lördag 17 augusti 2013

Om en mycket tragisk dödsskjutning

Innan jag börjar berätta så vill jag en extra gång betona att jag inte har skrivit detta inlägget för att skuldbelägga någon enskild kollega. Jag är övertygad om att alla har gjort sitt bästa för att göra ett bra jobb efter sina förutsättningar, både under och efter den tragiska händelsen. Om någon tar illa vid sig av det som jag har skrivit så ber jag om ursäkt. Jag väljer ändå att publicera texten då jag känner att den lyfter frågor som jag hoppas vi kan lära oss något av, och då jag tror att polisen mår bra och utvecklas av öppenhet.

Detta inlägg skrevs ursprungligen veckan efter dödsskjutningen. Tack vare kloka kollegor som jag bollade med så valde jag att vänta med att lägga ut det. Det var tur för mig, hade jag publicerat då så hade jag riskerat att få en del av skulden för kravallerna i Stockholms förorter i maj. Jag bedömer dock att situationen är annorlunda nu, dels för att förundersökningen mot kollegan som sköt är nedlagd (vilket både gör ämnet mindre känsligt för honom och ändrar vad som är sekretessbelagt) och dels för att det har gått så pass mycket tid att alla inblandade har haft möjlighet att få lite distans till tragedin.

Hela gruppen, för dagen sex personer, var inne på stationen då det gick ett larm om att en synbart psykiskt störd man hotfullt hade visat en stor kniv för en väktare. Bara en radiobil var ledig för att åka på larmet, så vi svarade och ilade ut med tre bilar. Det visade sig snabbt att mannen hade gått in i ett stort hyreshus. Jag och kollegan pratade kort i bilen om att använda pepparsprej och sköld om kommunikation inte fungerade och vi skulle behöva övermanna mannen inne i en bostad. Då vi var på väg fram ut så kallade LKC även piketen till den aktuella platsen, vilket självklart innebar att det skulle bli de som skötte ingripandet. Radiobilen som var först på plats hade fått tag på väktaren och fått ett signalement, men hade inte lyckats lokalisera lägenheten ännu. Efter ett tag så såg dock den kollega jag för dagen åkte med en man som stämde med signalementet komma ut på en balkong högt upp i byggnaden. Vid det laget var piketen också på plats, och förhandlarna var på väg. Mannen gjorde ett frånvarande intryck, och man förstod snabbt att något inte stod rätt till. Han verkade både berusad och psykiskt sjuk. Han gick in och ut ett par gånger, och ignorerade alla försök till kommunikation. En gång kom han ut tillsammans med en kvinna i sin egen ålder (ca 70 år), och de höll armarna om varandras axlar. En gång kom han ut och ställde sig och ylade. Vi var nu många poliser på plats, och de flesta av kollegorna ifrån gruppen saknade arbetsuppgift, så fyra av oss lämnade på gruppchefens förslag, medan han själv och en kollega till stannade.

Ett tag senare så hörde gruppchefen av sig igen. Han berättade att mannen nu var död och att vi behövdes på platsen. Vi började styra tillbaka samtidigt som vi försökte ta in det vi precis hade fått reda på. Död? Vi hade precis sett honom komma ut på balkongen med en kvinna som vi trodde (korrekt, visade det sig senare) var hans fru? Hur kunde det gå så fel? Då vi kom upp i trapphuset så stod en patrull med kvinnan utanför lägenheten. Hon var i chock, och hade dessutom blivit sprejad med pepparspray. Mannen låg kvar, avliden, inne i lägenheten. Ambulanspersonalen hade lämnat och piketen var på väg in för debriefing. Kvinnan ville absolut in till sin man, och det bestämdes precis efter att vi hade anlänt att hon skulle omhändertas och föras till psykakuten. Lägenheten spärrades av för teknisk undersökning. Jag och en kollega till ställde frågan om man inte borde kort förhöra den polispersonal som hade varit på plats under dödsskjutningen innan de genom en debriefing fick sina, säkert kaotiska, minnesbilder av situationen sammanpratade och ensade. Det befäl som vi ställde frågan till tyckte att det lät vettigt och bollade frågan vidare, men fick senare beskedet att det inte skulle ske, de skulle omedelbart till debriefingen för att direkt få hjälp att bearbeta händelsen. Vi blev kvar för att vakta lägenheten.

Då vi blev avlösta och åkte in till stationen så fick jag frågan av gruppchefen om jag kunde åka till psykakuten för att prata med änkan. Jag svarade självklart ja, men eftersom vi precis hade betalat för en hamburgare (vi hade inte hunnit äta ännu under passet) så frågade jag om det var ok att jag åt upp den först. Då bestämde gruppchefen att han och den kollega han åkte med skulle ta det istället, då de hade ätit medan vi vaktade lägenheten. Det var då dock fortfarande aktuellt att vi eventuellt skulle förhöra poliserna som hade varit på plats efter deras debriefing. Väl inne på stationen så fick vi beskedet att det inte skulle ske, och jag åkte hem, men med en stor klump i magen. Främst för den avlidne, hans änka och deras anhörigas skull, men även för de kollegor i min grupp som då befann sig med den chockade och hysteriska kvinnan vars man vi/polisen just hade skjutit.

Nästa dag så fick jag reda på att den kollega som dagen innan hade åkt med gruppchefen hade gjort ett hästjobb med att försöka nå fram till, hjälpa och stötta änkan, och lyckats komma ifrån att hon stod och skrek ”mördare” (vilket var fullt naturligt) till att de kunde prata med varandra. Eftersom änkan inte hade någon släkt eller några nära vänner här, och varken sjukvården eller socialtjänsten ansåg sig kunna hjälpa till så hamnade polisen i situationen att de fick fortsätta ha ett vårdande ansvar. Kollegan som hade stöttat henne kvällen innan behövde nu hjälp av en person till som åkte med till det hotell där hon befann sig med andra kollegor (samt en väldigt duktig sköterska ifrån öppenvårdspsykiatrin som dock senare behövde lämna), så jag följde med. Då vi kom dit så var hon samlad, men naturligtvis fortfarande i chock. Hon hade dessutom inte sovit något, och ville absolut inte gå till det rum som hade skaffats åt henne utan satt i soffgruppen vid receptionen. Vi spenderade passet med att prata med henne om minnen, livet, hennes avlidne man, hur han var och vad de hade delat under de 37 år som de hade varit gifta. Kollegan ringde även dit en diakon, som var till mycket stor hjälp trots att kvinnan inte var religiös. Precis innan vi blev avlösta så slumrade hon till för första gången sedan tragedin började. Dagen efter så följde dessutom samma kollega med till rättsmedicin där kvinnan skulle ta farväl av sin man, vilket även sköterskan och diakonen gjorde. Diakonen löste dessutom problemen att få socialtjänsten att skaffa en lägenhet åt kvinnan med ett enda samtal, och efter visningen kunde polisen även avsluta sin vårdinsats då kvinnan till slut hade fått stöd ifrån annat håll.

Detta är kanske den händelse som har berört mig mest illa sedan jag blev polis. Inte för att det är den enda gången en människa har avlidit tragiskt och lämnat förtvivlade anhöriga bakom sig, jag har varit med om flera tragiska dödsfall. Utan för att den vänder upp-och-ned på allt som polisen står för. Polisen skall skydda, hjälpa och ställa till rätta. I det här fallet blev det tvärtom. Ingångsvärdena var ett olaga hot mot en väktare samt en uppenbar psykisk ohälsa. Mannen var så vitt jag förstår tidigare helt ostraffad, men befann sig uppenbarligen i någon form av psykotiskt tillstånd, dessutom i kombination med berusning. Efter att vi hade lämnat hade han kommit ut på balkongen igen, denna gång med den stora kniv som han tidigare hade visat för väktaren. Han hade hållit upp kniven och även hållit den mot sin egen hals, innan han gick in igen. Förhandlarna fick ingen kontakt med mannen, och insatschefen valde att man skulle gå in, främst för att säkerställa att kvinnan var ok och inte hade skadats av den knivbeväpnade mannen. Förståeligt, men det blir dock mer bisarrt att inbrytningen som ledde till att hennes make dog och hon själv blev sprejad gjordes primärt för hennes skull. Om hjälpen riskerar att få det resultatet är det bättre att inte hjälpa alls.

Jag vill betona att jag absolut inte skuldbelägger någon speciell person, varken i piketgruppen eller i insatsledningen. Det har skett en internutredning som har kommit fram till att det dödande skottet sköts i nödvärn, och ingen enskild polisman är längre misstänkt för något brott. Men, och det här är skillnad, jag anser att polisen som organisation har en stor skuld för att vi inte klarar av att hantera den uppkomna situationen utan att någon dör. Jag är medveten om att jag bara kan en bråkdel så mycket om taktik och farliga situationer som de kollegor som befann sig i lägenheten. Men det var frågan om en snart 70-årig man, som dessutom troligtvis hade försämrade reflexer på grund av förvirring och berusning, som befann sig i sin egen lägenhet. Han var visserligen beväpnad med en stor kniv, men polisen hade full kontroll över hur vi valde att gå in i situationen, med vilken taktik, vilka medel och vilka verktyg. Då får inte resultatet bli så katastrofalt.

Ur de involverade kollegornas perspektiv så fattas (efter att man länge försökt att förhandla utan respons) beslut om att gå in i lägenheten för att säkra kvinnans hälsa. Man bryter sig in, och får vid ett defensivt sök syn på mannen och kvinnan, som fortfarande ignorerar alla försök till kommunikation. Man pepparsprejar då mannen, och träffar även kvinnan som står framför. Därefter separeras de två för att säkra kvinnan ifrån eventuella angrepp ifrån mannen. Sedan kommer mannen efter med kniven, och då varken distraktionsgranater eller varningsskott hjälper så skjuts han, då han är så nära att han utgör en akut livsfara (han är beväpnad med en mycket stor kniv och framstår som väldigt motiverad), i nödvärn.

Ur den nu avlidne mannen och hans frus perspektiv, så ser det annorlunda ut. De blir rädda då polisen bankar på och vägrar att öppna dörren eller prata med de poliser som försöker få kontakt med dem. Efter ett tag bryts dörren upp och maskerade och beväpnade poliser kommer in. Då de fortfarande ignorerar polisernas order, så sprejas båda med pepparspray (vilket är väldigt smärtsamt). Hustrun, som hade ställt sig framför sin man för att skydda honom och som aldrig har uppfatta något hot ifrån maken (han hade enligt vad hon sa dagen efter aldrig krökt ett hår på hennes huvud), hamnar nu i köket och poliserna stänger av mannens väg dit. Mannen, som redan ifrån början var psykiskt sjuk och berusad och nu även är sprejad, rör sig sedan, trots att det smäller och blixtrar, med lyft kniv mot dem som har attackerat honom och nu även har hans fru. Det leder till att han blir skjuten i huvudet.

Uppgifterna i stycket  nedan om detaljer vad gäller skjutningen kommer ifrån förhöret med kollegan som sköt: När skottet avlossas befann sig skytten uppskattningsvis en till två meter ifrån mannen, vilket gör situationen livsfarlig oavsett mannens höga ålder och innebär ett solklart nödvärnsläge. Hur akut faran är är alltid en subjektiv bedömning. Direkt efter att skottet mot huvudet sköts avfyrade en annan av poliserna ett skott mot mannens ena ben, så den kollegan torde ha uppfattat faran som aningen mindre akut, annars hade även han skjutit högre. Livsfaran i vilken skottet mot huvudet avfyrades hade dock skapats av inbrytningen och den använda taktiken. Givetvis är det alltid svårt att förutse vad en psykiskt sjuk man tar sig till, och insatser mot beväpnade personer i lägenheter är alltid svåra och farliga, men man måste ändå ha insett att det fanns en risk att mannen skulle reagera precis som han gjorde och röra sig mot poliserna med kniven. En kollega som arbetar på en taktiskt avancerad enhet kommenterade att man om man såg det som en ”offersituation” borde ha gått in tokoffensivt ifrån början och tagit kontroll över mannen innan han hade förstått vad som hände och i annat fall varit mycket mer defensiva och helt undvikit konfrontation genom att gå in och separera undan kvinnan. Bara det att agera tidigare, och exempelvis ersätta varningsskottet, som sköts cirka fem sekunder innan skottet mot huvudet, med verkanseld i benet hade kunnat leda till att mannen var vid liv fortfarande. Det är naturligtvis spekulationer, men faktum kvarstår, mannen blev dödad i en akut nödvärnssituation som polisen hade skapat.

Det är inget konstigt att polisen ibland tvingas skjuta människor. Exempelvis dödsskjutningen vid rånet i Södertälje var enligt min mening oklanderligt polisarbete. I en hastigt uppkommen situation så konfronteras kollegor med en uppenbart motiverad gärningsman med ett automatvapen som innebär en omedelbar livsfara, inte bara för dem utan för alla i närheten. Då måste man skjuta (de kan naturligtvis inte utgå ifrån att det rör sig om en attrapp). Skjutlägen kan komma ögonblickligen då till exempel en radiobilspolis plötsligt i en trång lägenhet konfronteras med en kniv. Det är nästan konstigt att inte fler människor dör i sådana situationer, då det enda redskap vanliga poliser har fått med sig för ett sådant läge är nödvärnsdraget. Många fler hade kunnat dö utan att polisen hade kunnat klandras, men ofta tas stora medvetna risker för att undvika dödande skott. Det är dock stor skillnad på sådana situationer och då polisen själv väljer och kontrollerar konfrontationen, vilket här var fallet.

För att avsluta reflektionerna kring själva dödsskjutningen, så kan man också konstatera att mannen med största sannolikhet hade varit vid liv om polisen hade haft möjlighet att använda fler sorters vapen, exempelvis elpistol. Frågan lyftes av polisförbundet direkt efter skjutningen, men någon tjänsteman på RPS svarade att det inte hade hjälpt eftersom det var en nödvärnssituation, och då använder man pistolen. Man häpnar. Om pistolen vore den enda reaktionen vi poliser hade då vi hamnade i nödvärnssituationer hade folk skjutits dagligen. Ofta kan en nödvärnssituation lösas med en knuff, ett grepp, ett slag eller någon annan sorts direkt fysiskt våld. Ibland löses de med pepparspray eller batong. Bara i absoluta nödfall används vapen. I fallet med den nu avlidne mannen hade en elpistol troligtvis varit tillräcklig, om den bara hade använts i tid. Ett problem är som sagt att man i nödvärnssituationer ofta väntar så länge med att agera att faran blir akut, och därför istället i onödan riskerar att använda mycket grovt våld.

Det är dock inte bara det faktum att mannen sköts ihjäl som störde mig med hela händelsen, även om det självklart var orsaken till hela tragedin. Jag har även svårt att förstå varför det inte tilläts att man höll initiala förhör med de kollegor som befann sig på plats under skjutningen. I alla andra fall där en person dödas så hade man separerat dem som var på plats för att säkerställa att man får varje persons egna upplevelse och iakttagelser, och inte en sammanpratad historia, speciellt om det hade rört personer som känner varandra. Detta gäller även nära anhöriga som kan tänkas vara i mycket större chock. Jag tror självklart att kollegorna ändå har gjort sitt bästa för att berätta sanningsenligt om vad de såg och upplevde, men den sanningen är oåterkalleligt påverkad av det avlastningssamtal där de har fått höra samtliga medlemmar i gruppens beskrivning, och än mer av att ha läst igenom varandras pm om händelsen. Det förvånar mig att man särbehandlar poliser på ett sätt som man inte hade behandlat något annat vittne på. Det har även riskerat att kunna drabba kollegorna själva då deras berättelse minskar i trovärdighet efter att de har pratat med varandra. Sen är det självklart jättebra och helt nödvändigt att det hålls avlastningssamtal och att kollegorna stöttas och tas hand om på bästa sätt, men det kunde ha skett efter att de i korta förhör hade fått möjligheten att ge sina egna opåverkade versioner av händelsen.

Dessutom så stör det mig hur polisen har hanterat informationen till allmänheten. Alla som hade något med ärendet att göra visste att mannen hade lämnats kvar död i lägenheten, men ändå så kommer det ut ett pressmeddelande där det stod att han hade förts bort i ambulans. Den felaktigheten är djupt olycklig och får det att framstå som att polisen försöker dölja något. Det störde mig även att dagen efter (då jag satt med den förkrossade änkan) läsa på polisens hemsida att ”Mannen hade därefter gått in i en lägenhet i närheten där en kvinna befann sig” (efter knivhotet mot väktaren). Det är inget sakfel, men det låter som om han har brutit sig in hos en obekant kvinna. Så var det inte, han hade gått in i sin egen lägenhet, och kvinnan var hans fru sedan 37 år tillbaka.

Ibland då jag läser mediabevakning om ett fall där jag själv har insyn (vilket händer ganska ofta), så kan jag reagera på att det vinklas på ett osakligt sätt för att framställa polisen i negativ dager och på så sätt få en bättre ”story”. I det här fallet var det närmast tvärtom, bevakningen har varit väldigt skonsam. Jag gissar att det till stor del beror på att den enda anhöriga som fanns i landet under dagarna efter händelsen fick stöd och hjälp av poliser på ett hotell som media inte kände till. Både hennes och den avlidnes släktingar befann sig i andra europeiska länder, och var svårtillgängliga. Jag vet i alla fall att om det som drabbade henne hade drabbat mig så hade jag direkt efter händelsen spytt oändligt med hat och galla över polisen till vem som än hade frågat. Här vill jag igen lyfta fram den insats som den kollega som spenderade de första timmarna på natten efter skjutningen, samt en stor del av nästa dag (då tillsammans med mig) med kvinnan och som också var med på visningen på rättsmedicin gjorde. Syftet var självklart att stötta den fruktansvärt utsatta kvinnan, men en sidoeffekt är att kvinnan lämnade tragedin med fler bilder av polisen än av dem som kom in i hennes lägenhet, sprejade henne och sköt hennes man. Det är nog många som borde vara tacksamma för det.

En del av den uppmärksamhet som händelsen har lett till har också varit illa genomtänkt. En lokal organisation målade på sin hemsida upp en bild av att mannen blev dödad för att han var invandrare och förortsbo. ”Polisen finns inte för att tjäna det vanliga folket/knegarna/ortenbarnen”, ”Polisen finns i våra områden för att skydda den politiska och ekonomiska eliten: skrämma oss, disciplinera oss…” Förutom att det är faktafel, polisen finns självklart i dessa områden för att hjälpa vanligt folk och det finns inte ens ett spår av sanning i att vi skulle vara där för att ”skrämma” eller ”disciplinera” människor för att de bor i en viss stadsdel, så är det också ett väldigt tråkigt sätt att utnyttja en extremt tragisk händelse för egna politiska syften. Tragedin har självklart absolut inget att göra med adress eller etnicitet, utan med polisens brister vad gäller taktik under en farlig händelse. Det finns inte en taktik för förortslägenheter och en annan för lägenheter innanför tullarna. Att det senare startades upplopp och kravaller med livsfarligt våld mot oskyldiga med hänvisning till skjutningen är ännu en tragedi, och visar hur farligt och destruktivt det kan vara att försöka plocka poäng på händelser som man inte vet något om. Varken änkan eller mannens familj ville ha stenkastning och brända bilar, men det spelade knappast någon roll för våldsverkarna då de aldrig kände eller brydde sig om den dödade mannen utan hade helt andra motiv för sina handlingar.

Slutligen så vill jag upprepa att jag inte skriver detta för att skuldbelägga någon enskild kollega. Det hindrar dock inte det faktum att polisen och samhället har svikit den här mannen och hans änka på ett fruktansvärt sätt genom att inte vara kapabla att hantera situationen som uppstod. Jag är stolt över att vara polis. Jag ser varje dag som jag jobbar exempel på både stort engagemang, professionalitet och medmänsklighet ifrån kollegor. Jag tror speciellt att svensk polis ligger långt fram ur ett internationellt perspektiv vad gäller en humanistisk människosyn. Därför blir det ännu tråkigare då ett sådant oåterkalleligt misstag som hela den här insatsen i slutändan visade sig bli begås. Och det blir inte bättre av att det förekommer tveksamheter och misstag även efter att det värsta redan hade skett.

Svensk polis är som sagt bra på mycket, men inte alltid på självkritik, på att se och lära sig av sina misstag. Jag hoppas att man har lärt sig av den här tragedin, och att de misstag som faktiskt begicks av polisen som organisation i samband med hela hanteringen av ärendet leder till att man blir bättre. Det handlar inte om att peka ut individer som eventuellt kunde ha agerat annorlunda utan om att identifiera och åtgärda de brister som hela den här tragedin har visat på. Det behövs till exempel tydligare rutiner, både vad gäller utrednings- och personalaspekten. Vi har hela pärmar med rutiner för när en polis backar på en stolpe, men tydligen ingenting för då en polis skjuter ihjäl en människa. Vad gäller informationshanteringen så känns det för mig självklart att det som sägs officiellt vid så här känsliga situationer måste vara sant. Om man inte anser sig kunna gå ut med viss information utan att vinkla den, så borde man enligt min uppfattning hellre avstå helt och hållet. Men det viktigaste av allt är självklart att man drar taktiska och operativa lärdomar som gör att risken för att nästa knivbeväpnade psykiskt sjuke man som polisen väljer att gå in till dödas blir så minimal som möjligt.

239 kommentarer:

 1. Självkritik är du duktig på men ibland oroar jag mig lite för att du ska bli knivmördad då du undervärderar hotbilden i en situation.

  I det här fallet håller jag dock med dig och det känns som att man kunde ha tagit det lite lugnare. Visste man att mannen och kvinnan var gifta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du måste vara anonym därför att du står inte för var du står för..Martin veta när han sökt jobbet som polis den risk som tillkommer men det skulle inte innebära att tar en lagen i egea handen..För min Martin är 1 av ett fåtal poliser som göra sitt jobb och skulle vara ansvarig för att förbättre organisation.. Men folk som MARTIN har polis organisation se som en traiter och motarbetar.. TILL ALLA ER I ORGANISATION SOM MOT ARBETAR DEMOCRACY DET ÄR NI SOM MÅSTE BORT OCH ÄR OÄRLIGA..
   STAY SAFE MARTIN..
   FRÅN
   LAWRENCE GRIFFITH

   Radera
  2. Exakt! Det finns förvisso en liten risk att
   drabbas av våld som polis. Men jämfört med exempelvis hur många elektriker som dödas
   i sin yrkesutövning så är polisyrket ganska säkert. Det finns i dag alldeles för många fega poliser i kåren i dag.

   Martin har visat stort mod och kurage som genom att ifrågasätta hur detta gått till.

   Radera
 2. Den risken finns säkert... Har varit ganska nära knivar ett par gånger, men ännu så länge så har det gått bra :-).

  De kom ju ut arm i arm, och båda var så vitt jag vet skrivna i lägenheten (de hade bott där ett par decennier), så det borde man ha vetat, ja.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med. I det fall syftet är att polisen skall vara självkritisk och lära sig av sina misstag så skall ju inte den diskussionen ske i en blogg på internet. Den skall ske internt.....

   Radera
  2. Om du är polis är det skärramnde att människor med din inställning jobbar inom kåren. Det är just en sådan flekriktat kåranda där man håller varandra om ryggen som enligt rapporter gör polisen till annat än den lärande organisation den borde vara. Därutöver har vi meddelarbrihet i det här landet!

   Radera
  3. Jag är inte polis. Tyvärr kanske du missade inlägget, som raderades. Jag skrev inget om att hålla varann om ryggen (negativ kåranda) så det är din tolkning.
   Men då Martin inte vet hur alla andra inblandade (poliser, hustrun, anhöriga) upplever och bearbetar det som hände så tycker jag han skall vara återhållsam med detaljer. Jag tycker man skall vara oerhört försiktig med detaljer med hänsyn till andra. Man skall också vara försiktig då man inte har förstahandsinformation i alla delar.
   Det sorgliga är väl att Martin inte kan ge sin syn på det han upplevde eller funderar om internt inom polisen utan använder en blogg på internet istället. Vänd och vrid på detaljerna internt (en haverikommision) inom polisen, där många kan ge sin syn, och föreslå förändringar....

   Radera
  4. så sjukt och så mitt i prick, många poliser tänder till när någon öppet vågar kritisera, allt skall hållas internt så man kan kväva de som vågar kritisera. Bara exemplet på att man låter poliser prata sig samman gör att man kommer väl förberedd till förhören. Det är ganska lönlöst att anmäla en polis eftersom man hinner prata sig samman. Hur det där blåmäket kom upp kan båda poliserna säga att han ramlade men där sanningen är att den ena polisen kanske sparkade undan benen. BRA MARTIN hoppas det blir debatt.

   Radera
  5. Martin Marmgen = mediakåt.

   Radera
  6. Fan så lågt. Helt onödigt inlägg.

   Radera
 4. Att polisens presstalesman kommer med nåt hopljuget är väl standardprocedur ? Finns hur många exempel som helst.

  SvaraRadera
 5. Bra att du skriver, det behövs fler poliser som du.
  Tänkte bara fråga dig ett par saker:
  1. Vet du var den 69-årige mannen blev skjuten, i huvudet eller ansiktet?
  2. Vet du hur många distraktionsgranater polisen använde sig av i lägenheten och vilken typ av distraktionsgranater dom använde? År det dom på 6-7 miljoner candela och kraftiga smällar på 170 - 180 decibel?

  SvaraRadera
 6. Tack för att det finns poliser som du.
  Själv blev jag nerdragen av fem poliser vid slussen, fick klä av mig tröja och tömma väskan, för att de sedan bara lämnade mig där och gick iväg. Jättebra intryck av Sthlm jag får som Lundabo första dagen i huvudstaden.
  När jag frågade om jag var misstänkt för något så fick jag höra att det var "slumpmässig kontroll". När jag försökte mer, så skrek den störste att jag skulle "hålla käften så att det går snabbare."

  Vad ska man tycka om polisen då?

  SvaraRadera
 7. Mycket intressant text och kloka synpunkter. Har själv bloggat nyligen om polisens isolering och bristande öppenhet, korta.nu/gnk8a

  SvaraRadera
 8. Det är tragiskt för alla, såväl anhörig som för den inblandade polisen när en människa skjuts ihäl.

  Samtidigt förvånas jag av hur klimatet förändrats de senaste 20 åren.
  Situationer som polisen utsattes för på den tiden var "vanliga" för polisen och de bemötte situationerna erfaret och med nödvändigt våld. Ibland även klart överdrivet våld.

  Men den stora skillnaden som jag ser det är att idag går poliserna alltid rakt på och in i situationen med draget vapen. De verkar inte tänka på hur de ska hantera en eventuell eskalerande situation innan utan ser sitt tjänstevapen som lösningen på allt.

  De har fått en uppsjö av nya vapen, teleskopbatonger, pepparsprej, tårgas, distraktionsgraneter samt ny riktigt dödlig expanderande ammunition.
  Men vad är lösningen? Ett skott i huvudet på en meters avstånd?

  Det är så jäkla tragiskt att detta får hända. Att människor dör pga dåligt genomförda insatser. Att poliser ska behöva leva med detta de hamnat i resten av sitt liv. Att anhöriga förlorar sin älskade i förtid.

  Det verkar som att trenden har gått från att polisen gör sitt yttersta för att skydda medborgarna både från andra och sig själva - oavsett om de begått ett brott eller inte - till att enbart skydda sig själva.

  Tjänstevapnet verkar vara en svängdörr ut från allt. För 20 år sedan var vapen den absolut sista utvägen som togs.

  Idag har den blivit något av rutin.
  "Asså, vadå jag kände mig hotad ju?"
  "Buset kom ju gående mot mig 10 meter längre bort - vad skulle jag ha gjort då?"
  "Kände mig ju hotad bakom kevlarvästen och vi var bara 7 kollegor med dragna Sig Sauers och han var ju skitarg"

  Var är respekten för medmänniskan?
  Kastade RPS bort den, lär man inte ut den längre eller sitter respekten i vapnet nu för tiden?

  SvaraRadera
 9. Detta framstår som en utrustningsfråga snarare än en taktisk. Att låta knivmannen vara kvar i lägenheten med kvinnan var ett dåligt alternativ. Hade kvinnan dödats av mannen skulle diskussionen varit en annan... Oerhört tragiskt hursomhelst. Den andra frågan om förhör med inblandade poliser förtjänar också uppmärksamhet. Det låter problematiskt att man ges tid att diskutera händelsen innan man hörs. Samtidigt som inblandade poliser säkert mår väldigt dåligt efter en sådan händelse.

  SvaraRadera
 10. Mycket läsvärt och bra skrivet! Ibland får man känslan av att vissa poliser tilltalas av våld, oavsett om det är batongslag på ett fotbollsderby eller (för mycket) våld vid en sådan här händelse. Självklart var detta en hotfull situation, men jag håller helt med dig. Det är uppenbart för alla normalbegåvade att den skulle ha lösts på ett annat sätt.

  Det ska tilläggas att i många situationer tycker jag polisen borde använda mer våld och inte "titta på", exempelvis när enskilda förstör egendom vid upplopp etc.

  Men, detta är något helt annat.

  SvaraRadera
 11. Jag håller med dig Martin om att det verkligen är dags att lyfta debatten om elpistoler. Har tidigare varit skeptiskt till det och är väl fortfarande inte övertygad om att det är rätt att utrusta all polis i yttre tjänst. Jag tycker dock verkligen att en enhet som piketen som just ska vara den resurs vi kan använda i farliga situationer ska ha elpistoler. Jag tycker att man med all rätt kan ställa högre krav på piketen i denna situation än en "vanlig" polispatrull. Man anser själva att man minst har samma kompetens som nationella insatsstyrkan i denna typ av insatser. Vi pratar alltså om det absolut bästa som vi i Sverige har i farliga situationer. Du har tidigare efterfrågat och kritiserat den nationella bastaktiken i Sverige då den bara erbjuder halva verktygslådan och är defensiv. Den andra halvan av verktygslådan är alltså piketen och ska vara tränade att agera offensivt. Jag får självklart också reservera mig för att inte kunna tillräckligt om taktik eller att jag ju inte var på plats, men jag tycker att ingripandet var ett stort misslyckade. Jag kan dock inte sluta tänka på att trots den utbildning och träning piketpoliserna har är det vanliga människor. Man vill inte skjuta på en annan människa, därför väntar man för länge och tillslut är tiden ute och man har förlorat möjligheten att skjuta i benet och siktar därför i huvudet eller bröstet för att rädda sitt eget liv./Jon

  SvaraRadera
 12. Bra skrivet! Tack för att du delgav dig av dina upplevelser och känslor. Det skulle behövas fler människor av din kaliber inom poliskåren.

  SvaraRadera
 13. Intressant att du har annan utbildning före ditt nuvarande yrke. Det breddar kunnandet ditt som polis antar jag.
  Sunt skrivet men framför allt nyttigt. Har skrollat lite på bloggen också.
  Se upp bara så att inläggen inte blir för långa, även om detta är viktigt det du skriver om.
  Tjaa!
  www.ekebert.se

  SvaraRadera
 14. Det enda misstaget ni gjorde var att låta en massa jävla ungar springa omkring och kasta sten och kosta oss skattebetalare tiotals miljoner kr utan att göra nåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad skönt det är att du inte är polis Sean.

   Radera
  2. Det låter som en polis i fikarummet.

   Radera
 15. Som sagt visst hanteringen av detta var ej optimalt men det som polisen gjorde i efterhand var bra mycket värre. Ni lät ungdomar och unga män löpa gatlopp, kasta sten, tända eld på bilar, misshandla personer helt utan konsekvens. Dessa misstag pågick varje dag, hundratals gånger per dag utan några egentliga ingripanden.

  Hur många har blivit dömda för något under kravallerna? Där borde din självkritik ligga.

  Allmänhetens största problem med polisen är INTE att de gör för mycket, det kan jag lova dig.

  //Christoffer

  SvaraRadera
 16. Det som du skriver i din text är helt ofattbart. Jag har blivit tillfrågasatt av polisen många gånger tidigare. Har alltid velat bli polis sedan jag var liten, och börjar gymnasiet imorgon, och målet är fortfarande polis. Efter att jag läst detta från en polis så blir min dröm bara starkare. Det du gått ut med är inte så lätt för dig, men mycket starkt och modigt. Trodde aldrig i hela mitt liv att det fanns en sådan polisman som dig. Du borde vara mycket stolt över dig själv, mycket bra steg från dig. Och en sak ska du veta, en ungdom från ett utanförkap, från stockholms förorten Fittja har du nu fått att tro på polisen, aldrig någonsin trodde jag att jag skulle få läsa något sådant. Speciellt inte av en polis. Så det jag vill ge dig nu är ett mycket stort dimplom för din text och en bild utav ditt perspektiv som polis. Mycket bra skrivit, samt mycket respekt till dig! / 16 årig undom från Fittja som ej HADE förtroende för polisen.

  SvaraRadera
 17. Intressant inlägg.

  Dock har jag några tekniska frågor runt händelsen. I mina ögon är det här en dödsskjutning som aldrig borde inträffat.

  När polisen går in i lägenheten ser man på bilder att de är utrustade med sköldar. Är det här något man plockar av sig i lägenheten?

  Polismännen bär en omfattande skyddsutrustning. Står den pall för en eventuell beskjutning men inte en knivattack?

  Den psykotiske mannen blev "pepparsprejad" men hade ingen verkan enligt poliserna. Min erfaren av pepparsprej är att den verkar omedelbart. Särskilt om man får den i ögonen då en autonom nervreaktion startar får tårarna att spruta ut i ögonen så att man i princip bara behåller ledsyn. Jag undrar, hade poliserna ingen hjälp av sprejen?

  Cirka 14 minuter efter att polisen gick in i lägenheten kommer larmet till SOS att en person skjutits i lägenheten. Jag tycker det är en väldigt lång tid polisen hade på sig i bostaden som inte var särskilt stor.Vad hände under de minuterna?

  Poliser vallades på platsen. Allt videofilmades. Ändå presenterades det som hände under vallningen i utskrivna förhör. Kommer någon annan än förhörsledaren och åklagaren få möjlighet att ta del av inspelningarna?

  Kan någon kunnig människa svara på mina frågor?

  JR, klarboat@comhem.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. MKT bra inlägg, mycket bra nödvärn gäller inte för Poliser deras arbete medför kontakt med personer i affekt polisen ska kunna hantera en situation som denna - klarar man inte det ska man inte arbeta som polis.

   Pepparsprej förblindar - polisens påstående att den var verklingslöst är inget annat än ren lögn - funkar på alla som inte bär skydsutrustning typ heltäckande mask med filter.

   Man var medveten om att man gjort fel och talade sig samman för att ge samma version om det inträffade - det var den tid det tog innan man kontaktatde SOSALARM.

   SVERIGE är en Polisstat fullt ut - vår omvärld ser på Sverige som nått odefinierbart konstigt samhälle - det var länge sedan (före Palmes tid) som Sverige var 'a jolly left-wing-state' Winston Churchill hade även han problem att definiera Sverige.

   Radera
 18. Bra skrivet men man ska nog tänka på att det som hände kan alla lära sig nåt av ..inte ett ord om alla invandrare som slog sönder o passade på att vandalisera o det är fel...sedan måste vården för psyk sjuka bli bättre..

  Sedan vore elpistol ett bra tillskott...hoppas han på RPS inser detta.

  SvaraRadera
 19. Tänk om alla poliser hade samma goda hjärta som dig Martin! <3

  SvaraRadera
 20. Det är såna poliser som dig vi vill ha i samhället. Keep up the good work.

  SvaraRadera
 21. Martin, jag beundrar din integritet och ditt mod!

  SvaraRadera
 22. man får hoppas att poliskåren består mestadels av poliser av din kaliber.mycket bra skrivet.heder åt dig.

  SvaraRadera
 23. Fantastiskt skrivet!
  Jag beundrar din och dina kollegors mod att arbeta för ett tryggt samhälle!

  SvaraRadera
 24. Litet rörig text men jag förstår pöängen. Du verkar vara mera illa berörd av det skedda än vad som är nyttigt för en människa i det yrket. Å andra sidan var ju texten skriven strax efter det skedda eller hur?!
  Texten är alltid aktuell och borde öppna upp en diskussion bland dem som detta berör. Jag hoppas verkligen att den svenska polisen KAN se på sig utifrån och idka självkritik i konstruktiv anda.

  SvaraRadera
 25. Lyssna man inte på polisen så får man skylla sig själv om man bli skjuten, för de är ju fortfarande inte polisen fel de är ju alltid personen som gör hotet mot andra människor! Tänk att vissa människor ska ha svårt att fatta att man inte förstå lagen.

  Ja du Martin du gjorde bara ditt jobb och de är riktigt duktigt gjort, hade inte du skjutit honom så hade han säkert skadat nån annan så du gjort det bra och fort med. Tack

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du verkar ha missförstått texten. Läs om, läs rätt.

   Radera
  2. Håller med ovanstående..
   Sorgligt att se människor uttrycka sig i en sån här fråga utan att ta in informationen.

   /RB

   Radera
 26. Tack för detta inlägg! Händelsen är naturligtvis mycket tragisk men att få ta del av dina reflektioner ger mig hopp att polisväsendet i Sverige har goda chanser att utvecklas positivt! Jag hoppas att många poliser har dessa ärliga avsikter som du verkar ha. Att vilja vara öppna och ärliga gentemot allmänheten och verkligen ha ambitionen att lära sig hantera uppkomna situationer på ett vist och klokt sätt. (förstår att det måste vara mycket svårt ibland!)
  TACK än en gång för att du delade detta med oss!

  SvaraRadera
 27. Intressant text. Kan inte heller förstå att en 70 årig knivbeväpnad man behöver bli mördad av flera poliser. Att sen åklagaren är för feg att öppna åtal är också tråkigt. Tack för att poliser som du finns

  SvaraRadera
 28. Grymt bra! Var inte rädd för att kritisera din arbetsgivare för vad är du då för människa? Du har stort stöd här ute i allmänheten och kan räkna med oss ifall någon skulle försöka tysta dig för att du är ärlig med vad du känner och ser för felaktigheter inom polisen.

  SvaraRadera
 29. Den svenska Polisen är den mesigaste polisen i hela världen.
  Kriminella i Sverige bara skrattar åt polisen och bakom hörnet begår de snabbt nästa brott.
  Man kan utan att överdriva kalla Sverige för de kriminellas paradis.
  Nu vill Martin att Polisen ska bli ännu mesigare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En våldsam polis vill jag inte ha. Det attraherar fel personer. Hur ska de kunna hantera delikata situationer? Hur ska de kunna bemöta alla människor lika?

   Radera
  2. Precis när någon galning misshandlar en annan på öppen gata vill du ha en dialogpolis som predikar allas lika värde?

   Finns något som på polisslang heter "fylledragare", innebörden torde vara uppenbar. Ett stort problem med dagens twitterpolis är att de inte klarar av att hantera våldsamma personer, detta pga att fel typ av människor söker till polisen starkt påhejade av etablissemanget och olika värvningskampanjer.

   Radera
 30. Hej! Mycket modigt skrivet av dig. Jag jobbar själv som polis i Finland, (knivarnas förlovade land). I Finland tog man ibruk elpistolen för några år sedan. Har själv tillstånd att bära sådan. I detta fall som du skriver om skulle elpistolen använts som det lindrigaste och effektivaste "maktmedel"som vi kallar i Finland.Jag hoppas innerligt att elpistolen tas upp till diskussion i Sverige. Ett annat fall jag har huvudvärk av är det såkallae grindmordet i Sverige,när polisen skjuter ihjäl en ung person som befinner sig bakom en grind beväpnad med kniv. Hoppas ännu en gång att polismännen i Sverige ska få behövliga instrument att använda i framtiden.

  SvaraRadera
 31. Det finns situationer som du som polis verka vara helt med det klara och att se polisen stå så maktlösa vid en del situationer gör organisationen till ett löjer och ni borde nog få nya vapen som elpistoler och liknande utbildning som i USA. De verka veta hur dessa fungera och används bättre. Sen att ni släpper ut folk som är brottslingar är kanske inte polisen utan åklagarens fel och lättvindligt. Dagens system är en lekstuga för brottslingar

  SvaraRadera
 32. Polisens utbildning
  Två poliser sköts till döds för ett antal år sedan i Nyköping ett fall där polisen omskrevs som duktiga varav en hade 5 års erfarenhet ”men av vad inte för att hämta psykiskt sjuka och farliga personer” slutsats ingen erfarenhet alls. Polisbefälet hade sänt två oerfarna unga poliser med peppar sprej som vapen och något gick fel vad annat var att vänta då de saknade erfarenhet.
  I sammanhanget såg jag en intervju med en stockholmspolis som arbetade i en grupp med specialuppdrag att medverka vid sådana händelser som beskrivs här ovan. Lyder som följer. Vi har en specialutbildning men det räcker inte vi måste även ha personliga egenskaper som man inte kan tillgodogöra sig på polisskolan.
  Exempel på hur vi arbetar. Lyder som följer, Vi kommer aldrig i polisbil eller uniform vilket är en viktig för att inte stressa den som skall hämtas eller framkalla polishat” när vi talat med den vi skall hämta har vi förhandlat fram en lösning där vederbörande frivilligt följer med oss då vi ringer efter en taxi”. Det jag skriver här är inget annat än sunt förnuft kopplat till utbildning och erfarenheter. Dödsfallen i Nyköping kunde med all sannolikhet undvikas liksom fallet i Husby och i flera liknande fall. Det måste saknas kompetens på högre nivå eftersom polisen aldrig lär sig av erfarenheter och inhämtar kunskap där kunskap finns.

  SvaraRadera
 33. Hur övar man inbrytning och gisslansituationer? Det är möjligt att man har övat in handgrepp som kan gå väldigt fel.

  SvaraRadera
 34. http://familjejordbrukarna.blogspot.se/2013/04/ett-rattshaveri.html

  SvaraRadera
 35. Du har mod, är ärlig och har civilkurage. En god polis.

  Tack.

  SvaraRadera
 36. Detta var vågat. Din/dina chefer kan väl knappast bli glada över detta blogginlägg som även har letat sig till Aftonbladet och Expressen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Cheferna borde vara glada då detta är bra för polisens utveckling. Om cheferna inte uppskattar detta har fel chefer tillsatts.

   Radera
  2. Vi lever inte i en värld där allt är perfekt utan det är människor som är chefer.

   Att en polis går ut offentligt och vädrar sina åsikter om kåren och indirekt sina chefer kan aldrig vara populärt hos sina chefer.

   Chefer anser att detta skall man ta internt och direkt med cheferna.

   Sedan när har en anställd blivit uppskattad eller hyllad till skyn för att den går ut offentligt och kritiserar sin arbetsgivare och arbetssättet? Knappas något som går hem hos chefer/ledning.


   Det är bara hoppas att Martin får fortsätta att jobba på som vanligt utan utfrysning, repressalier eller bli av/bort tvingad från sitt jobb.

   Radera
  3. En till som verkligen hoppas att Martin INTE blir utfryst och bort tvingad från sitt jobb. Från en som också använt yttrandefriheten med blivit bort tvingad av chefer

   Radera
  4. Det Martin gör är värdefullare än en sjusiffrig PR-budget. Även om det är knöligt för de närmaste cheferna behöver det stödjas av de högsta cheferna som är de som har ansvar för att polisen mår och fungerar bättre.

   Radera
 37. En del tycks inte begripa när det är lämpligt att hålla tyst!
  Gjort är gjort hänt är hänt, diskutera EFTERÅT är bara så.. svenneaktigt svenskt!
  I Sverige vet ALLA bäst, efteråt..
  Såna här diskussioner ska skötas internt, om man har bra chefer (inom svensk polis, "chefer").
  Svensk polis har redan låg status inom blattevärlden, varför dra undan mattan helt och hållet som nu görs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller inte alls med dig. Det Martin gör är snarare att öka- och återupprätta viss förtroende för poliskåren, nämligen genom att medborgarna får veta att det finns även bra poliser som står upp för de demokratiska värderingarna såsom öppenhet i myndigheters agerande mot enskilda medborgare. Vidare kan hans uttalanden förhoppningsvis leda till en förbättrad polisutbildning så att polisen ute i samhället när de hamnar i farliga och akuta situationer kan agera på ett korrekt och i förhållande till situationen proportionerligt sätt. Hur ska förändringar och förbättringar ske om lösningen är att hålla tyst? Det är i alla fall inte så det har skett rent historiskt, utan alla stora framsteg som mänskligheten gjort har varit genom att någon har kämpat och offrat sig själv samt ihärdigt propagerat för rättvisan. Hade de modiga personerna hållit tyst hade vi inte levt i en demokrati, utan i en diktatur där varken du eller jag hade kunnat yttra oss. Ett bra exempel på detta är här och nu! Hälsningar
   Nasrin

   Radera
 38. Martin! Mycket bra skrivet, mycket bra att du vågar ta upp detta. Jag förstår att det tagit kraft att möta änkans sorg, att det kommmer att ta kraft att möta dina kollegors olika - kanske negativa - reaktioner. Men du vågar ändå!

  SvaraRadera
 39. Bra Martin att du delar med dig av dina tankar, inte många poliser som vågar göra detta.

  Mer öppenhet behövs och lärande, "backspegeln" som vi fick lära oss var så viktig har helt försvunnit.

  Elpistol förefaller vara ett måste, i vilken form kan diskuteras men i detta läge hade den räddat liv. RPS svar visar bara på deras fullständiga förnekelse och enorma vilja att skönmåla allt som gått snett och en fullständig oförmåga att lära sig av händelser.

  /Tomas Bergström fd polis.

  SvaraRadera
 40. Bra skrivet och mycket hedervärt av dig att göra det!

  SvaraRadera
 41. Civilkurage är väl det första man kommer att tänka på, när man läser vad den här polismannen skriver, nog måste man kunna tycka att det är helt otroligt att välutbildade vältränade poliser, inte kan oskadliggöra en nästan 70¨årig berusad gammal gubbe på NÅT annat sätt än att på nära hålla skjuta honom i huvudet, även om man nu hade en stor kniv i handen

  SvaraRadera
 42. Jag har aldrig förstått varför ni alltid måste vara 100 för att övermanna en idiot.
  Lite mer stake i er o två räcker .
  Bang i huvud, lägga idioten på golvet och sluta fråga om hans uppväxt.
  Det är en stor oreda o det blir det alltid när ni är för många.

  SvaraRadera
 43. Mycket modigt och intressant inlägg! Jag hoppas att dina överordnade inser att din blogg, inklusive detta inlägg, ökar allmänhetens respekt och förståelse för polisen. Ibland måste man vara självkritisk och transparent med den kritiken och detta var ett bra exempel.

  SvaraRadera
 44. Det eskalerande våldet och skjutningarna i samhället överallt, inte bara från den våldsmonopolistiska Poliskåren, har sina orsaker. Ledtråd: Problemet heter psykofarmaka och egenvård i hemmet, självadministrering av den föreskrivna psykofarmakan (vilket givetvis misslyckas titt som tätt av den som egentligen borde vara en omhändertagen psykpatient) och nedskärningarna av platsresurser psykvården. Detta är ett ökande samhällsproblem som det kommer att tillsättas mängder av politiska utredningar för att lösa (hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar). Resultatet, efter denna uppsjö av politiska utredningar kommer bli att polisen utrustas ännu mer och att deras insatser alltmer kommer att likna småskaliga militära operationer inom det egna landets gränser.

  Eller så har jag helt fel och nån sosse kommer att avväpna svensk polis och göra om dem till nån svensk variant av "London Bobbies".

  Vad jag menar är att ingen av de båda lösningarna kommer att ha sitt fokus på det verkliga samhällsproblemet eftersom det är ett politiskt tillskapat problem. Politiker avskaffar aldrig sina system, de reformerar och utvidgar dem bara ... och räkningen skickas alltid till medborgarna eftersom där finns hur mycket pengar som helst att hämta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag fick redan en sådan räkning från Poliskåren.
   Men jag har ingen chans att skicka något till dem alls.Inte ens anmälan för deras misshandel.De är immunitet skyddade till 100 %. Nästan som diplomater.De har även hela det svenska rättväsendet bakom sig.
   Så de kan göra vad som helst mot dig om du hamnar i deras händer av nån anledning. Om du en "vanlig" medborgare alltså.
   Välkommen till Sverige 2013

   Radera
 45. Elpistolen dödade nyligen en person i USA vid ett ingripande. Den fungerar inte effektivt i cirka 30 procent av fallen och vilken polis vågar då förlita sig på den? Bättre är väl att använda flygande batong? Då hade mannen i Husby levt. En vapenexpert häcklar svenska polisvapen på http://www.bergsblogg.se/2011/12/07/polisen-behover-battre-vapen/

  SvaraRadera
 46. Tack för ett mycket bra blogginlägg.

  SvaraRadera
 47. Tacksam för din rättframhet och ditt mod att yttra dig i de olika polisärenden du skriver om i din blogg. Det är oerhört viktiga frågor du tar upp och jag hoppas det finns fler inom poliskåren med samma analytiska förmåga som du. Låt inte folks okunnighet och rädsla inskränka din integritet.

  SvaraRadera
 48. Stor eloge till dig som med civilkurage och integritet lyfter denna fråga.

  SvaraRadera
 49. Din fega råtta som publicerar detta när fallet läggs ner,fortsätt ni hålla varandra om ryggen.Eller börjar du åldras och kanske lönen inte räcker till och just därför detta är xtraknäck.

  SvaraRadera
 50. ... och i detta sammanhang spelar det därför givetvis inte nån som helst roll att polisen bloggar empatiskt och visar öppenhet och/eller gör sig mer folklig efter en moralisk-etiskt kontroversiell insats i tron att de bättrar på nåt rykte de anser sig ha i vissa vissa eller alla medborgargruppers ögon.

  Hade polisen varit med lokalt anknuten till sin närbefolkning i sitt brottsbekämpande som i USA där cheferna och deras brottsbekände policys är uppe till val med jämna mellanrum hade jag bättre förstått Martins inlägg, men nu ... polisen är ju centralpolitiska marionetter för tusan. Det är ju ett politiskt inlägg han gör, trots den påtagliga snäll- och välvilligheten i inlägget.

  SvaraRadera
 51. I alla lander - utom I Sverige - är alla medvetna om, att någon som går mot en polisman med ett draget vapen (skjutvapen eller kniv) han tar en STOR RISK.

  I Sverige förs i stället diskussionen från perspektivet, att det borde vara riskfritt för någon att beväpnad hota och/eller göra utfall mot en polisman.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I andra länder folk kan tom SLÅS mot polisen ska du veta! Ser du inte TV nyheter? Men den svenska polisen är för feg och ge sig bara på dem som är svaga, obeväpnade. De sätter ett hög värde på sig själva först och främst,på sitt liv.Dessutom är de otroligt kaxiga,arroganta.
   I detta fall är det polisen som bröt sig in i lägenheten och hotade den gamle mannen!
   PS Martin verkar vara en av få ansvarsfulla poliserna som kan TÄNKA i alla fall. Och ni, "kolleger", ska inte hoppa på honom och mobba.

   Radera
  2. I England mördades och halshöggs en militär musiker av två invandrare som inväntade Polisen som anlände i flera bilar och attackerades av mördarna som skötts ner med ett stort antal skott utan att dödas.

   Er kommentar är inget annat än ATROTURF.

   Radera
  3. Psykotiska människor gör inte rationella riskbedömningar.

   När en arg psykotisk människa skall tas om hand för omgivningens bästa är det bra för den sjuke om poliserna är stora och starka och vågar ta risker som börjar bli dumdristiga. Jag blir tacksam när poliser tar sådana risker men det är svårt att begära att någon skall göra det, ett sätt att stödja det är att visa poliser uppskattning när de gör ett beundransvärt arbete.

   Nu gick det i stället åt skogen och då är det klokt att fundera på vad som hände och varför så poliserna kan bli klokare och minska risken för att det upprepas.

   Att ta hand om psykotiska människor har för övrigt mycket lite att göra med att oskadliggöra terrorister eller fientlig militär som arrangerar bakhåll.

   Radera
  4. Kanske polisen ska inte lägga sig i alls i vissa fall?
   Den där mannen (från Husby) var bara berusad, inget annat och han var faktiskt HEMMA.
   Ingen kallade polisen till lägenheten heller, hans fru bad inte om någon hjälp.
   Vilken rätt hade de att bryta sig in lägenheten???
   Polisens beteende var helt oacceptabel och paranoidal. De ser ju brottsling i varenda människan.
   Jag måste säga det är de som är mest psykotiska.

   Radera
  5. Å andra sidan blir kritiken skoningslös när polisen inte ingriper och en knivviftare sedan skär någon.

   Vill vi att polisen skall ingripa när människor beter sig hotfullt eller galet kommer det både att göra nytta och gå fel.

   Det jag tycker är riktigt synd är när man inte lär sig av det som har hänt och nu har Martin minskat risken för att tragiska lärdomar blir borttappade.

   Radera
 52. Slå dig på bröstet och var den "duktiga" polisen som inte gör fel. Du imponerar inte värst mycket på mig med ditt blogginlägg snarare tvärtom. Det du gör är att du sviker andra drabbade människor inklusive den stackare som höll i pistolen och som hade några hundradels sekunder på sig att fatta ett beslut om han skulle riskera få en kniv i sig eller skydda sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ynkligt inlägg av en kollega - att ni inte skäms - har levt i en före detta polisstat där gör polisen ett bättre jobb än i Sverige. En mördare är en stackare i era ögon - fy fan säger jag rakt ut.

   Radera
  2. Ska polisen INTE ta en sådan risk ändå?
   Det är ju hans jobb trots allt!Han får betalt för det av svenska skattebetalare.
   En ung, stark, vältränad, välbeväpnat polisman mot en gammal man med kniv?!!!! Så tvivlar han inte att skjuta den gamle mannen direkt i huvudet?!
   Vad är det för slags för polisen? Kanske han borde inte ha en sådan riskabel jobb alls?Om han är så rädd för någon skada eller för sitt liv?
   Han kunde söka jobb som städare tex. Eller vara hemmafru typ..

   Radera
  3. Förstår inte första svaret!!
   Jag som skrev inlägget är verkligen inte polis och har aldrig varit det eller önskat vara det. Så att det skulle vara ett ynkligt inlägg från en kollega är fel. Jag är en vanlig svensk som har respekt för polisen som den är idag och ser inte problemet i att man skyddar sig mot beväpnade människor.
   För inte så många veckor sen blev en polis huggen i ryggen av en knivbeväpnad person på Stureplan helt utan anledning. Så galna människor finns det och att dalta med sådana förstår jag faktiskt inte.
   På samma sätt ifrågasatte man polisen som sköt en rånare i huvudet som viftade med ett automatvapen eftersom det sedemera visade sig vara en attrapp.
   Hur tror ni poliser ska vara skapta som inte ska ta vapenhot på allvar?
   Tror ni det är stålmän eller varför blir ni inte själv poliser?

   Radera
 53. Jag har blivit väldigt illa behandlat av polisen när jag var på krogen för flera månaders sen. Kommer aldrig att gå ut i Sverige igen! Aldrig! Det är farligt.
  Den svenska polisen kan inte ens hantera en liten berusad, helt obeväpnad kvinna.
  Men jag förstår jag är ju icke svensk så då var det extra illa för min del.
  Jag blev misshandlad, med blåmärke, har fortfarande väldigt muskelskada i armen så jag måste äta smärtstillande medicin.Men vem bryr sig om mig?Ändå är det jag som blev anmäld av dem och dömd.
  Att anmäla polisen är helt orealistisk .
  De är inkompetenta,saknar empati, har dålig självkontrol, rädda,hysteriska, tänker bara på sig själva och försvarar bara sig själva till slut.
  Jag kanske ska vara glad att jag inte blev skjuten som den där mannen i Husby..haha :=)
  Hur ska man leva i detta land? Inget hopp här..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra där! Stämmer med mina erfarenheter - anmäler inte brott jag ser längre.

   Radera
 54. Du kan försöka rationalisera det hur du vill. Men faktum kvarstår att situationen var:

  - Ett gäng maskerade och beväpnade personer bryter sig våldsamt in i en lägenhet hos ett pensionärspar och angriper båda pensionererna. - Mannen agerar i solklart nödvärn, och trots att han är numrärt och vapenmässigt underlägsen så gör han sin plikt för att försvara sig själv och sin fru.
  - De beväpnade och aggressiva inkräktarna skjuter honom då i huvudet och benet.

  Du är direkt medskyldig, och detta är ingen katharsis. De hatfulla blickarna du får som polis är befogade. Ni är ett beväpnat gäng översittare. Du har befläckat dig genom att ansluta dig till gatugänget som samhället kallar "polisen". Gangster. Mördare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. det var bra sagt!Håller med mig fullständigt.Legitimiserat gatugänget. Då är de faktiskt mycket farligare är vanliga kriminella.

   Radera
  2. Hon som gav 'hund-batong-polis-kvinnan' våldsrätt i Ring P1 var tf ch E.H. ungdomssektionen Falun/Borlänga, ringer Ring P1 och låtsas vara från Göteborg - med sjungande dalmål. Änt ä kulet otäckt så säg!

   Radera
 55. Ännu ett exempel på hur våldsbenägna poliser hanterar äldre.......

  http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/03/en-brottslig-historia-2.html

  SvaraRadera
 56. Skribenten tillika polismannen Martin skall ha en enorm eloge, för sitt civilkurage samt rättspatos.


  Att det finns folk som Martin som vågar gå emot den struktur som tyvärr alltjämt råder inom polismyndigheten, ja det är förvånande och glädjande.

  Många av Martins slutsatser angående vikten av initiala förhör mm, återfinns i den delrapport som Dennis Töllborg kom med redan år 2010: "En man i grön hatt - Civil Rights Defenders".

  Ett uppdrag som Töllborg hade fått av Länspolismästaren för Västra Götaland I. Johansson.


  Av Martins text framgår att tyvärr så har inte polismyndigheten bemödat sig med att ta till sig Töllborgs slutsatser.

  Den slutsatsen drar jag i och med att Martin i mångt och mycket har samma synpunkter och slutsatser som dom Töllborg anfört.

  Stå på dig Martin!


  Med vänlig hälsning/ Fredrik Gbg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer fullt ut. Önskar ge ekonomiskt stöd till Martin, ett kontonummer vore fint.

   Radera
 57. Jag säger bara TASER!

  SvaraRadera
 58. TASER dödar även i vissa fall. Bättre är kampsportsträning med grepp-teknik avväpnar man en person. Polisen har väl KEVLAR handskar, då kan man greppa bladet utan att skär sig. En tränad vig person grejar det utan att ta livet av en angripare. Jag har dubbla par skärskyddshandskar i väskan för egen del, tränat kick-box snart 25 år 60+ och backar inte för en med kniv.

  SvaraRadera
 59. Taser är en leksak som många amerikanska poliser nu slutar med i rask takt. Låt oss slippa mera småprylar att bära. Elpistoler Taser fungerar bra ibland och ibland inte alls. Sådant skit ska vi inte ha. Bättre med pumphagelgevär i varje radiobil. Då kan både gas och beanbags användas. Med beanbags hade 69-åringen överlevt. "Experterna" på RPS är långt från verkligheten.

  SvaraRadera
 60. Om nu Martin är riktigt modig så vågar han väl också säga en annan sanning? Nämligen att skiträdda poliser är dåliga poliser. Och så detta lullande med våra flickor i polisuniform. Kvoterade in på PHS fast det sägs inte offentligt. Dessa små klena poliser mot en storväxt buse ja då blir det vapenmakt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis!Det menar jag också!
   Skiträdda poliser är nog det största problemet.De är t o m FARLIGA för allmänheten.Eller snarare för vissa grupper i samhället.
   De är speciellt farliga för obeväpnade människor: berusade människor, både män ock kvinnor,oftast med utländsk bakgrund som är ute kanske helt ensamma. Sådana människor borde akta sig för de svenska poliserna enligt min erfarenhet.
   Sådana är ett lätt byte.
   Riktiga kriminella klarar sig mycket bättre.
   För att de "skiträdda poliserna" vågar inte ge sig på dem.Fega poliserna undviker dessa.Så enkelt!:)

   Radera
  2. Att se kaxiga flickor i polisuniförm vandrande runt är... så löjligt, nästan skrattretande. Men de kan också vara farliga. Kvinnor brukar ju vara mer emotionella och därmed mer elaka.De tänder till snabbt.
   Minns ni den BATONKVINNAN som slagit hänsinlöst en berusad kille? Det är väl ingen slump att sånt hände..

   Radera
 61. Många undrade "varför" det blev kravaller. Kanske ligger svaret i att man tidigare i Husby fått avslag på att få bygga en Moské? Nu ska man tydligen ha fått bygglov? Min källa är inte helt 00% tillförlitlig, men det vore intressant om man kollade upp det...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blev kravaller därför att det fanns tid, oro, ilska och suktande efter spänning som några kunde och valde att använda för att arrangera upplopp.

   Det finns sociala situationer som skapar möjligheten, eget ansvar hos de som kravallar och ansvar hos de som uppviglar och leder.

   Jag är nyfiken på vad det är för typer som dyker upp och saboterar samhället i stället för att styra tiden, oron och ilskan till något konstruktivt.

   Det är nog ungefär samma mekanismer som används för att rekrytera kriminella och terrorister så händelserna är allvarligare än många tror.

   Radera
 62. Du säger att du fått ok från dina närmaste chefer med mera. Det är ju bra. Men har de varit inblandade?

  Fortfarande råder det sekretess i en nedlagd förundersökning och det krävs prövning för att lämna ut delar ur den. Det innebär ju att det knappast är okej att lämna ut detaljer bara för att en åklagare gjort en bedömning, en gång.

  Du kanske har pratat med den drabbade kvinnan och gett henne möjlighet att läsa texten också innan hennes värsta stund fläks ut på bästa nyhetsplats igen. Alla hennes känslor läggs ut på silverfat till journalisterna.

  Har du pratat med de som var på plats? Har du inte gjort det vill jag att du reflekterar över att det du skriver faktiskt påverkar enskilda personer snarare än en anonym organisation.

  Du säger att du inte kritiserar enskilda utan myndigheten. Men så vitt jag har ingen myndighet någonsin gjort ett ingripande utan det är dess representanter som fattar beslut.

  Eftersom du skrev den texten i anslutning till händelsen kan du inte ha ens försökt prata med ansvariga och lyfta fram kritik till berörda innan du bestämde dig för att gå ut offentligt med allt detta.

  Bra att du lyfter viktiga saker som du gjort tidigare. Men tänk efter lite mer. Skriv kort och koncist istället så att inte massa saker kan missuppfattas och ryckas ur sitt sammanhang.

  Ha en bra söndag.

  SvaraRadera
 63. All heder!
  De orden trodde jag aldrig jag skulle säga om en polis men du är värd all heder.Tänk om fler poliser våga ställa sig upp när det är poliser som begått fel eller rent av begått brott?
  Att polisens internutredning ens existerar är en skam de har som enda uppgift att skydda poliser & dålig publicitet för polismyndigheten själva badar dom sexköpande åklagarna i glädje att krossa människors liv som utsatts för polisers brott. Om du visste vad dina ord betyder för en som drabbats mycket hårt av polisers brott & som sedan skyddas av en internutredning som bara är värd att spy på.Dina ord är som balsam för själen.Att höra en polis våga prata...
  Antar att polisledning & internutredning hatar dig mer än mig idag.Men stå på dig & all uppmuntran till andra poliser att våga leva upp till att skydda,hjälpa & ställa tillrätta.

  SvaraRadera
 64. Det är samma personer/organisationer /politiska journalister som är emot att polisen ska ha icke dödliga vapen som det är som kritiserar polisen ageranden konstant. Martin dessa hatar polisen , det är vad det handlar om och du hjälper de i deras agendor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man blir behandlad av polisen som a piece of skit en gång eller mer..då hatar ju man den, så klart! Detta ger skada för livet ut.
   Polisvåld, deras maktmissbruk ï Sverige är ett stort problem och verkar inte försvinna.Snarare tvärtom..
   Det är polisens eget beteende, total inkompetens, total egoism, total rädsla för att ha ansvar som skapar bara mer problem.
   Hat skapar bara hat.
   Våld skapar bara våld. Ondcirkeln.

   Radera
 65. Det du skrivit väcker många känslor och tankar. Det första jag reagerar på är ditt civilkurage som polis! De flesta poliser som syns i media duckar för ifrågasättning, har ingen självkritik och får polisen att framstå som borttappade personer i en 'klappa på axeln kultur'. Att de inblandade poliserna inte förhördes kort innan krishanteringen visar ju också på att en sådan kultur till viss mån existerar.
  Jag kan inte mycket mer än att önska lyckan till i framtiden, och hoppas du kan fortsätta att förmedla polisens arbete för att förhoppningsvis skapa bättre rutiner.

  SvaraRadera
 66. Bra Martin, du är polis, resten är snutar!
  Snutarna på Södermalm dubbelparkerar och sätter sig på mc Donalds och äter skräp och blir själva, skräp!

  Enligt mig så är fel personer oftast poliser, för att rätt människor ska vara inom rättsväsendet så tycker jag att följande regler för utbildningen bör sättas upp:
  Åldesgräns, dvs du får börja studera till polis vid 33 års ålder!
  Du får inte vara polis i tjänst förrens du är 40 år!
  Utbildningen skall vara 7 år!

  Först då blir vi av med de som "enkelt" på 2 år kan skaffa sig rätten att bära pistol, samt att man har ingen koll egentligen på något förrens vid 35-40 år, som 20-30 åring är du totalt omogen, även om man inte tror det, vilket oftast 20-30 åringar tror!
  Mvh Thomas

  SvaraRadera
 67. Sen Martin, sluta med hamburgare...din hälsa ska komma först och ta dig tid att äta rätt, då vegetariskt!
  Sluta med socker och aspartamläsk!
  Mvh Thomas

  SvaraRadera
 68. Felet i det här fallet var felaktig utrustning och felaktigt taktiskt uppträdande. Grunden för ett polisingripande är att det måste vara situationsanpassat.

  Redan när man lämnade stationen visste man att man hade med en knivbeväpnad man att göra. Man kan i det läget medföra specialutrustning som kan göra minst en polisman i princip osårbar för stick och skärattacker.

  I det taktiska uppträdandet måste det finnas en möjlighet att gå i närkamp med den beväpnade personen. Att vederbörande kommer inom verkansavstånd med kniven och är beredd att använda den får inte vara tillräcklig grund för nödvärn. En polisman som är förberedd och under insats ska klara av en sådan här situation utan att använda skjutvapen, oavsett hur stor, stark och snabb angriparen är. Polismän som inte klarar det ska över huvud taget inte finnas i yttre tjänst.

  I det här fallet rör det sig om en 70-årig man som delvis är försatt ur stridbart skick med pepparsprej och blixtgranater.

  Att man misslyckas med att reda upp den här situationen visar att det finns stora brister i polisens taktik, utrustning och uppträdande. Det enda sättet att ändra på det är att dra upp missförhållandena i ljuset och starta en öppen debatt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessa dumma svenska poliserna vet inte ens att oftast räcker det att bara PRATA?
   Prata snällt och trevligt och lugnt? Speciellt om det handlar om berusade människor. Men nej, här var det ju en utländsk man(det ÄR sanningen!)och då varken de ville eller kunde prata.
   Då "kunde" de bara använda vapen, våld, våld och våld igen.
   Dålig polisutbildning i Sverige. Icke Godkänd.
   PS Vid flera tillfällen såg jag poliserna ute på gatorna som hade inga problem att hantera.. alkoholister.Poliserna pratade lugnt och sansat med dem. Några av fullisar fick även sjuts hem.Polistaxi typ.
   Men deras "kunder" var ju etniska svenskar..

   Radera
 69. Helt rätt! Som du säger deras "macho stil, smygrasism, ignorans" leder ingenstans, bara provokativ. Våld föder alltid våld.
  Men problemet är att de VILL ha det som i USA.De tycker det är COOLT.
  Amerikans subkulturen lämnar sina destruktiva spår även här

  SvaraRadera
 70. Hej Martin.

  Jag vill ge dig en eloge för de orden! Det är sådana poliser som du som inger hopp och förtroende för polisen, poliser som är självkritiska och står för öppenhet som är en av de viktigaste grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Alla människor kan begå fel och misstag, även poliser, det viktiga är att man står för- och tar lärdom av de. Detta är något som man, oavsett om man är polis eller en helt vanlig medborgare, kommer långt med. Detta kan skapa både förståelse hos medborgarna och återskapa ett eventuellt förlorat förtroende för polisen. Fortsätt att vara den bra polis du är och var stolt för de orden du uttalat. Som jag sade, det är sådana poliser som du som gör att jag som medborgare i slutändan kan hysa hopp för den svenska polisen!
  Lycka till i ditt arbete och hoppas att dina fina ord leder till förändringar och förbättringar inom polisen,särskilt med avseende på utbildning men också självkritik och öppenhet.
  MVH Nasrin

  SvaraRadera
 71. Det finns hopp när Poliser som Martin talar ut - mycke bra
  (kommer ett brev på posten Martin)

  /KGE

  SvaraRadera
 72. leif nilsson piteå18 augusti 2013 kl. 15:36

  Martin. Tyvärr finns det knappast i poliskåren 1% av din kaliber. En polis med sådan rättspatos borde ges tillfälle att bli befäl, till en stor grupp poliser. Ett tips tilldina chefer är att dom beordrar dig att bli föreläsare/utbildare inom poliskåren. Tack Martin för ditt MOD. Var en stolt polis. Jag högaktar dig/Leif Nilsson Piteå

  SvaraRadera
 73. Jag vänder mig egentligen bara mot en del av resonemanget i bloggartikeln:

  "Förståeligt, men det blir dock mer bisarrt att inbrytningen som ledde till att hennes make dog och hon själv blev sprejad gjordes primärt för hennes skull. Om hjälpen riskerar att få det resultatet är det bättre att inte hjälpa alls."

  Du kan ju inte på fullt allvar mena att polisen skall avstå från att gå in när det rör sig om en icke-kontaktbar/psykiskt sjuk människa beväpnad med kniv?

  Att han i det här fallet inte skadat sin hustru tidigare, och inte hade intentionen eller "hann" skada henne, säger ingenting om vad som hade hänt om polisen inte gått in.

  Hela grejen med att vara psykotisk är ju att personen tappat verklighetsförankringen och är oberäknelig - således kan man inte alls veta om han hade vänt sig mot frun i ett senare skede eller inte.

  Det man kan säga är att det hade varit synnerligen inkompetent om polisen stått utanför och avvaktat medan han slaktade sin fru.
  Alldeles självklart måste polisen gå in i liknande situationer.

  Maria

  SvaraRadera
  Svar
  1. Maria, du är inte rationell. Om bristfällig taktik/förberedelse/etc försämrar utsikterna för ett lyckat ingripande finns det ju en gräns för när sannolikheten för ett misslyckat ingripande är större än ett lyckat ingripande.

   Därmed är frågan huruvida mannen är icke-kontaktbar/psykiskt eller om han bär en kniv, pistol eller kanske slangbella inte relevant så länge det inte påverkar sannolikheten för ett lyckat ingripande.

   Sedan gör inte artikelförfattaren något ställningstagande utan endast påpekar det faktum att det finns en gräns för då en inbrytande inte är fördelaktigt.

   /Peter


   Radera
  2. Vad babblar du om Peter .. Självklart har en människas status och det faktum att denne är beväpnad och därmed utgör ett hot mot sin omgivning betydelse.

   Polisen skall givetvis ingripa INNAN andra i lägenheten kommer till skada i fall som dessa.

   Och jo - i det jag citerade finns ett helt oacceptabelt ställningstagande, troligen baserat på stor okunskap.

   Radera
  3. Kan bara hålla med Maria.

   Radera
 74. Väldigt bra och intressant skrivet. Men det är ett problem att psykisk sjukdom likställs med oberäknelighet och psykos i sådana här sammanhang. Exempel "Givetvis är det alltid svårt att förutse vad en psykiskt sjuk man tar sig till". Det är långt ifrån rättvist och rättvisande, beroende på vilken typ av psykisk sjukdom det gäller. De flesta psykiskt sjuka - till exempel deprimerade, människor med ångestproblematik etc. är inte farliga alls och fungerar på relevanta sätt lika förutsägbart som vanliga människor.

  Det finns såklart problematiker där det är så att personen är helt oberäknelig på grund av sjukdom men det är inte självklart. Beteenden som verkar obegripliga kan ofta förklaras och vara förståeliga genom användande av empati. Den alternativa berättelsen om hur paret reagerade är mycket rimlig. Det går att tänka sig att det bemötande och utfall hade blivit annorlunda om situationen inte hade påverkats av fördomar om psykisk sjukdom och psykiskt sjuka. Tyvärr blockeras empati ofta av sådana fördomar och det enda som syns är då en "galning".

  Som med så mycket kommunikation gäller det att försöka förstå hur en själv uppfattas - särskilt när det gäller maktpositioner som den som polisen har. Många uppfattar och reagerar på polisen som hotfull, oavsett situation - särskilt i sådana här situationer (och särskilt om personen redan känner sig utsatt på grund av andra saker som t.ex fattigdom, fördomar, sjukdom etc.) - på grund av den makt poliskåren faktiskt har. Det sista psykiskt sjuka behöver är ytterligare stigmatisering.

  SvaraRadera
 75. Låter skrämmande likt dödsskjutningen i Lindesbergstrakten för ett tiotal (?) år sedan. Även där en psykiskt sjuk man med kniv, och en grupp poliser som provocerade fram en fullständigt onödig situation. Psykläkare var på väg, ditkallad av fadern, om jag minns rätt. Polisen var bara menad att agera handräckning, men kom först och hade inte vett att vänta. Mannen var i trädgården och efter vad jag förstått tämligen lugn, men blev naturligtvis skrämd när polisen 'attackerade', så han började väl vifta med kniven och gick emot dem. Varvid en gröngöling sköt. Från åtskilliga meters håll och med en stängd järngrind emellan. Kulan slog mot grinden, tog illa, och när läkaren kom var det redan för sent.

  Fullständigt onödigt. Fem steg tillbaka hade väl antagligen lugnat ned den akuta situationen. Och hade de väntat på avstånd och bara iakttagit så hade den troligen aldrig uppstått. Kanske pratat med honom för att hålla honom fokuserad på dem och minska risken att han gick tillbaka in i huset. Fadern var inte i någon omedelbar fara efter vad jag förstått, och poliserna själva var naturligtvis inte i någon fara alls så länge mannen var på andra sidan staketet och de lät bli att gå fram till det. Hade han hoppat över grinden, eller allvarligt hotat någon på insidan, så hade saken naturligtvis kommit i ett annat läge, men där var man ju inte än. Dessutom så skjuter väl ingen vettig människa "varningsskott" så att de riskerar att träffa en järngrind. Om inte annat så av självbevarelsedrift. Det kunde ju lika gärna rikoschetterat mot honom själv och de andra poliserna.

  Men visst får vi hoppas att man lär sig något den här gången. Från Lindesberg lärde man sig ju tydligen inte så mycket.

  Och en eloge för inlägget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Polisen kanske hade lärt sig något från den här händelsen:


   22-åringen krävde en miljon kronor och en helikopter för att inte döda den 15-åriga flickan.
   I tre och en halv skräckfyllda timmar var hon hans gisslan. Sedan dödade han henne.
   - När vi hörde hennes skrik stormade vi lägenheten, berättar insatschef Peter Martinsson.
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10455359.ab

   Radera
  2. Mycket bra exempel på hur det kan gå. men tyvärr glömmer man fort bort sådant.

   Radera
 76. Hej Martin. Det jag undrar över med bilderna man ser på insatsstyrkan är ju att dom är fullt utrustade med hjälm skyddsväst men framförallt att dom har sköldar som borde vara till stor hjälp att tränga upp nån rusa mot nån som har kniv o då är ju skölden otrolig användbar för att komma nära inpå dennes räckvidd? Jag tycker att poliserna som skötte detta ärende borde tänka efter om dom verkligen borde fortsätta inom insatsstyrkan om dom inte ens klarar av att avväpna en knivbeväpnad berusad äldre man. Dom borde ha stormat mannen med sköldarna helt enkelt för att få omkull honom. Tack för mig och jag hoppas att polisorganisationen tar åt sig o lär sig men det lär väl komma sen när alla dinosaurier har slutat.

  SvaraRadera
 77. Mycket bra skrivit Martin. Du glömmer dock att reflektera över att du har talets förmåga och hur en god, förtroendegivande, tillits ingivande kommunikation kan fungera även i nödvärnssituationer INNAN en tar till det fysiska våldet. Genom kommunikation och ”vanligt” sunt förnuft kan en överstiga de allra högsta bergstopparna med en annan individ, det gäller bara att använda/handlade på ett ”rätt” sätt. Du har en god kommunikationsförmåga och gott sunt förnuft inser efter att läst ditt blogginlägg. Du har en också en god reflektionsförmåga och som en behöver under en bearbetningsprocess dvs att en analyserar och utvärderar de händelserna som sker. Och kanske skulle det behövas under grundutbildningen till att bli polis både teori- och praktik hur en använder sig av ”avancerad taktik” dvs en behöver både vara defensiv och offensiv i sitt arbetssätt, ”lite smart”.

  Det jag reflekterade över är att du också tycks ha (jag kan ha fel, det erkänner jag) ett arbetsmotto liknande kriminalaren Joe Kenda dvs att ”ställa till rätta”. Joe Kenda´s arbetsmotto har varit att just ställa till rätta, att skydda ”offren”, döda som levande, få tag i förövarna se till att de får ”betala” för sitt felaktiga handlande och att han själv är den som har det som arbetsuppgift att inhämta ”betalningen/ kollekten” dvs slutligen att förövarna straffas och döms. Jag hoppas, att du har modet, uthålligheten och tolerans för att orka göra det här resten av ditt yrkesverksamma liv inom polisen. Jag önskar även att fler poliser hade Joe Kenda´s arbetsmotto.

  Och jag anser att vi som människor får/skall inte glömma att vi alla är, i smått och i stort, i beroendeställning till varandra. Ingen klarar sig ensam. Vi behöver alla hjälp för att ta oss igenom vårt levda liv. Vi som människor behöver också agera mycket bättre, vara goda förebilder till barnen och ungdomarna. Annars är risken stor, att de ”plockar” upp av vårt dåliga agerande, dåliga förebild. Om kommunikationsförmågan inte fungerar på en individ, väljer jag att istället visa genom mitt agerande utåt till andra vem jag vill ”porträttera” den förebild som jag vill att andra skall SE. Och genom att använda mig av lite ”vanligt” sunt förnuft. En delar med sig lite av sin omtänksamhet, medmänsklighet, vänlighet, respekt m.m till en annan medmänniska tex att jag slänger ej mitt skräp ner på marken, utan jag ser till att leta upp en papperskorg ute- eller inomhus, är jag ute i skogen och ingen papperskorg finns så tar jag med mitt egna skräp hem samt inte slänger det ute i naturen. Genom att göra det hoppas jag att min omgivning SER den förebild jag vill vara eller agera som. Det handlar om att en som människa utför, tar sina egna ”små steg” till att vara en bättre människa, en god förebild inför andra. Jag anser att det inte är några ”stora” oövervinnliga ”problem” för mig själv som individ att uppnå eller för den delen för någon annan individ som det ovan exemplet. Och kanske kan mitt goda agerande/bemötande skapa de ”ringarna på vattnet” till de andra samt få fler människor att ta efter, men detta är bara min egna hypotes genom att försöka skicka något vidare, ”pass it on”.

  Till DIG som ”tröttnat” och upplever det som jag "moralpredikar" efter att ha läst detta. Och får nu lust att skriva en nedsättande kommentar som DITT gensvar. Här har du MITT MOTSVAR; Det råder yttrandefrihet och jag förtalar ingen. Jobba på DIN reflektionsförmåga. DIN nedsättande åsikt/uppfattning om mig, talar snarare om för mig, VEM DU ÄR/HUR DU ÄR SOM MÄNNISKA, än något om mig. Mig som DU dessutom anser att du plötsligt vill ”attackera/avreagera” dig på genom DITT vidriga agerande. Som sagt ditt ”beteende/agerande”, talar mer om för mig VEM DU ÄR, SÅ DET SÅ !! Eller med andra ord; ”Våra uppfattningar om andra är ofta högst privata” och ”beror på att vi projicerar av vårt eget på den andre” samt ”då uttalar vi inget om den andre, utan i stället något om oss själva”, citaten ur boken ”Grundläggande vårdetik -teori och praktik”, Jarl Arlebrink, 1996.

  Bra skrivet igen Martin. Vänlig hälsning AH

  SvaraRadera
 78. Jag håller inte med dig att några avseenden. Varken vanlig IG polis eller piketpolis är någon kampsportsmästare. Att gå in mot en knivbeväpnad och motiverad person med batong eller grepp eller knuff är farligt. Varför ska den polismannen riskera att bli huggen? Han vill också komma hem hel och frisk. Att plocka kniv från en person som tydligen inte ens reagerar mot distraktionsgranater är bara dumt. Någon föreslog att använda skölden, men återigen vem har man framför sig? Kan den här personen använda kniven så hjälper inte skölden. Att riskera att bli huggen är inget alternativ. Tragiskt att personen i fråga blev skjuten och död, men valet blir han eller polismannen. Det svåraste av allt är ändå det egna upplevelsen. INGEN annan kan säga något om hur jag, du eller polismannen upplever en situatiton. Jag är rätt övertygad om att ingen polisman/kvinna vill skjuta någon och man undviker i det längsta från att använda sitt tjänstevapen. Jag tror inte heller att polismannen i fallet här mår så toppen idag, han gjorde ett val, valet var att komma hem hel och frisk. Jag kan inte klandra honom.

  SvaraRadera
 79. Åklagarsvinen på internutredningen som skyddar alla poliser ställs aldrig till svars & åtalar ALDRIG poliser som begår brott .Där är det stora problemet som hela Sverige nu visat sitt hat emot.
  Poliser som är ÄRLIGA är ovanligt då de som vågar berättar om kollegor som begått brott alltid straffas & fryses ut. Sparka IU åklagarna istället & ställ dom till svars för Sveriges största & värsta beskyddarorganisation som leds av sexköpande åklagare. Megafonen för fram Svenska folkets röst mot polisvåldet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kategoriska uttalanden, förstärkta med ord som "aldrig" blir bara tomma svepgester och bruket avord som "svin" är definitivt inte en bra början på en diskussion. Det raserar förtroendet för dina mer sansade meningsfränder.

   Radera
 80. Şkönt med en polis som vågar tänka till o reflektera och även kritisera sin egen organisation.
  Själv har jag tappat tron totalt på polisen de senaste åren.
  För mycket fel som görs och så många brott som aldrig ens utreds.
  Att polisen utreder polisen är också helt åt helsike.
  Att polisens håller varandra bakom ryggen och mkt mkt annat inom polisen som är åt helsike.
  Idag ser jag polisen som en otrygghet som jag inte längre skulle lita på ens vid en hastighetskontroll.
  Vid en ålder av snart 60 år känns det otryggt när de som tidigare under mitt liv varit en trygghet, om än bara i tanken, eftersom jag sluppit någon kontakt att tala om med dem, numera känns obehaglig att överhuvudtaget ha någonstans omkring mig om ens bara I en polisbil på vägen. Man vet ju tusan vad de kan hitta på för tokigheter.

  SvaraRadera
 81. Svårt jobb som kräver starkt psyke och god bedömningsförmåga. Uppenbarligen finns alltför många poliser som aldrig borde fått förtroendet att bära ett dödligt vapen eftersom de dels saknar tillräcklig intellektuell förmåga att bedöma en situation korrekt, dels fallerar i både människosyn och psykisk labilitet, alternativt underpresterar så extremt under press att de gärna och enkelt tar till avtryckaren mot en annan människas huvud.

  Med detta sagt kan jag bara konstatera att det gör en oerhört stolt och glad att se att det trots allt alltid finns enskilda polismän och kvinnor med både intellektuell skärpa, stabilt psyke och sund värdegrund, på våra gator. Tyvärr vet jag mycket väl hur stark den negativa kårandan är inom kåren och att det många gånger kan vara oerhört svårt som idealistisk polis att stå fast vid sin människosyn och humanistiska värdegrund när man omges av en omfattande resignation och avhumanisering från sina arbetskamrater, men stå på dig. Det är poliser som du, som har förmågan att tänka kritiskt, som ständigt värderar sin egen roll i händelseförlopp och som vågar tänka öppet trots en omfattande självcensur, som är de poliser man minns, ser upp till och respekterar.

  Som jurist önskar jag att även min egen yrkeskår kunde ta fram några åklagare och domare med större patos och med självrespekt nog att våga ifrågasätta juristkårens mycket felaktiga och irrationella lojalitet med polismän/kvinnor som anklagas/misstänks för brott. Jurister måste en gång för alla lära sig att lojaliteten ska finnas hos Lagen och inte hos de individer som utsetts -ibland felaktigt- att värna om den.

  Tack för att du finns och lycka till i framtiden. De kollegor som grundlöst belackar dig av ren affekt bör noga fundera över sitt yrkesval eftersom de enbart på grund av sin inställning troligen är tidsinställda bomber som utgör en fara för alla i sin omgivning.Skulle det bli ohållbart får du gärna omskola dig till jurist. Sådana som du behövs oavsett.


  Judge Dredd

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många av de som utger sig för att vara poliser eller påstås vara det i kommentarerna är det troligtvis inte.

   Radera
 82. Bullshit. Valet var att ge efter för sin rädsla och
  skjuta en 70 åring i skallen.
  Piketen har pepparspray, batong, sköld och skyddsväst och ett rejält numerärt övertag. Dessutom fanns en hund med i bilden. Är man trots detta livrädd för en
  pensionär så är man antingen helt oinsatt om vad man
  möter eller helt olämplig att tjänstgöra i piketen.

  SvaraRadera
 83. Varför måste Du skjuta rakt till huvudet och i praktiken exekvera motparten? Om motparten hade bara ett kniv, kunde Du ha skjutit honom till foten eller mellan kroppen och see om han ännu attackerar. Motparten hade ännu inte en bomb att spränga bara att trycka på knappen! I Finland har det varit många sådana situationerna som Du hade men motparten får ännu leva. Det kan nog förstås om du var rädd och använde därför för mycket kraft men om Du har väljat att vara polis, Du borde vara lite djärvare. Hur kan den svenska polisen verkligen vara so barnslig? Ni har fumlat redan från Palme-casen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Polis hade del i Palmes bortgång /en som vet.

   Radera
 84. Respekt så in i norden!

  SvaraRadera
 85. Svenska folket från förorten till Östermalmsfolket bubblar av polisförakt just för att poliser som begår brott alltid kommer undan. Alla utredningar mot poliser läggs ned av åklagare som alltid kommer undan. Ställ dom till svars?Tv4 journalisten sa i inslaget att det är en straffande tyst myndighet som inte accepterar poliser som dig som öppet berättar sanningen. Vad har vi då för diktaturpolis? Vill vi ha en polisdiktatur som denna? Nej fram för mer poliser som vågar & rensa ut alla drägg från poliser till skyddande åklagare på diktatursnedläggningseneheten. Föraktet bubblar snart över !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant!! Det är tragiskt och pinsamt att en av sveriges viktigaste myndigheter tillåts styra som man gör idag.

   Radera
 86. Jag uppskattar att du reflekterar kring användning av vapen och hur man kan göra för att inte upprepa samma tragedi nästa gång. Tyvärr är Polismyndigheten alltför snabba med att slå sig på bröstet och självinsikt saknas i högsta ledningen. Antagligen för att för många macho män på höga poster har svårt att backa ett steg och lyssna på forskare, kriminologer. Jag har själv arbetat för Polisen i ett projekt och mött fantastiska poliser! Sverige behöver fler engagerade poliser - lycka till och jag hoppas att inte det här blogginlägget ställer till det för dig! Maja Todorovic

  SvaraRadera
 87. Lite på gränsen till sekretssbrott?? Grannarna vet väl vem du refererar till i hela händelseförloppet. Och det ska bloggas om offentligt? Har jag missat något?

  SvaraRadera
 88. Otroligt bra skrivet! Väl genomtänkt och klokt. Vilken tur att det finns såna poliser. Hoppas att liknande insatser blir bättre efter det här.

  SvaraRadera
 89. Mycket intressant och genomtänkt och humant skrivet och resonerat Martin. Varmt tack, skänker stort hopp om dig och kollegorna. / A, journalist

  SvaraRadera
 90. Så starkt!
  Inför en rättegång om några månader är det en polis som ska vittna i mitt ärende någonstans i Sverige. I fredags ringde han upp mig att han fått påtryckning från polischefer att inte säga som det var.
  Hur ska vi vanliga dödliga Svenskar ens va i närheten av ett förtroende ?Det talas om stora grova gäng som hotar inför rättegångar men en polis som hotas av sina chefer med repressalier
  om han säger vad som hänt.. det är så lågt. Men vem ska ens ta upp en anmälan på övergrepp i rättssak & dessutom utreda en sådan då allt som inkommer till den ökända internutredningen läggs ned med vändande post? Det är en rutten poliskår som nu fått en röst Svenska folket behöver.

  SvaraRadera
 91. Min lilla undring gäller Polisers träning i att primärt skjuta i benen för att stoppa nån som går emot polis med vapen tog vägen? Ett skott i huvet låter väldigt "svensk-polis-oprofessionellt" amerikansk polisserie-inspirerat/cowboy-fasonabelt i min spontana tolkning.
  Hade polisen däremot inte minsta tid alls att sikta innan o var verkligt i fara, med mannen nästan över sig, så kan jag dock helt ha förståelse för att panikartade självförsvarsskottet olyckligt tog i huvudet...

  Det långa inlägget i sig underbart att läsa i den riktning det talar...

  SvaraRadera
 92. Du var inte där och vill inte skuldbelägga någon men det är trots allt det du gör.
  Du skriver "Mannen var så vitt jag förstår tidigare helt ostraffad, men befann sig uppenbarligen i någon form av psykotiskt tillstånd, dessutom i kombination med berusning."
  Menar du att en tidigare ostraffad berusad person i ett psykotiskt tillstånd beväpnad med kniv då är ofarlig?

  Du skriver vidare att taktiken var fel eftersom de inte gick in offensivt direkt. Menar du att ett ingångsvärde i en situation inte kan förändras? Någonting som till en början verkar vara på ett sätt kan snabbt förändras vilket du borde vara insatt i.

  För att varit polis så länge tycker jag du smutskastar dina kollegor (trots att du säger att du inte vill det) och att dina argument för det är ganska svaga. Detta kommer absolut inte att leda till någonting gott förutom att alla kritiker som tycker polisen är mördare får vatten på sin kvarn. Har du kritik kan du lyfta den internt istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är många s.k. whistleblowers som råkat illa ut då de har lyft saker internt. Polisen är inte direkt känd för att ha högt i tak. Det finns andra poliser som gått ut och berättat hur det funkar.

   Radera
 93. Jag är övertygad om att en del poliser är kompletta idoiter som borde sitta inne. Jag är inte polis och har själv inga dåliga erfarenheter av polisen, även om jag vet andra som haft mindre bra erfarenheter. Med detta sagt, några observationer.

  De poliser som var på plats i lägenheten kan inte sägas ha gjort något fel.
  - Det enda lämpliga vapnet de hade för att försvara sig mot hotet som uppstod var just sin tjänstepistol.
  - En man med kniv, 70 eller 25 år gammal, som avancerar mot någon utgör rimligen ett dödligt hot. Eftersom ett varningsskott inte fått mannen att stanna upp så får han antas vara mycket motiverad att skada polismannen.
  - Pepparspray är direkt olämpligt här. Den neutraliserar inte hotet omedelbart o det tar max 0.5 sek att avancera de sista metrarna och dela ut ett potentiellt dödande hugg (Och nej - skyddsväst skyddar inte mot hugg i t ex huvud, hals eller bäcken).
  - Om det är något fel poliserna möjligtvis gjorde är att de var för sena att ta till potentiellt dödligt våld, om de skjutit verkanseld tidigare mot ben/bäcken kanske attacken kunnat avvärjas, men kan man klandra poliserna för att de var för sena med att ta till potentiellt dödligt våld? Det är inte något de flesta kommentarer i tråden gör i alla fall.
  (6) Elpistol fanns inte tillgänglig och är inte heller 100 % effektiv, beroende på t ex klädsel, och hade därför varit olämplig i den uppkomna situationen hursomhelst. Likaså bean bags från hagelgevär. Möjligtvis hade dessa gett möjlighet att agera tidigare.

  Det förändrar inte heller att poliserna mer eller mindre är tvunga att gå in i lägenheten. Vi pratar här om en man som beter sig psykotiskt, nyss har hotat en väktare med kniv, och nu befinner sig i sällskap med en kvinna som kan vara i fara. Eftersom mannen vägrar medling vet polisen inget om situationen i lägenheten. De är absolut tvungna att gå in. Om det hade varit så att de inte gjort någonting och kvinnan blivit dödad, något som måste tett sig som ett inte uppenbart osannolikt händelseförlopp utifrån polisernas information, hade polisen fått kritik för detta.

  Man får också förstå att det när man väl bestämt för att ingripa finns alltid risken för en olycklig utgång. Våld är ett trubbigt instrument. Detta är i sig dock inget skäl till att inte ingripa. Rättstatens legitimet kräver att när en åtgärd väl är beslutad måste den slutföras oavsett hur mycket polisens motpart trappar upp situationen. Allt annat leder tyvärr till att den som är beredd att trappa upp en situation alltid kan undgå påföljd om polisen lägger ger upp då de möter tillräckligt kraftigt motstånd.

  Slutligen, till Martin. Jag tycker du gör polisen en otjänst i din kritik. Inte att du luftar dina tankar offentligt, det är bara välkommet. Inte heller din önskan om att förbättra rutiner så att liknande händelser kan undvikas igen. Men det känns som att du ser polisen som den part som har skulden till det inträffade, något som jag tycker blir allt vanligare. Den som bär den moraliska skulden till det inträffade här är utan tvekan den 70-årige mannen. Det här är inget utslag av polisbrutalitet eller övervåld från polisens sida. Någon som beter sig som 70-årigen får helt enkelt räkna med att bli skjuten och kanske dö.

  Jag är överlag av uppfattningen om att poliserna i Sverige är beredda att ta mycket stora risker och använder dödligt våld mycket sällan. Jämför detta med USA så ser ni som kallar Sverige polisstat hur fel ni är ute. I USA har tankarna om "Officer safety" definitivt gått för långt vilket skapat mycket osunda värderingar inom stora delar av poliskåren. Jag hoppas verkligen inte att dessa värderingar får fäste inom svensk polis. I detta fall tycker jag hursomhelst polisen agerade mycket återhållsamt med tanke på det dödliga hot de möttes av. Möjligvis bör man duskutera att införa elpistol eller bean bags att använda i situationer som dessa.

  Sammanfattningsvis: 70-åringen hade ett val, poliserna hade det inte.

  SvaraRadera
 94. Hej Martin,
  Sluta med ditt s.k. "bloggande". Du kan inte skriva korrekt svenska men du har ju bara gått två år på "PolisHÖGSKOLA", det är samma tid som utbildningen för eg en fritidspedagog eller en undersköterska. I såväl USA som i England fordras det universitetsutbildning för att kunna komma ifråga att arbeta som polis, men man anser att de har ett så krävande arbete så de får gå i pension med full lön efter 25 år. Enligt polisfacket i Sverige får en polis inte arbeta ensam (enbart hundförare), "det är så farligt" xD. - Hur tror du att det kom sig att väktaren kunde "lösa situationen" fram tills dess att ni anlände, DET säger allt och mer därtill om HUR ni "arbetar":/
  Kan "man" som du inte skriva enligt de "regler" som gäller bör "man" som du inte heller utsätta andra för att läsa detta.
  Jag orkar bara ge ett exempel och jag ställer frågan till dig. Vilken ordklass är ordet "och"?
  Det är en sammanbindande konjunktion och den vanligast förekommande, du skall EJ sätta kommatecken framför och.
  Allt du skriver är rent av "virrigt".

  Men då jag ändå slösar min tid med att skriva här kanske du som polis kan svara på varför ni inom svensk polis tillåts använda en ammunitionstyp som är förbjuden att använda i KRIG enligt bl.a. Genevekonventionen?

  OM ni hade haft helmantlad "ammo" så hade gubben levt idag. Poliser är i regel urusla skyttar som INTE skulle klara "guldfordringarna" enligt svenska pistolskytteförbundet, jag har sett att ni brukar öva på ca 9 meters avstånd:/
  Svensk polis är ett enda STORT skämt, det är min uppfattning, många av er lider av hybris :((

  Det var även ansträngande att läsa det som du börjar skriva då du valt att använda "kursiv stil", varför?
  Gör oss alla en tjänst, sluta med ditt s.k. "bloggande"!
  PoK
  Anita

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, gubben skulle dött även med den gamla ammunitionen eftersom att han blev träffad i huvudet.

   Radera
  2. Vill någon vänligen montera bort "-tangenten från Anitas tangentbord? Tack på förhand.

   Radera
  3. Om det är något som är virrigt här så är det ditt inlägg "POK Anita". För mig är det uppenbart varför blogginlägget startar med kursiv text.

   Radera
  4. Världsrekord i antalet citationstecken och störande versaler mitt i meningarna. Anita är nog en bitter person som inte kom in på Polishögskolan.

   Radera
  5. Herregud, Anita. Vad du märker ord. Om man är duktigt på att läsa och skriva svenska själv så har man inga problem att läsa texten. Dessutom är polisen du klankar ner på civilingenjör i botten, så han har mer utbildning än polishögskolan om det nu förändrar din syn på saken. Enligt dagens skrivregler får man visst sätta komma före ordet "och". Gissar at du gått i skolan för LÄNGE sedan.

   Radera
 95. Kan inte annat än att hålla med föregående skribent. Finns ingen som helst vettig anledning till detta inlägg. Kan endast skrivas på grund av rädsla och vilja att skapa debatt. Kommer en psyksjuk man emot en med kniv och inte stannar av ett skott i benet så skjut fanskapet, det är vad alla personer vid sina sinnens fulla bruk hade gjort. Av vad man har sett på nyheterna av folk som bor i Husby så är det folk som inte skulle dra sig för att skjuta folk i huvudet. Många av dem är säkert här av just den anledningen. Med det sagt, den här polisen har det nog svårt just nu, han behöver inte knivar i ryggen...

  SvaraRadera
 96. Säkerhetsavståndet för en knivbeväpnad person är minst 10 meter! Ni som pratar om att skjuta i benet, du kan träffa tio skott i benet utan att personen i fråga reagerar. Personen i fråga kan ändå ta sig fram till dig och hugga dig. Tyvärr är det många okunniga personer som läser ditt inlägg och kommenterar. Hatten av att du vågar säga ifrån, men att kritisera en persons upplevda rädsla/hot är omöjligt. Situationen i sig går inte att förstå om man inte är insatt i att arbeta som polis, militär eller liknande där man kan utsättas för sånt. Jag kan aldrig förstå varför det tar en timma för att byta tändstift, jag kan tycka att det borde ta max tio minuter, men jag är inte insatt.
  Det går inte att få stopp på en knivbeväpnad person, som dessutom är motiverad,med ett benskott på så kort avstånd. Missar man blir man huggen, träffar man kvittar det ändå för personen ifråga kan fortfarande agera.

  SvaraRadera
 97. Hände i Helsingfors i den här sommaren. En man hade just dödat sin fru med en maskinpistol. Finska polisen skjutar mannen i benen, och han lever ännu idag. Nu, hur kande vara möjligt att inte skjuta i huvudet?

  Link till Estlands TVs video ner: (Skjutning I tid 1:41 på videon)

  http://www.reporter.ee/2013/06/15/soomlane-tappis-helsingi-laanesadamas-eestlanna-ja-enda/

  SvaraRadera
 98. "Säkerhetsavståndet för en knivbeväpnad är 10m".
  Den gamla "21 foot rule" gäller för en polis som
  överrumplas av en knivman med vapen.
  INTE som i detta fallet en piketstyrka med vapen.

  Det finns 2 videos där effekten av en Speer Gold Dot
  i benet framgår, dels en knivman som sköts i Malmö och dels galningen i Varberg. Ingen av dem var någon Usain Bolt efter att de träffats. Ingen av dem varit någon match att övermannas med Bonovin
  av en piketstyrka.

  Upplevd rädsla och hot är precis problemet här:
  Polisen försätter sig på svaga grunder (rädda
  mannens hustru) i en trängd situation där de blir så
  kissnödiga att de upplever ett headshot som enda
  sättet att säkra sin egen trygghet. Inget konkret talade för fara för någon annan. Enda faran, och den
  var främst var polismannens.

  Vi kan inte ha en poliskår där det anses OK att
  utan större betänkligheter och starka skäl (uppenbar fara för annan) försätta sig i en situation man upplever sååå farlig att man måste skjuta pensionärer i huvudet! Särskilt inte i piketpolisen - de aspirerar ju på att vara lika tuffa som Nationella Insatsstyrkan och hur fn ska de kunna hantera beväpnade fanatiska terrorister om de inte kan hantera en gammal gubbe med kniv?

  SvaraRadera
 99. Jag har inte fått några svar på mina frågor i den här bloggen. Då ställer jag ett par till.

  Två poliser var i rummet där tre skott avlossades mot 73-åringen. Den första polisen kan vi kalla polis 1. Han har enligt en kriminalteknisk undersökning skjutit 1 skott.

  Polis 2 avlossade två skott. Det första träffade den gamle mannen i hans nedre regioner. Det andra skottet träffade 73-åringen i huvudet snett ovanför ett av hans ögon. Skottet var direkt dödande. Varför har dessa uppgifter inte figurerat i debatten?

  Jag har lite svårt att få hop hela bilden av händelseförloppet. Om jag förstår allt avlossades skotten från en dörröppning. Varför ligger ligger då den döde på rygg med huvudet mot denna dörröppning?

  JR

  SvaraRadera
 100. MIn första reaktion efter detta hände (i maj) var: varför använder man sig inte av elpistol???. Men att etiska rådet 2005 sågade idén pga att amerikansk forskning visar att användningen istället leder till våld istället för att förhandla (ett argument). Men som du skriver Martin (bloggande polis) att man tex skulle vänta förlänge och skjuter i panik med pistol i stället, att det måste finnas tydliga direktiv för när o vilken tid i en händelse man använder en elpistol. Bra det andra du tog upp med som behövs ses över.

  SvaraRadera
 101. "Det finns inte en taktik för förortslägenheter och en annan för lägenheter innanför tullarna."

  Där tror jag att du har fel. Det handlar såklart inte om någon medveten taktisk åtskillnad (hoppas jag), utan om att polisen/folk i allmänhet är mer benägna att betrakta en psykiskt labil och berusad (är det fastställt att han var det?) 70-årig man som farlig om han är bosatt i Husby än om han är bosatt på Östermalm. Även om man säkert hade skjutit om "Häesthufvud" hade attackerat så hade man sannolikt inte varit lika konfrontativ vid en insats i hans hem och därmed undvikit den trängda situationen.

  Kan tyckas vara en överdriven jämförelse och ses som spekulativt men det vederlägger ändå påståendet att adressen inte spelar någon roll (det gör den inte i saklig mening utan genom de föreställningar som adresser/stadsdelar representerar).

  SvaraRadera
 102. Du trycker på att öppenhet är viktig - det är precis det som är det viktiga! Polisen har våldsmonopol och måste vårda detta med stort ansvar. Varje misstanke om att 'kårandan' går före måste motas tillbaka.

  Jag är medveten om att ert arbete kan vara hur svårt som helst och att det utifrån kan vara mycket svårt att dra rätt slutsatser av en incident.

  Jag gratulerar poliskåren till att du är en av dem! Tack för att du vågar och vill föra fram detta till debatt!

  Janne

  SvaraRadera
 103. Otroligt bra och modigt av dig att skriva detta! Ditt inlägg väcker många tankar, funderingar och ifrågasättanden. Det här med pepparsprayen, hur i hela friden kunde den inte ge någon verkan? Han är väl ändå inte någon sorts övermänniska?! Det hela känns väldigt skumt. Jag tror absolut att det fanns brister i självaste hanteringen av den hotfulla mannen. Ännu mer olyckligt att hanteringen resulterade i någons död.

  SvaraRadera
 104. -"Innan jag börjar berätta så vill jag en extra gång betona att jag inte har skrivit detta inlägget för att skuldbelägga någon enskild kollega."

  Du återkommer till detta, men det blir ju näppeligen stringent, när du i ett annat stycke skriver:
  - "hon stod och skrek ”mördare” (vilket var fullt naturligt)"

  Vad menar du egentligen?

  I övrigt känns det för undertecknad som också jobbar med människor i ofta utsatta situationer och kollegor med press och svåra omständigheter, som oerhört märkligt att s.a.s. tvätta byken i en blogg.

  Jag har svårt att förstå, hur något gott skall komma ur en massa tyckande och framläggande av detaljer av myndighetspersoner på en slik arena.

  SvaraRadera
 105. För det första vill jag ge dig en eloge för att du försöker öppna medborgarnas insyn mot polisen. Att du som polisman samt medmänniska försöker informera, sprida ljus och skapa kontakt.
  Att polisen nu finns på Twitter betyder mycket.

  Ditt inlägg är väldigt subjektivt.
  Jag håller med om att det som skedde efteråt verkar fel och olyckligt, de uteblivna förhören med polismännen samt den felaktiga informationen kring mannens position.

  Men det du skriver kring själva händelsen är rena spekulationer. Du sitter med facit i hand och tycker.
  Vissa här verkar hänga upp sig på att mannen var 70 år. Man får nästan bilden av en krum och darrig herre med rullator.
  70 är inte gammalt! Hade han hälsan så kan han vara lika alert som en 50-åring.

  Jag har arbetat inom psykiatrin och vet att människor som drabbas av en psykos kan bli nästan omänskligt starka.
  De har inga gränser och tar därför i för kung och fosterland.
  Det finns 80-åringar som brutit händerna på, samt strypt personal så de sett stjärnor.
  Att skjuta en sådan person kan därför vara utan resultat, personen känner inte att den fått en kula i benet utan rusar på. Kroppen är full av adrenalin och hjärnan bortkopplad.
  Skjuter man någon i benet när den är 1 meter från sitt tilltänkta offer så kommer mannen hinna fram, även om han känner av kulan. Han är så nära.

  Att vara 1-2 meter bort och göra utfall, ja det ger inte ens 1 sekunds tid till eftertanke.

  Du skriver att polisen skapade situationen. Jag anser att mannen gjorde det. Han var sjuk, vilket verkligen inte han kan hjälpa eller rå för, men detta skapade situationen.
  Du tänker att man kunde gått in tokoffensivt och... vaddå? Tokbrottat ner mannen? Hade inte utfallet blivit detsamma? Kan du veta det?
  Man kunde även avvaktat. Ja, och sen se mannen komma ut med blodig kniv på balkongen och frun död i lägenheten? Hade inte polisen fått skit för det då?
  Hade inte alla skrikit att ni lät kvinnan dö? Att ni borde gått in och tagit mannen?
  Mannen var tidigare ostraffad. Vad ska man göra med den informationen i en sådan här situation?

  Det är många om, men och kanske i denna historia. Detta inlägg bidrar till att hålla historien aktuell, låta folk som utnyttjar detta fall för egen vinning och ursäkt, fortsätta med det.
  Jag hoppas även änkan är okej med att du berättar så ingående på internet kring detta, samt att du tog diskussionen med dina kollegor innan du publicerade denna text.
  Det är med chef och kollegor diskussionerna främst ska ske. Ni ska prata, ta till er och lära er av situationen inför framtiden.
  Säkert har dina kollegor (som ju var där, live) många tankar. Med denna text känns det lite som att du är den goda som ville undvika detta, kollegorna blir en grå massa. Men nog ville de undvika detta också? Vem vill skjuta en annan människa? (Säger inte att du menade det så! Men att man får den känslan.)


  Det som hände är en tragedi, och jag vill inte lasta någon part. Jag har absolut inga svar. För varje om, finns det ett men.

  Du har rätt till din åsikt och att uttrycka den. Jag vill få fram att det är lätt för oss alla att sitta här i efterhand med alla svar på hand och tycka kring hur man borde ha gjort.
  /Li

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske inte är riktigt relevant att jämföra
   en sjuksköterska med en piketpolis vad gäller
   risken att få fingrarna brutna av en 70-åring?

   Att använda änkan som slagträ för att tysta
   en konstruktiv (men för somliga obehaglig) debatt är långsökt och med största sannolikhet
   helt fel. Vore jag i hennes sits med uppfattningen att polisen sköt hennes man i onödan så vore detta exakt den diskussion jag skulle vilja se, och exakt från det håll jag skulle vilja se.

   Radera
  2. Du missförstod nog. Jag ville få fram att en 70-åring är inte nödvändigtvis gammal, alltså svag och darrig. En 70-åring kan vara ett lika stort hot som en 50-åring. Lägg därtill en psykos, alla spärrar släpper och man får ofta en otrolig kraft.

   Att "använda änkan som slagträ" lät ju lagom osmakligt.
   Jag skulle som anhörig också vilja att mitt fall undersöktes, diskuterades och att man lärde sig något av det.
   Men på internet med fria kommentarer?
   Jag vet inte.

   Det var därför jag undrade om hon var okej med detta.

   Återigen, det enda jag vill få fram är att det är lätt för oss alla att sitta i efterhand och tycka att "Man borde gjort si och så."

   Jag är själv för en debatt. Kanske måste den ske på detta vis.
   Jag fick gå från mitt arbete i år då jag ifrågasatte, var obekväm samt stod upp för kollegor som behandlades orättvist. Det var inte populärt "däruppe" och efter en längre tids motarbetning tog det slut.

   Så jag är inte emot att man diskuterar.
   /Li

   Radera
  3. Chuck Norris har väl fyllt 70.
   Men applicerar man det resonemanget med
   det absolut värsta tänkbara utfallet i varje givet scenario så blir nog samhället ganska hårt. Den linjen bör inte drivas av polisen. Vapenlagarna i USA är ett exempel på hur det blir i förlängningen.

   Radera
  4. Men man måste det, också.
   Se över alla tänkbara utfall av en händelse alltså.
   Sen ska man självklart inte gå in med inställningen att "ojoj det här kommer gå åt helvete, det här kommer bli blodbad". Det blir verkligen fel. Men man måste se och avväga varje situation.

   Det är bra att Martin försöker öppna upp och skapa band mellan polis och allmänhet, det skrev jag i mitt första inlägg. Att få ett konkret ansikte på en polis. Få höra en polis och medmänniska resonera och tycka.

   I möten mellan människor kan mycket hända, en situation kan ändras på en sekund, särskilt när man har med psykiskt oberäkneliga personer att göra.

   Om jag framstod som otrevlig eller hård mot dig Martin i min första text så ber jag om ursäkt. Det var inte meningen att gå på dig personligen. Det är svårt ibland också att få fram exakt vad man menar i text. Alltid lättare ansikte mot ansikte.
   Fortsätt skriv.
   /Li

   Radera
  5. Jag har inte sett någon i tråden som menar att man skall ta emot en knivman med öppna armar och ge honom en kram. Jag vänder mig mot resonemanget att helt låta polismannens rädsla rättfärdiga att som första åtgärd skjuta mot huvudet. När det rör sig om en 70 åring beväpnad med kniv mot en skyddsvästförsedd piketpolis. Dessa bör ha sån utbildning, träning, erfarenhet att andra alternativ - peppar spray, batongslag, skott mot ben bör sitta reflexmässigt i stället för "herre gud jag måste stoppa honom NU".

   Hela historien är så osannolik att man kan undra om det överhuvudtaget figurerade en kniv - vad som räknas verkar ju vara hur polisen situationen. Tänk om mannen helt enkelt dök upp ur en dörröppning, utan kniv och resonemangen kring
   farligheten gjorde att polismannen tryckte av reflexmässigt?

   Radera
  6. Öppna armar, kramar, polismannens rädsla...?
   Vi pratar förbi varandra märker jag och missförstår.

   Ha det bra.
   /Li

   Radera
  7. Du verkar måttligt intresserad än
   annat än undergrävande av trådens kärnfråga - Var det nödvändigt att bryta sig in i lägenheten? Var det nödvändigt att skjuta personen i huvudet?

   Allt detta avfärdas som "subjektivt" och "spekulationer" - kompletterat med dina egna spekulationer om hur stark, snabb och farlig en 70-åring kan vara.
   Det faktum att han tidigare är ostraffad tas heller inte hänsyn till när det gäller att bedöma hans knivviftande.

   Radera
  8. Det är otroligt viktigt att detta kommer ut till allmänheten, för blir det inte offentligt kommer ingen inom polisen öppna den lådan igen, det är i.a.f. jag helt övertygad om. Psykiatrin fungerar på precis samma sätt, det borde väl du veta? Faktiskt lustigt att du visar dig verka inom just psykiatrin och ifrågasätter Martins beteende.

   Sekretess finns för att skydda individer. Att den också utnyttjas av diverse instanser för att istället skydda de som JOBBAR med individer talas det inte om. Allt kan vinklas och vridas så att ingen ska behöva ta ansvar för felaktigt agerande, och det görs också! Istället för att ta ansvar och fundera över hur man kan göra annorlunda. (Och de individer som utsätts för detta har ofta svårt att få upprättelse bl.a p.g.a att det själva inte får ut sina egna sekretesspapper, ord står mot ord, osv. En sån jävla skandal, men det är egentligen en annan historia.)

   Ja, psykotiska personer kan vara starka. Det borde polisen veta och de borde planera sitt agerande därefter. Det var uppenbarligen inte en situation som dök upp från ingenstans utan det fanns flera sekunder att lägga upp en plan innan man gick in i lägenheten. Psykotiska personer är inget nytt påfund utan polisen torde ha stött på sådana vid tidigare tillfällen. Saker kan trots det gå fel, och det är ju det som är grejen. Inte ATT saker har gått fel utan att saker har gått fel utan att det blir en stor kritisk granskning efteråt.

   Och varför i helvete får polisen som skjutit mannen åka och "trösta" kvinnan är för mig obegripligt!
   Den polisen gjorde inte ett hästjobb, det var kvinnan som gjorde det genom att gå med på att prata med denne.

   Nu ska jag avsluta, blir bara mer förbannad av att fortsätta.

   Radera
  9. Edit: såg att du avslutat din tjänst för att du stod upp för kollegor som behandlades orättvist. Tråkigt det, men stod du också upp för patienter som blev felbehandlade? På vilket sätt blev dina kollegor felbehandlade, var det för att de stod upp för patienter? Vilken grupp är mest utsatt?
   Du behöver inte svara här, vill bara se om du kan dra paralleller mellan ditt eget och Martins agerande.
   Ibland är det så att en inte får gehör för sina åsikter genom att tala med sin chef. Om en tycker det är viktigt försöker en kanske påtala upplevda felaktigheter på det sätt en tycker sig kunna. Har man en blogg, varför inte använda den?
   Jag vet inte men tror att kvinnan hellre ser att hennes makes död leder till en diskussion så att andra kanske slipper uppleva samma sak, än att saken tystas ner.

   Radera
  10. Ojoj.. Du har gått på högvarv här!

   Jag upplever det som att du projicerar en massa frustration på mig. Frustration som jag inte anser mig bevärdigad.

   Jag har försökt svara trevligt till dig så som man bör göra, två vuxna emellan.

   Jag har också svarat så gott jag kunnat, tyvärr når det inte hela vägen fram. Så är det ibland, man får enas om att man är oense. Eller att man inte förstår varann.

   Angående din sista fråga. Jag, likt vissa av mina kollegor stod upp för patienterna i första hand. Det var det som drog till sig onda ögat uppifrån i första hand. Vi krävde bättre, anpassade mediciner, att patienten fick träffa korrekt läkare samt massa andra saker gällande deras dagliga liv och leverne. Utöver detta drabbades vissa kollegor av orättvis behandling. Jag uppmärksammade även detta.

   Patienten är självklart mest utsatt.

   Nu har du andra här i tråden att ifrågasätta.
   Ursäkta min bitska ton, men jag svarar till slut tillbaka med samma mynt.

   /Li

   Radera
  11. Jag ber om ursäkt Li. Det blev visst lite otydligt när även jag är anonym. Den första som kommenterat och jag är två olika personer. Jag gick igång på det du skrev, men borde ha varit tydlig med att jag är en "ny" tyckare. Så om du tycker att jag var otrevlig så är jag alltså inte samma som du diskuterat med innan.

   Och nej, jag projicerar inte på dig. Jag har bara åsikter om det du skriver. Och jag har starka (kritiska) åsikter om hur psykiatrin fungerar. Och polisen.

   I ett försök att inte bli långrandig konstaterar jag att mina erfarenheter inte kan göra mig annat än kritisk. Och då mest på bristen av självinsikt/kritik. Därför blir jag glad och stöttar de som ifrågasätter händelser. Min syn är även den att det är bättre att göra något än inget alls, om en bara får göra saker på det "perfekta" sättet kommer en aldrig kunna göra något alls.

   Jag tycker det är fantastiskt att du stått upp för dina patienter, heder till dig! Samtidigt förstår jag inte hur du då kan ifrågasätta det Martin gör så mycket. Är det måhända du som projicerar?

   (Ja jag är lite bitsk, blir det då jag blir upprörd. Egentligen är jag en rätt så trevlig person. Det är säkert du också. :)

   /O

   Radera
 106. Martin Marmgren är modig som vågar skriva klartext. Under min aktiva tid fick jag betala dyrt för kritik mot bl.a. icke fungerande Närpolisreform. Samma mobbande chefskultur finns kvar och nästan bara Martin och Stefan Holgersson vågar sticka ut hakan.Nu då jag sedan tre år sitter på läktaren kan jag skriva vad jag vill utan att straffas. Det är många som känner förtvivlan över att mänsklighet nu får vika för aktion !

  Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera fri debattör

  SvaraRadera
 107. Det nämns ovan att det finns två videos om skottverkan från Gold Dot. Var finns dessa? Hur håller kritiken och jämförelserna med tyska polisens ammunition? Rätt mycket om detta på www.bergsblogg.se.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16461992.ab

   Han var inte direkt oberörd.

   Radera
 108. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16461992.ab

  Har tittat på filmen och det är solklart ingen nödvärnssituation. Istället handlar det om att vara effektiv. Polisens skjutande borde ses över, det har skett en glidning som allmänheten inte är förtjänt av. Ammunitionen sliter sönder mycket vävnad och nerver så enbart med stor tur klarar den skjutne sig utan men för livet. Denna invalidisering pratas det inte om, trots att det är ytterligare en konsekvens som borde öka ansvaret för att inte skjuta annat än i nödvärn.

  SvaraRadera
 109. En fråga som alltid dyker upp i huvudet när något sådant här händer.
  Alla som sett en "stun gun" användas vet att det är ett alldeles särdeles fuktionellt vapen om en inte smärtfritt, som i undantagsfall kan vara dödligt men jämfört med en kula så är det marginelt.
  Varför använder inte svenska polisen ovan nämda vapen. Många poliser har tjänstevapen men aldrig behövt använda dom i skarp läge. Varför riskera att en pressad polis måste ta till sitt tjänstevapen och riskera både andras liv samt sitt framtida samvete när alternativen finns.
  Skjutvapen har sitt användningsområde men utrusta alla poliser med att alternativ kanske vi kan slippa framtida tråkigheter, som i detta fallet.

  Konfunderad privatist

  SvaraRadera
 110. Nackdelen med stunguns alltså elchockvapen är att de inte fungerar i ca 30 procent av fallen och med sådan osäkerhet är det förståeligt att inte ens RPS kommit på idén att köpa in den. F ö har RPS testad den för 7-8 år sedan.

  Bättre är shootguns som kan laddas med beanbags vilket är detsamma som flygande batong som någon nämnt här ovan. Pumphagelgevär är standardutrustning i nästan 100 procent av alla poliskårer i USA. Driftsäkra och allsidiga. Kan laddas med gas, beanbags, gummikulor eller slugs, allt efter situationen.

  Grundproblemet är kulturen inom polisen. Ändras den kommer med automatik mera adekvata verktyg/vapen.
  Med vänlig hälsning
  Dr. X

  SvaraRadera
  Svar
  1. I USA har polisen tillgång till både elchockvapen och beanbags - ändå skjuts fler i ihjäl, relativt sett, av polisen i USA än i Sverige..

   Radera
  2. Användningen av elvapen minskar nu kraftigt efter de senaste uppföljningarna som visar opålitligheten. Stämmer att fler skjuts ihjäl i USA mätt per cap men det beror på andra skjutinstruktioner. Under de senaste 10 åren har polisen i LA skjutit mer än 1000 gånger med beanbags. Två dödsfall känner jag till. I ett av dem träffade bönpåsen olyckligtvis en hjärtsjuk med pacemaker. Har inte obduktionsprotokollet och vet inte exakta dödsorsaken i något av dessa två fall.

   Jämförelsen blir ju lite talande om vi som illustration byter ut svensk polis dödande skott under tio år dvs 10 döda och antar att det skjutits beanbags istället. Minst 9 personer fler skulle varit i livet.
   Dr. X

   Radera
  3. Det som filtreras fram via internet och media från t.ex. USA är givetvis det värsta som händer men taser missbrukas ibland för misshandel. Elchock är ett väldigt starkt våld som inte ger blåmärken eller brutna ben så det är praktiskt om en enstaka polis eller en grupp poliser börjar missbruka sin våldsmakt samtidigt som de vill dölja det för de delar av samhället och staten som fungerar väl.

   Jag tror mera på utbildning och övning än att utöka antalet typer av våldsverktyg.

   Radera
 111. Tyckerr att du tar dig själv på alldeles för stort allvar.

  SvaraRadera
 112. Hej Martin!

  Mycket bra att du vågade och kunde lyfta problemet med detta ingripande av polisen!
  Tyvärr är som du säger allt förutbestämt.

  Jag har en tonårs son som är ganska storväxt.
  Antag att han skulle drabbas av en akut psykos.
  Han slår sönder inredning hemma och har en kniv i handen. Jag ringer polisen. Säg att jag är kvar lägenheten.
  1) Polisen kommer och försöker prata honom tillrätta. Han är naturligtvis inte kontaktbar eftersom han är psykotisk.
  2) Eftersom jag råkar vara där så bestämmer man sig för att göra en inbrytning. Och naturligtvis kommer han gå mot poliserna och vifta med kniven, eftersom han är sjuk.
  3) Och naturligtvis kommer poliserna att känna sig hotade, och naturligtvis kommer dom skjuta på honom.
  Det finns ju inget annat sätt, ellerhur?

  Hur skall jag våga ringa till Polisen, i en sådan situation?

  En sista reflektion. Kan man inte använda sköldar, typ som vid kravaller, för att närma sig en knivbeväpnad person?
  //Dan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har varit i en situation liknande den du beskriver.

   Själv är jag tacksam för att polisen gick in. Min son sköts inte ihjäl, troligen för att han inte attackerade polisen vilt. Däremot var ingripandet mycket brutalt, och inte alls något jag önskade se.

   Jag inser däremot att min son i sitt psykotiska tillstånd, trots att han är världens snällaste, allvarligt kunde ha skadat någon när som helst. Eftersom en människa i psykos saknar verklighetsförankring är det inget skydd att vara nära anhörig, ibland tvärtom faktiskt.

   Radera
  2. Dom hade med en styck sköld ( minst ) vid inbrytningen av lägenheten. Dock oklart vart den blev av när mannen skulle avväpnas.

   Fredrik Gbg

   Radera
  3. Helt relevant frågeställning. Jag tror faktiskt jag hellre låter mig dödas av mina barn än riskera att någon av dem dödas av polisen!

   Radera
 113. Vansinnig skjutkultur inom svensk polis. Fru Ask borde vara "bekymrad", det är ju hon så ofta i andra sammanhang. Den 20 år gamla skjutinstruktionen borde ses över liksom polisens beväpning. Tyska och danska polisen använder en ännu effektivare stopperkula men som är mindre brutal, trasar sönder mindre vävnad.

  Brittisk polis borde man titta lite på. Londonbuset är inte snällare än Stockholmsbuset men ändå skjuter polisen i GB bara ihjäl en bråkdel så många som svenska polisen. Brittisk polis använder ett österrikiskt förstärkningsvapen som skjuter ca 50 millimeter stora hårdgummibollar på buset. Poff, och busen ligger där och skriker av smärta. Bara gå fram och paketera.

  SvaraRadera
 114. Polisen behöver lite konkurrens, kan inte den svenska polisen sköta sig så finns det säkert andra aktörer på marknaden (vaktbolag osv) som kan det, nej släpp in andra alternativ på marknaden, alt. beväpna vaktbolagen, för sämre kan det knappast bli.

  SvaraRadera
 115. Kul med så enormt mycket kommentarer! Och väldig ovant och förvånande... Jag har just nu ingen möjlighet att gå igenom och svara på alla, men då jag får lite mer tid så kommer jag i alla fall att försöka svara på de som vänder sig direkt till mig med frågor. Sen vill jag så klart ge ett stort tack till alla er som har visat uppskattning för texten. Det är naturligtvis väldigt mycket värt, speciellt eftersom den är kontroversiell och även uppenbarligen har väckt en del negativa känslor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var en artikel i Metro om det här inlägget, misstänker att det slussade hit ovanligt mycket folk.

   Radera
 116. Mycket intressant text och kloka synpunkter. Keep up the good job

  SvaraRadera
 117. Jag är rädd för polisen.

  SvaraRadera
 118. En intelligent snut! (Han borde vara ett påhitt, en så koherent, logisk, balanserad och - trots sitt vidriga yrke där han förväntas skjuta ihjäl ditt barn om staten finner det behövligt - rättvis snut, har då jag aldrig mött i verkligheten!) Det krävs stake till det där, och trots att inlägget naturligtvis är putsat, polerat, spott-ljummet och äckel-balanserat så fattar vi ju varför. Så att ingen kollega omedelbart måste gå i kränknings-avhjälpande terapi...)

  Den näst senaste snuten som förhörde mig för det oerhörda brottet av att ha dansat på stan, visste inte vilka Goethe och Schiller var, men den här Martin blir inte gammal i sitt yrke. Blir han det utan att bli ihjälmobbad av sina kollegor, så är han Stålmannen.

  SvaraRadera
 119. Tack SÅ mycket för att du visar att det finns tänkande, reflekterande människor inom polisen och att du inte verkar ha låtit dig hjärntvättats/tystats av organisationen!
  Jag tror inte att du är ensam, finns säkert flera som hejar på dig inom kåren. Frågan är bara om de vågar göra det öppet eller om de sitter stumma i fikarummen.

  Jag har alltid velat tro gott om samhället, att polis och sjukvård finns för att hjälpa. Efter närkontakt med båda instanser vid flertal tillfällen är jag DESILLUSIONALISERAD, med stora bokstäver. Ställer mig numera väldigt skeptisk till all del av samhället som påstår sig verka för/ i folkets intresse.

  Respekt till dig för att du står för dina värderingar och påtalar när något inte verkar rätt. Vid slutet av dagen är det en själv som ska kunna leva (och dö) med det man gjort och åstadkommit.

  Ditt agerande kommer kanske inte förändra de som sover gott om natten trots uselt dagsverke, men det ger mig, och andra som vill gott, hopp och kraft att stå för och leva upp till våra ideal. Det är först när sista rösten tystnar som kriget är förlorat. Blir förbannad när folk säger att "lilla jag, vad spelar det för roll vad jag gör, jag kan inte förändra något". Nähä, vem ska då göra det?

  Stor kram på dig, jag hejar på dig här vid mitt skrivbord.

  SvaraRadera
 120. Du har mod och ett gott hjärta.

  SvaraRadera
 121. Bara det faktum att många, liksom undertecknad, föredrar att uttala oss anonymt är ett tecken på att någonting inom polisväsendet är fel. All heder åt dig, jag ska fundera på att bli lika modig.

  SvaraRadera
 122. tänk om alla poliser skulle skriva mediaupphetsande artiklar efter olika jobb de haft, för jag är övertygad om att många jobb polisen är på är av medialt intresse, men då blir det inte mkt polisjobb bara nyhetshets och mediakåteri...och ja polisyrket är kontroversiellt och spännande för de flesta så alla poliser kan skriva artiklar...det är tillräckligt med polis nyheter varför bidra med fler, lägg denna energin på att göra något internt

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Anonym kl.12:46

   Att du avslutar din harang med ordet "internt" sammanfattar ditt väsen rätt väl.

   Du är en av alla dessa Martin nu har retat gallfebern på.

   Du är en av alla som anser att Riksenheten för polismål kom som en skänk från ovan år 2005.

   Du är en av alla som ingår i den så kallade "kårandan".

   Att Martin främjar demokratin är något han borde hedras för.

   Att Martin dessutom gör det utan att vara anonym, ja det är mod per definition.


   Fredrik Gbg

   Radera
 123. Fredrik Gbg, Där har du fel jag heter Joakim och jobbar som kock i Stockholm, men du får ju tro vad du vill...

  SvaraRadera
 124. Så dessutom blev kvinnan blev pepparspryad.. Vad gjorde hon för ont? utom protesterade. I de inledande referaten och vittnesmålen så beskrevs hur paret trakasserats av ett gäng och vi kan väl förstå det som att det kanske inte var första gången.. I så fall tonar en helt annan bild fram och parets reaktion på polisens våldsamma inbrytning och funna hållande om varandra i soffan blir likosm en komplett bild av hur förutsättningarna för tolkningarna om vad detta var fråga om ytterligt betänkliga. Dock fann sig mannen snabbt i rollen som "livsfarlig" inför tre trängda poliser med dragna vapen som siktade på dem. De troligtvis pågående trakasserierna mot mannen och kvinna toppas med polisens inbrytning i full mundering.

  Polisens roll synes inte mer än framstå som pöbelns executionspatrull. Dialogen som process hade ju hjälpt till att förklara vad som pågår men taktiken hos en piket är ju inte prata eller förstå utan bara agera. Om ingen inom polismyndigheten skräms av denna utveckling och avveckling av förståndet så ser framtiden skrämmande ut. Det är den redan på andra platser på jorden där polisen löser alla problem med vapenmakt och dödsskjutningar.

  Är den skrikande mannen på balkongen verkligen en psykopat? Att påstå det i efterhand med fler fakta kring att att paret utsatts för trakasserier gör ju "diagnosen" till ett synnerligen anpassat verk. Synd att målningen saknar de bakomliggande förklaringarna om den uppkomna situationen.

  Att finna dem sittande och hållandes varandra i soffan verkar inte ha fått angriparna att sänka garden alls? Den militära disciplinen må kallas effektiv, men resultatet kan inte hållas annat än för totalt förödande.

  Förstår myndigheten inte valörerna och konsekvensernaför trakasserier. Den uppkomna situationen i Rödby http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=1643582. Gör ju känt hur polisen kan negligera allvarliga problem och tom sopa igen spåren efter sin nonchalans. Man fann enligt internutredning inget fog för att att larmcentralen lagt på luren... Rensningen av tips i Engla-fallet, som kunde lett till ett tidigt gripande och förhindrande av mordet på Engla visar på en analytiosk förmåga att utesluta besvärande faktum. I detta fallet kan inte jag få ihop "beväpnad med stor kniv" och ett synnerligen "förskräckt par sittande i soffan" med den fortsatt upplösningen. Det dödliga skottet och pepparsprayningen av kvinnan (?)gör iaf mobbarna glada och nöjda.

  Det är f.ö. ingen isolerad företeelse att larmcentralen inte svarar, de kan ju se vem som ringer och utsatta/trakasserade personer tycker tydligen polisen ska få skylla sig själva... Maktspråket och överskattningen av sin roll kan ju tyckas befogad bara för den som fått de verktyg de behöver.. Att samhällets brister i trygghet växer och hoten frodas på arena som mobbarna äger och polisen inte verkar göra sig särskilt många frågor och allt färre i effektiviseringens namn bjuder en förfärande framtid. Till den synen bridrar de ökande dödskjutningarna och godtycket med all den charm de enkla billiga lösningarna kan bjuda. Det är då sannerligen en inledning med fyrverkeri för demokratins död och fascismens inträde.

  SvaraRadera