torsdag 16 september 2010

En vanlig dag på jobbet

Under gårdagens kvällspass hade vi att göra från att vi började till att vi gick av. En vanlig dag på jobbet full av vanliga, rutinmässiga jobb, snatterier, LOBar (omhändertagande av berusade personer) och falsklarm. Det kunde dock ha blivit betydligt mindre lugnt. Larmet om mannen som klättrade omkring på spåren vid Solna station kunde i värsta fall ha slutat i en död kropp att hantera och kaos i kollektivtrafiken samt mängder med chockade människor att ta hand om. Larmet om brand i en papperskorg inuti en idrottsanläggning kunde ha slutat i en fullt utvecklad brand med skadade och i värsta fall döda. En LOB har naturligtvis inte samma potential att växa, men med med tanke på hur labila många människor blir då de är påverkade av alkohol eller droger, så kan det i alla fall lätt leda till att man tvingas använda våld mot en person och i det mest extrema fallet till att man själv eller kollegan skadas.

Just hanteringen av labila personer, oavsett om deras oberäknelighet beror på droger (inklusive alkohol), psykisk ohälsa, eller något annat är en del av vardagsutmaningarna man möter som polis i yttre tjänst. En av "LOBarna" igår, som precis hade slagit sönder sin egen bil, började med att förklara hur orättvisa och elaka vi var i ett aggressivt tonfall innan jag ens hunnit säga "Hej". En annan, som hade varit och snattat, muttrade osammanhängade, krängde med kroppen och skulle hälsa genom att boxa mot min näve. Vi lyckades dock få in båda i bil (och fyllecell) utan att behöva bryta något på dem. Att på ett vänligt men bestämt sätt kunna hjälpa potentiellt stökiga personer utan att använda våld ger lite vardagstillfredsställelse när man jobbar...

Så resultatet blev som sagt en vanlig, lugn, dag på jobbet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar