lördag 4 oktober 2014

Skall man verkligen följa regler till varje (mänskligt) pris?

Jag har flera gånger fått frågan om jag som polis kan tänka mig att ordervägra. Jag har alltid svarat att jag definitivt skulle kunna göra det om alternativet var att göra något jag absolut inte kan stå för, men att jag är övertygad om att det aldrig kommer att behöva ske. Jag hade fel.

Det händer tyvärr relativt ofta att människor inte vill eller vågar uppge saker i förhör. Ibland är de dock villiga att berätta om vad de har sett och/eller vet, bara det kan ske anonymt. Sådana uppgifter kan så klart inte ligga till grund för några rättsliga påföljder, men de kan leda polisen på rätt väg i en utredning eller öppna upp våra ögon för brottslighet som vi inte kände till.

Många poliser hanterar ofta anonym underrättelseinformation som man kan få genom tips eller i samband med kontakter med misstänkta, vittnen eller målsägare i utredningar. Det är en viktig del av polisens verksamhet, och helt avgörande exempelvis i kampen mot den organiserad brottsligheten. För många människor skulle det få förödande konsekvenser om det hade kommit ut (exempelvis genom att det står i ett förhör som blir offentligt då ett ärende går till rättegång) att de har delat med sig av information till polisen. I en del kretsar är det inte bara risken för repressalier ifrån kriminella som man behöver ta hänsyn till, utan även det faktum att det kan vara betydligt mer socialt stigmatiserande att bli stämplad som ”golare” än att exempelvis fällas för sexualbrott eller rån mot åldringar. Sammantaget är det mycket svårt att få folk att vittna, vilket är ett stort demokratiskt problemLyssna för övrigt gärna på Kalibers program om svårigheten att få folk att vittna, samt om grupper där det inte är socialt accepterat att prata med polisen.

Jag har genom åren, liksom många kollegor, fått mängder med anonyma uppgifter i förtroende. Ibland har även sådana uppgifter nämnts för åklagare som ett sätt att informera om vad som händer i en utredning och visa på om vi är på rätt spår eller ej. Dock aldrig med förväntan att åklagaren skall agera på uppgifterna. Jag har varit vagt medveten om att jag inte känner till de exakta reglerna kring hanteringen av sådana uppgifter och att det finns en risk med att vara helt öppen gentemot åklagarna med sådan information, men det har ofta känts naturligt att ge förundersökningsledaren den information som faktiskt finns. Vi jobbar ju mot samma mål.

För ett tag sedan blev jag varse vilket enormt misstag det var ifrån min sida att inte ta reda på exakt hur regelverket ser ut, och att överhuvudtaget nämna underrättelseinformation som man fått i samband med förhör för åklagare. Jag hade, i en händelse som jag av uppenbara skäl inte kommer att skriva något alls om, fått information av en kille i förtroende. Han hade innan han gav mig informationen verkligen velat säkerställa att det inte fanns någon risk att jag skulle skriva ner det han sa på ett sätt som riskerade att nå offentligheten, då han en gång tidigare när han hade pratat med en polis hade fått det löftet men trots det hade informationen kommit ut och han hade fått ett helvete. Jag svarade ”Det händer inte med mig, har jag lovat så har jag lovat. Du kan lita på mig”.

Jag gjorde sedan misstaget att nämna att den här informationen fanns för den åklagare som var förundersökningsledare, ett misstag som som sagt både jag och flera av mina kollegor gjort tidigare utan att det hade orsakat några problem. Åklagarens reaktion var ”skriv ett pm”. Jag förklarade att jag inte kunde göra det, jag hade ju lovat att informationen inte skulle kunna komma ut, och dessutom riskerade personen i fråga som hade gett mig den att fara illa om det han hade sagt blev offentligt. Åklagaren var obeveklig, och vi kom inte längre.

Jag nämnde situationen för en av sektionens gruppchefer. Hans spontana reaktion var ”Men så jobbar vi ju allihop! Vi står bakom dig.” Efter att cheferna hade haft ett möte med åklagaren ifråga så fick jag dock en direkt order att skriva det pm åklagaren hade bett om. Hon hade hänvisat till JO och förklarat regelverket. Jag hade fått informationen i ett förhörsrum. Hade informationen kommit efter att vi hade lämnat förhörsrummet hade det eventuellt varit acceptabelt att inte dokumentera den, men om man får information i samband med ett förhör så skall den nedtecknas. Denna luddiga gräns var okänd för både mig och många av mina kollegor, och det har inte bara hänt regelbundet att kollegor har fått information i samband med förhör som inte har (eller har kunnat) nedtecknas, utan sådan information har även delgetts åklagare utan att någon dokumentation av denna har krävts.

Informationen som jag avkrävdes ett pm om hade ingen som helst funktion i utredningen. Den tillförde absolut ingenting då åklagaren inte behövde den för de beslut som senare fattades och den sedan framkom med hundra procents säkerhet på annat sätt, så det fanns ingen utredningsmässig grund för att pm:et behövdes. Man kan ju också tycka att det är av akademisk betydelse om en person säger något ”i samband med” ett förhör eller fem minuter efter att förhöret har avslutats. Kontentan är att det inte finns någon människa någonstans som tjänar på att det där pm:et skrivs. Ingen behöver det. Det är bara en fråga om formkrav och att följa fyrkantiga regler.

Däremot är det väldigt tydligt och konkret att det finns en person för vem det kan kosta väldigt mycket om jag skriver det beordrade pm:et. Jag har fått höra att det kanske inte blir så farligt för honom, och det är möjligt. Men det kan också bli ett helvete, och det är inte min sak att ta chanser med hans liv. Speciellt inte när jag har lovat. Jag sa nämligen inte ”jag lovar - så länge det inte blir jobbigt för mig”. Den sortens löften, som verkar vara vanligare än jag trodde, är ju inga löften alls. Jag fick höra att jag är ganska unik som vägrade att vika mig i den situationen. Jag hoppas att det inte är så. Men visst kan det vara så att den här sortens prinicipfrågor är viktigare för mig än för många andra.

För min del var beslutet egentligen hela tiden ganska enkelt. Jag hade själv klantat till det grovt genom att nämna informationen för åklagaren, då fick jag själv ta konsekvenserna. Jag kan inte skjuta över dem på killen jag hade gett ett löfte till. Jag har dock fått allvarlig kritik för detta. Inte för hanteringen av informationen utan för att jag när jag fick ordern att skriva ned den inte gjorde som jag blev tillsagd (och därigenom bröt mitt löfte). Den kritiken kan jag leva med, även om det har blivit en del tråkiga konsekvenser för min del.

Jag har dock svårare att förstå åklagarens beslut. Det rörde sig om en av distriktets absolut vassaste åklagare, väldigt kompetent och mycket populär att jobba med på grund av offensivt och skickligt förundersökningsledarskap. Det finns ingen tvekan om att hon hade rätt i sak vad gäller rättsläget. Men varför denna totala brist på flexibilitet? Det var som sagt uppenbart att pm:et inte behövdes, och lika uppenbart att det skulle kunna göra ansenlig skada för en människa av kött och blod. Det svar som ligger närmast till hands är att det finns människor (även begåvade, skarpa, moraliska, människor) för vilka regler är regler och regler skall följas. Punkt slut. Det skrämmer och stör mig. Den inställningen innebär ju att man i situationer där det är uppenbart att regelverket får absurda mänskliga konsekvenser, bara kommer att slå ifrån sig och blint följa regelverket. Det är inte svårt att tänka sig scenarier där den ämbetsmannaattityden kan få katastrofala konsekvenser.

För mig är det en självklarhet att det inte finns några perfekta regelverk. Inga lagböcker kan skrivas på ett sådant sätt att de tar rimlig hänsyn till alla tänkbara situationer som kan uppstå. Det behövs alltid ett individuellt ansvarstagande, en medmänsklig blick, som kan anpassa tillämpning efter omständigheter. Inget system är perfekt nog att de som bevakar det inte behöver applicera sin medmänsklighet som kontrollfunktion och vara beredda att bryta mot regler. Samtidigt är ingen människa perfekt nog att anförtros makt utan att den begränsas av ett regelsystem. Det krävs en balans emellan respekt för systemet/lagarna och ifrågasättande medmänsklighet. Det är för mig grundläggande i att vara polis, i all maktutövning, ja till och med i att vara människa.


PS. Regelverket angående att all information som ges i förhör SKALL nedtecknas innebär alltså, för att ta ett konkret exempel, att om en polis förhör en person som är misstänkt för narkotikabrott och denne säger sig vara beredd att ge information som gör att man genom spaning på rätt adress kan ta stora mängder narkotika i beslag och således motverka alla de problem stor tillgång på narkotika ger, så skall polisen meddela att den misstänkte gärna får berättta, men att det kommer att bli offentligt att han har gjort det. Resultatet blir så klart att inga sådana uppgifter kommer att ges. I bästa fall kan man bestämma sig för att efter att förhöret har avslutas separera för att sedan träffas igen på ett sätt som gör att de aningen verklighetsfrånvända formkraven på att informationen ej får ges anonymt i samband med förhör har tillgodosetts. Så jobbar nog ganska få poliser.

7 kommentarer:

 1. Martin, nu vet jag inte hur du gjorde, (framgår inte av det ovanstående om du fortsatte ordervägra?), men: är det otillåtet att vara glömsk ? Just sayin'.....
  /Ulf

  SvaraRadera
 2. Martin, det var det klumpigaste jag hört. Regel ett, spring aldrig och sladdra till åklagare och FU ledare utanför din grupp om saker i en förundersökning. Åklagarna är trötta på alla "off the record" kommentarer som polisen ofta slänger ur sig. I det här fallet kan jag nästan garantera dig att hon ville näppsa till dig ordentligt om inte annat så för att visa vem som höll i taktpinnen. Många poliser, speciellt de som inte sysslar normalt med förundersökningar vill ofta glänsa lite med sådana kommentarer som bara är omogna dumheter. Jag har jobbat 30 år inom polisen och sett detta fenomen många gånger. Speciellt när man skall rapportera gripanden kvällstid då det ofta brukar låta som en tidningsmurvel i stället för att helt kortfattat redogöra för häktningsskälen. Men det är bra att du går ut och berättar vilket tyder på att du i vart fall lärt dig något.

  SvaraRadera
 3. Jan Burman,
  Då kan åklagaren göra på andra sätt.
  Man "Näppsar" inte till någon med att spela med andra människors liv!

  SvaraRadera
 4. Jag tycker det är mycket tråkigt Martin om detta fått konsekvenser för dig som polis.

  Rent krasst om informatörsverksamheten utan att gå i detalj vad den handlar om så kan man säga att vi är i en "accepterad gråzon" av samtliga inblandade. Den som lämnar information vill inte att den ska komma fram, 19 av 20 advokater vill inte heller att den ska komma fram eftersom då kan informatören bli kallad och vittna vilket kommer vara till nackdel till hans klient. Den misstänkte vill av samma anledning inte ha fram detta i ljuset. Däremot förstår ju samtliga inblandade att en bil som t.ex stoppas på E4:an med t.ex 5 vapen, eller större mängd narkotika har initialt varit föremål för någon form av underrättelse. Poliser har tyvärr sällan "tur" i de här typen av ärenden

  De enda som ibland vill ha informationen är åklagarna, Vissa har svårt att polisen sitter på information som de inte vet om i när det är deras förundersökning.

  Informatörsverksamheten är grunden för att vi skall kunna komma förhindra t.ex rån, och stoppa narkotikabrottslighet och i vissa fall även mord. Tyvärr hade vi en enhet tillsammans en f.d Länspolismästare, numer Regionalpolismästare som använde sig av helt klart olagliga metoder. Detta gör att våra folkvalda drar öronen åt sig så fort man börjar prata, anonyma vittnen, brottsprovokation och andra brottsbekämpande metoder som används framgångsrikt i andra länder. Tyvärr är det två Riksdagspartier som är väldigt emot dessa metoder, ett av dem är ju ditt egna Miljöparti. Kanske dags påverka ditt parti och försöka få till en förändring?

  SvaraRadera
 5. Tyvärr går vi nog mot ett samhälle där detaljreglering ses som en nödvändighet då vi inte betror tjänstemän med en förmåga att ta samhällsnyttiga beslut. Det är en utveckling som skrämmer mig.

  Men en fråga, kunde du inte köra "Martin Alm-försvaret" och helt enkelt skriva ett så dåligt PM att det blir irrelevant och omöjligt att tyda?

  SvaraRadera
 6. Tack för kommentarerna.

  Ulf, jag är inte tillräckligt smidig för sådana varianter, jag förklarade helt enkelt att jag inte skulle skriva pm:et om det inte gick att garantera att det inte kom ut (vilket så klart inte gick) och att mitt det var ett slutgiltigt beslut.

  Jan, som jag skrev så har jag lärt mig en läxa angående att prata öppet med åklagare om underrättelseinformation.

  Anonym, håller med dig i det du skriver. Och ja, jag försöker påverka både inom mp och Polisförbundet vad gäller ex möjlighet att få vittna skyddat. Håller med om att det finns mycket vi kan göra.

  Håller med om att en ökad detaljreglering är av ondo. Blir fyrkantigt och klumpigt. Vad gäller "Martin Alm-försvaret" så hade jag aldrig hört talas om det. Jag körde den rakaste (och klumpigaste...) vägen, dvs at vägra...

  SvaraRadera
 7. Även en duktig, erfaren åklagare inte alltid följer regler och lagen. Därför finns människor som begår brått såsom mord, narkotika, vapenhandel, även andra typer av brått. Det har alltid varit och det kommer alltid att vara så, tyvärr.


  Alla förståndiga mäniskor är medvetna om att till och med bland polisen, polischefer, åklagare, domare, advokater, politiker som är bland de viktiga befattningarna i samhället, att säga till att upprätthålla lagar och regler i samhället, finns personer som själva inte följer regler och lagen. Man får inte vara naiv och tro bara för att en person är åklagare erfaren och duktig och har god referens då kommer hen alltid att följa regler och tillämpar lagstiftningen på ett sådant sätt att inte föranleder fara för någon annan maktlös person, att inte sätta någon annans liv på spel. Men självklart är man en människa som vill andras väl, vill man också tro god om andra, och då i god förtroende kan också som polis göra det misstaget att lämna information vidare som inte borde.


  Du Martin först gjort det misstaget att berättat för åklagaren, sedan insett ditt misstag, och försökt hindrat skadan, om jag förstått rätt, genom att inte printa informationen på papper, PM:et (fem stjärnor från mig). Såklart misstag gör alla människor även en polis. När man sitter i maktposition och gör misstag så får man också säga till att rätta till det, som du har gjort i detta fall, istället för att låta någon/några andra lida av det. Men hur många andra poliser finns det som har gjort och gör på samma sätt, att ta på sig konsekvensen av sitt minsstag?

  SvaraRadera