torsdag 30 juli 2015

"Pride Järva" och hatbrott i Husby

Igår har jag arbetat i kommenderingen för "Pride Järva" (en parad som anordnades av folk med kopplingar till Sverigedemokraterna) och det antirasistiska "parkhäng" som drogs ihop för att markera stöd för HBTQ-rättigheter och samtidigt ta avstånd ifrån SD.

Inför manifestationerna hade jag redan haft kontakt med en av arrangörerna till parkhänget då jag tillsammans med några andra personer med förankring i Norra Järva håller på att arrangera en "Mångfaldsfestival" i Norra Järva och ville ha med henne i den gruppen. Det blev naturligt att då även koordinera kring dagens arrangemang.

Jag deltog i en grupp som hade ansvar för ordningshållningen på norra sidan av Järva-fältet, där jag hade ett specifikt ansvar för att koordinera med parkhängsgänget, medan en annan grupp hade ansvar för att följa den SD-anknutna paraden genom Tensta och Rinkeby. Vi hade även understöd av två SPT-grupper ("kravallpoliser"), några spanare och trafik/mc.

Medan paraden började i Tensta så fotpatrullerade vi i Husby. Det var mycket folk ute och trevlig stämning. Flera av de ungdomar vi pratade med ville diskutera "bögparaden". De var avspända och respektfulla samtal, men det var också väldigt tydligt att ett antal av dem dessvärre hade starkt homofoba värderingar. Det pratades om att det var "äckligt", "onaturligt" att det "spred sjukdomar" med mera. Vi försökte lugnt och pedagogiskt förklara att problemet var deras fördomar, och inte att en del människor älskar personer av samma kön. Jag själv kunde inte riktigt ta diskussionerna fullt ut då jag hade ansvar för situationen på torget och att kommunicera med insatsledningen, arrangören av parkhänget och tillströmmande deltagare. Det gjorde mig frustrerad. Lyckligtvis gjorde min kollega för dagen, en närpolis ifrån ett annat distrikt, ett väldigt bra jobb där.

I samtalen försökte vi även förebygga attacker mot "Pride Järva". Flera av de ungdomar vi pratade med kände till att det fanns SD-kopplingar, men verkade störa sig mer på att det var "bögar" som paraderade. Det var dock ingen som uttalade sig hotfullt eller talade om att störa eller attackera paraden.

Hela "Pride Järva"-paraden avlöpte lugnt och städat. Det cirkulerade lite rykten om att någon skulle attackera den, men det mest dramatiska som hände de ca 20 paraddeltagarna var att någon enstaka antirasistisk motdemonstrant dök upp och skanderade mot dem ett kortare tag. De skingrades i Husby Södra då de inte hade fått tillstånd att gå hela vägen fram till Husby Norra/Centrum.

Parallellt med att "Pride Järva" avslutades anlände motdemonstranterna i parkhänget. När arrangörerna var på plats så började de spela trummor. De var väldigt duktiga och fick snabbt entusiasmerat den grupp på ca 100-200 personer som hade samlats i deras hörn av torget. När jag efter ett tag klargjorde att "SD-paraden" inte skulle komma hela vägen fram dit de var, så började de, ledda av trummorna, röra sig ner mot Järvafältet och Husby Gård för sitt "parkhäng" och picknick. Det hela gick väldigt lugnt och städat till och det var god och kamratlig stämning. Dock fanns det på torget under samlingen/uppträdandet och på väg ner enstaka ungdomar som ropade homofoba tillmälen efter gruppen. De blev tillsagda av de närvarande kollegorna och det var inget som eskalerade till stök.

När "Pride Järva" var avslutat och deltagarna hade lämnat med tunnelbanan och parkhänget hade nått fram till picknickplatsen så bröts kommenderingen ner. Jag och min kollega kvarstannade med parkhängsgänget för att säkerställa att de inte blev attackerade eller trakasserade. Resten av vår grupp, som också var kvar på insatsen, åkte för att ta en sen lunch.

Då vi befann oss med parkhängsgänget kom det fram två personer och ville avvisa oss ifrån platsen. De hävdade att vår närvaro gjorde folk otrygga och att vi inte kunde vara på ett antirasistiskt arrangemang då vi var poliser, och därigenom rasister. Jag och kollegan gjorde vårt bästa för att förklara det inskränkta och ologiska i deras resonemang, men det gick inte riktigt hem. Vi som poliser var ansvariga för vad andra poliser hade gjort, främst då verkställanden av utvisningsbeslut och rasistiskt profilerade inre utlänningskontroller, och var därigenom rasister. Därför var det respektlöst av oss att befinna oss bland antirasister då de kunde uppleva vår närvaro som skrämmande eller provocerande. Jag kontrade med att med den logiken så var de respektlöst av dem som vita att befinna sig där, då många av de "rasifierade" som befanns sig på parkhänget kunde ha blivit utsatta för rasism av vita. Det fick killen jag pratade med att börja stamma lite, men sen fortsatte han i samma spår som tidigare. Vi kom inte längre, och jag fick inte heller intrycket av att deras åsikt hade stöd av särskilt många fler än just de själva (som knappast riskerade att bli utvisade...).

Efter att det hade börjat regna så upplöstes parkhänget successivt genom att små grupper av deltagare började röra sig tillbaka mot Husby Centrum. Vi hängde kvar tills den sista gruppen, arrangörerna, lämnade, och gick med dem upp mot centrum. När vi var drygt halvvägs kom det ett telefonsamtal till en av arrangörerna om att någon hade blivit misshandlad i Centrum. Jag och kollegan sprang upp dit samtidigt som jag meddelade resten av gruppen på radion.

På väg fram mot centrum så var det flera personer som pekade mot torget utanför tunnelbanan vid Husby Norra och sa att det var bråk där.

När vi kom fram så såg vi ett gäng människor som kom ifrån parkhänget ståendes i en klunga på torget. Det pågick inga våldsamheter för tillfället, men det var irriterad stämning och "gult läge". Jag frågade dem vad som hade hänt, och de sa att de hade blivit attackerade och misshandlade. Det var tydligt att de hade blivit utsatta för hatbrott, vilket jag också konstaterade när någon i omgivningen sa att det bara var "tjafs". En man visade på ett tydligt blåmärke i ansiktet. En annan sa att någon hade blivit slagen till marken. Det nämndes också att flaskor skall ha kastats och att en flagga skall ha tillgripits. Gärningsmännen skulle nyligen ha avvikit i riktning mot Akalla. Ingen skulle enligt dem jag frågade vara kvar på platsen.

Medan jag stod och pratade med dem så var det fortsatt stökigt runt omkring. En lokal ungdom sa något homofobt till en av deltagarna i parkhänget. Jag tryckte undan honom och sa till honom att vara tyst. Jag såg sedan på avstånd hur det blev allt mer irriterat mellan några lokala ungdomar, folk ifrån Lugna Gatan Husby och några ur parkhänget. Kollegan hade börjat ta tag i det och jag, som är känd av de lokala killarna, anslöt för att dra bort folk ifrån stället där parkhängsgruppen stod och lugna ner stämningen. Parallellt försökte jag säga till alla i parkhänget att det skulle stanna kvar ståendes i grupp som de gjorde nu för att sedan alla bli förhörda om de brott som de hade utsatts för så fort fler kollegor kom.

Kort därefter anlände resten av vår grupp. Vi började då peka ut förhörspersoner för att få igång utredningsverksamheten när ordningsläget var lite mer säkrat. Senare anlände även yttre befäl/insatsledare och ett antal fler kollegor.

Lite senare höll det på att stissas upp igen då kollegor skulle ta en person som hade blivit utpekad åt sidan. Han är en av de lokala unga vuxna som är välkänd av polisen och väldigt lättstött, och han befann sig mitt inne i ett gäng av kompisar som ofta hamnade i konflikt med poliser. Han skrek att ingen skulle röra honom. Jag, som känner honom en aning, klev in och förde honom ut ifrån gruppen. Jag lät dock honom gå själv så fort han hade klargjort att han tänkte följa med. Han hade blivit medtagen även utan min hjälp, men troligtvis då utsläpad, vilket hade eldat upp hela gänget med lokala ungdomar.

Efter det lugnade situationen ned sig successivt. Dock var det en del fler incidenter där en del lokala ungdomar yttrade sig nedlåtande gentemot de hbtq-personer som hade deltagit i parkhänget. Vid ett tillfälle gav en av männen i parkhänget en slängkyss åt en av dem som hade yttrat sig homofobt, vilket fick önskad effekt. Han blev rasande, och vi fick trycka undan honom igen. Jag kan dock inte säga att han inte förtjänade att retas med. Händelsen följdes av att han fick ett gäng gliringar av kompisarna i närheten.

Då jag lite senare samtalade med de lokala trygghetsvärdarna ifrån Lugn Gatan så ville de berätta om hur de upplevde att bråket hade startat. Enligt dem så hade en person ur parkhängsgänget betett sig provocerande och gått fram och viftat med en flagga mot några av de lokala ungdomarna. De önskade bli förhörda om detta, vilket jag tillsåg. Deras berättelse tillförde ett annat perspektiv till händelsen. För min del framstod det dock fortfarande som tydligt att parkhängsgänget hade blivit både provocerade och attackerade.

När alla utredningsåtgärder var klara såg insatsledningen till att alla ur parkhängsgänget kom säkert iväg med tunnelbanan. Jag och min kollega, som inte hade hunnit äta än, tog en mycket sen lunch och anslöt sedan till avrapporteringen. Det skrevs på misshandel (hatbrott) och hets mot folkgrupp.

Ur ett polisiärt perspektiv kan jag bara konstatera att vi dessvärre misslyckades med vår uppgift, att säkerställa att ingen i de två grupperna blev utsatt för brott. I efterhand kan man konstatera att hotbildsbedömningen var ofullständig. Vi fokuserade för mycket på risken att "Pride Järva" skulle utsättas för attacker (de personerna följdes ju samtliga till tunnelbanan) och missade att ta höjd för att folk ur det antirasistiska parkhänget skulle attackeras. Vi hade ju bevakning på arrangörsgruppen, men hade behövt skydda även de deltagare som lämnade lite tidigare. Jag tror att feltänket beror på att vi fokuserade för mycket på risken att någon skulle attackeras pga kopplingen till SD och för lite på risken att någon attackeras het enkelt för att det är tydligt att denne är hbtq-person. Att döma av en del av de samtal vi hade under dagen så framstod ju redan då det som att en del upplevde det mycket mer provocerande att "bögar" skulle komma till Husby än att SD hade ett arrangemang här.

Vad gäller homofobin, så finns den så klart i alla delar av samhället. Den är dock betydligt starkare i sammanhang som är traditionellt kulturellt eller religiöst patriarkala och/eller där starka machonormer råder (det finns exempelvis fortfarande så vitt jag vet inte en enda öppet homosexuell man i hela Skånepolisen). Utan att generalisera alla boende så kan man konstatera att båda de faktorerna finns i delar av Husby. Det är ingen slump att några av dem som uttalade sig mest homofobt är ungdomar/unga vuxna män som ingår i bekantskapskretsar där det begås brott och där status är nära knutet till våldskapital, dessa miljöer är extremt "macho". Andra hänvisade till religion eller till ett lokalt (sub)kulturellt sammanhang. Det är hur som helst tydligt att behoven av att ta tag i homofobin i delar av vårt samhälle är trängande.

Det är också tydligt att sättet att om man vill påverka folk så kräver det lugna, lyssnande och respektfulla samtal. Folk är inte homofober för att de är onda. De har fått med sig knepiga värderingar ifrån olika sammanhang, och de har (ännu) inte varit kapabla att se det kränkande och ologiska i de här värderingarna. Det är så klart precis samma sak med rasism. Det krävs en tydlig linje och ett direkt avståndstagande, men samtidigt ett förstående samtal om man har ambitionen att faktiskt "omvända" någon. Det gäller de av ungdomarna vi pratade med i Husby som hade homofoba värderingar på samma sätt som det gäller människor som uttrycker sig fördomsfullt mot invandrare eller muslimer.

Jag avslutar med att återvända till det arrangemang, den "Mångfaldsparad", jag och några till planerar att genomföra den 3/10 i år i Norra Järva. Min förhoppning är att det skall bli ett inkluderande arrangemang som inte stämplar någon utan lyfter upp det som är fint med området och vikten av att respektera varandra samtidigt som vi tar tydlig ställning mot både homofobi och rasism. Det kanske kan vara en liten del i att jobba för en successiv förändring av de värderingar som nu tyvärr ledde till våld och kränkningar.

37 kommentarer:

 1. Istället för att ordna en egen festival om mångfald skulle ni väl kunna arrangera tillsammans med Järva pride? Mångfald inkluderar väl även de som råkar tycka annorlunda i svensk immigrationspolitik.

  Det bästa hade väl varit om alla kunde samsas under en parol. Det måste väl finnas homosexuella som röstar på SD, får inte de prida ihop med er?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske för att de även kämpar aktivt mot HBTQ personer och flera toppar uttryckt sig väldigt kränkande mot de.

   Radera
  2. Fast det var väl homosexuella som gick i Järva Pride också?

   Radera
  3. "Kanske för att de även kämpar aktivt mot HBTQ personer och flera toppar uttryckt sig väldigt kränkande mot de"

   Ja, regimmedias kulturmarxister påstår det, och vissa mindre intelligenta tror dem.

   I verkligheten så är SD det parti som främst stöds av Sveriges homosexuella (källa: QX), vilket inte är så konstigt då 7-klöverns förrädiska politik kommer leda till att Sveriges homosexuella mördas (fråga bara vår nya, av Saudiarabien terroriststämplade, bostadsminister).


   Radera
  4. Bra sagt Dan.

   Radera
 2. Verkar som om mångfald är enfald, dvs man får bara tycka som det goda hatet ansett annars har man fel. Se bara på Loise och n-ordet. Håller med föregående, varför ska en del exkluderas när man talar om att inkludera? Når fel på diskussionsläget är det i det här landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De exkluderas för att de själva kämpar aktivt för att exkludera grupper i samhället. Alla som är för Mångfald får vara med. Ganska korkat att bjuda in en grupp som står emot de demokratiska värderingarna.

   Radera
  2. Anonym31 juli 2015 10:29 - NÄR konstruerades dessa "demokratiska värderingar"? Det är först de senaste 10-15 åren som detta begrepp börjat användas.
   Om det är så att SD vill exkludera grupper som de ser som exkluderande och därför exkluderas. Då bör väl i rimlighetens namn de som exkluderar SD exkluderas för att de exkluderar en exkluderande grupp som exkluderar en annan exkluderande grupp?

   Radera
 3. "Det är också tydligt att sättet att om man vill påverka folk så kräver det lugna, lyssnande och respektfulla samtal. Folk är inte homofober för att de är onda. De har fått med sig knepiga värderingar ifrån olika sammanhang, och de har (ännu) inte varit kapabla att se det kränkande och ologiska i de här värderingarna. Det är så klart precis samma sak med rasism. Det krävs en tydlig linje och ett direkt avståndstagande, men samtidigt ett förstående samtal om man har ambitionen att faktiskt "omvända" någon."
  -
  Tack för en lysande sammanställning, intressant att läsa. Själv har jag haft vänner som är gay i säkert 30 år och kan inte säga att det varit ett stort problem tidigare för dessa, utan snarare ökat genom sista åren, också enligt deras egen berättelse när vi pratar.
  Hur som, jag uppskattar dock inte rasister, även om jag själv numera röstar på SD eftersom Moderaterna som jag röstat på i över 20 år inte är tillförlitliga längre, finns många bra kommunala men vad gör det, när de har en toppstyrning utan dess like och som inte lyssnar på varken väljare eller kommunpolitiker? Så inte röstar jag på SD för att jag är rasist, utan för att inget annat alternativ finns för en gammelmoderat.
  -
  Kopierade ovan, för jag tyckte det var så bra - med tanke på att fantastiska 7:an skyr sverigedemokrater mer än något annat, mer än radikala, mer än terrorn som faktiskt sprider sig i landet och mer än alla de utanförskap där familjer inte ens vågar släppa ut barn för att leka utan att behöva vara oroliga - där jag alltså saknar detta med "respektfulla" samtal, synd att politikerna inte är lika respektfulla och insiktsfulla som ni är.
  Det enda de riktigt hatar, är sverigedemokrater - rasist, ett missbrukat ord idag 201, som jag anser vänstern och politikerna, likt media - förstört den hemska inneebörden av. Tvi för dem, för det. Jag har aldrig skrivit nedsättande om andra människor men jag har en åsikt om dagens politik och som skattebetalare i 48 år aanser jag mig ha den rätten. Så är jag kritiskt? Aboslut, mot media och mot politikerna och deras förda "icke-politik".
  Finns inte ett land ivärlden som kan köras på känslor. Känslor som grundar sig på antaganden och ett curlingsamhälle som vi faktiskt blivit, kan bara gå käpprätt rakt ner.
  Titta på media - de skriker efter att "polisen måste agera" - när polisen agerar, hetsas det istället. All heder och respekt till de som orkar vara poliser idag, min känsla (rätt eller fel må vara osagt) är att poliser kämpar inte bara mot ökatvåld, mot brottslingar - utan också mot media, sin egna topp och även en hel del politiker... Fånga bovarna, skrks det - ni fångar bovarna och åkagare/rätter släpper dem för att agen är så "öppen för tolkningar". Kommer aldrig sluta stötta polisen i alla sammanhang - för det är inte där felet ligger - det är hos lagstiftarna.
  /Lotta

  SvaraRadera
 4. "Vi försökte lugnt och pedagogiskt förklara att problemet var deras fördomar, och inte att en del människor älskar personer av samma kön."

  Det är knappast ert uppdrag att "uppfostra" folk för att de har "fel" värderingar. Pinsamt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du skulle jobba som vaktmästare på en skolgård och du märker att det är ett gäng som trakasserar ett annat gäng ex på grund av att dom gillar att leka med klossar. Skulle du då inte välja att ta ställning mot detta för att det inte ingår i ditt jobb som vaktmästare? Är det pinsamt?

   Radera
  2. Jag är benägen att hålla med. Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen inte att lära ut några värderingar även om jag håller med Martins värderingar i det här fallet. Dessutom är det ett rätt dåligt sätt att påverka folk att utgå från att deras värderingar är fel och ologiska.

   Vaktmästaren i ditt exempel ska självklart sätta stopp för trakasserier eftersom trakasserier är fel. Det finns inte någon anledning eller något behov att övertala förövarna om att det är bra att leka med klossar och att vi ska tycka om de som gör det. Det är fullt tillräckligt att konstatera att det inte är acceptabelt att trakassera någon.

   Radera
 5. Varför är ni poliser så opedagogiska? Du tryckte bort ungen och bad honom hålla tyst? Kunde du inte bara hållit tyst, gjort dit jobb och istället låtit fritidspedagoger sköta fältarbetet med ungdomarna/barnen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låt alla poliser vara tysta du,det verkar ju du gilla,jävla idiot!

   Radera
 6. Tack för din beskrivning , det var mycket intressant att läsa, trots att det verkar som om ni (polisen) får mycket negativ kritik i media så är det fler som uppskattar ert arbete ,problemet är bara att det inte hörs lika tydligt. Keep upp the good work !

  SvaraRadera
 7. Verkar som om det ju faktiskt behövs en Pride där.

  SvaraRadera
 8. Verkar som om det ju faktiskt behövs en Pride där.

  SvaraRadera
 9. Jag tycker inte poliser skall ha en blogg.
  De skall arbeta och inte torgföra sina åsikter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fan det dummaste jag läst på länge!

   Radera
  2. Fast i demokraturen Sverige så har faktiskt alla rätt att tycka och tänka precis som kulturmarxisterna vill. Jag gissar att det är så du vill ha det?

   Jag borde väl förklara vad begreppet "tänka" betyder (ni på den extrema vänsterkanten har ju problem med det ordet)...men det känns som bortkastad tid att försöka förklara det för dig.

   Radera
 10. Jag tycker inte poliser skall ha en blogg.
  De skall arbeta och inte torgföra sina åsikter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De ska inte politiker ha twitter heller....

   Radera
  2. Men om man, som Martin, är polis OCH politiker, då bör det väl vara ok?

   Radera
 11. Tobias Andersson31 juli 2015 kl. 11:36

  Jag minns hur snacket gick bland oss smågrabbar när jag gick i skolan i umeå på tidiga 80-talet och en bög skulle komma och föreläsa för oss i aulan.
  Det var mycket prat om äckligt, onaturligt och smittorisk. Någon föreslog till och med att vi skulle slå ned bögen på parkeringen efteråt. Och de vuxna var inte mycket bättre.

  Vad jag vill säga är att värderingar kan ändras. Nu gäller en helt annan attityd i umeå. Det tog sin tid, men det gick.

  SvaraRadera
 12. Tycker detta var ett mycket sansat och bra inlägg om Pride i Järva. Samtidigt som jag också håller med om att i en "Mångfaldsparad" även ska inkludera HBTQ personer, för även de är mångfald.

  SvaraRadera
 13. Bra skrivet! Intressant att få en inblick i ett sådant evenemang från polisens synvinkel. Jag länkade till ditt inlägg på min blogg, hoppas det är ok! http://www.plusett.nu/omrostning-4952/ska-du-ga-har-du-gatt-i-arets-prideparad

  SvaraRadera
 14. " De hävdade att vår närvaro gjorde folk otrygga och att vi inte kunde vara på ett antirasistiskt arrangemang då vi var poliser, och därigenom rasister. Jag och kollegan gjorde vårt bästa för att förklara det inskränkta och ologiska i deras resonemang, men det gick inte riktigt hem."

  Låt bli och inlåt dig i såna knäppa diskussioner du vinner dem aldrig ändå. Du är statens representant som ska upprätthålla lag och ordning och har som sådan all rätt att vara på en allmän plats punkt slut, logik går inte hem och din tid ska inte upptas av den typen av tröga dialoger heller.

  SvaraRadera
 15. Du verkar vara en bra polis, jag gillar hur du tänker och resonerar. Synd att ni ofta blir svikna av politiker och media, ni behöver en rejäl lön och slippa vara oroliga för att hamna på löpsedlarna hela tiden! All heder och respekt till dej och dina kollegor som orkar, era riktiga vänner har ni hos det vanliga folket som sköter sig och vill ha det tryggt och säkert.

  SvaraRadera
 16. Men enl. Aftonbladet var allt en dans på rosor och alla hade möts av leenden och glada tillmälen, kan det vara så att Aftonbladet ljuger för svenska folket, kan jag väl aldrig tro......
  Tack för att du skriver om verkligheten och de utmaningar som Sverige står inför.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jepp, hade det istället varit i SD-fäste i södra Sverige och någon svensk pensionär hade nyst på balkongen så hade det beskrivits som "kravaller" och "attack" på pride/antirasist (välj själv) paraden ...

   Media är jäkligt vinklat - så därför är det ju bra med andra perspektiv, som den här och andra bloggar, att fylla på världsbilden med.

   Radera
 17. Förlåt men fyfan vilken värdelös polis du är. Du är helt ute och cyklar. Jag är invandare (andra gen.) och utbildad, har bott i husby i många år. Du måste förstå först och främst att det finns inga "sociala orättvisor" i sverige av den grad som existerar i medelhavska länder, brasilien, usa osv. Där finns det en kkonkret, påtaglig skillnad mellan färgade och vitas vardag.I sverige har dessa lilla terrorister allt de önskar sig, kostnadsfri skolan, vård, tandvård, fritids osv. Ändo kastar de sten? Det krävs radikala åtgärder nu, och det är pga människor som dig (pacifistiska, vänstersyn) som SD får ökande stöd. Inget köper det där snacket om att MENA folket endast kastar sten pga orättbvisor. Det är dasg att börja flyga hem människor, alla vet det. är man mer cynisk lagd kan man nästan tro att det verkligen är en sionistisk komplott att förgöra sverige, dvs skövla in MENA folk... så verkar det i alla fall

  SvaraRadera
 18. Äckel kår .
  Det är ni som skapat gängen i landet med eran utanförskaps taktik. Antisemitiska snusk frimurare.

  SvaraRadera
 19. Äckel kår .
  Det är ni som skapat gängen i landet med eran utanförskaps taktik. Antisemitiska snusk frimurare.

  SvaraRadera
 20. Vem bryr sig om mena. DET ÄR INTE MENA som korrumperat landet och raserat ansvarslagarna. Det är ni kriminella antisemitiska mähän som gjort med era korrupta poliser domare åklagare advokater läkare direktörer och politiker. Ett jävla skitfolk. klaga inte på invandringen för att såna som du är mentalt handikappade dårar. Lennart geijer vurmande idiotfolk

  SvaraRadera