söndag 29 september 2013

Om en gruppvåldtäkt och en modig men extremt utsatt flicka

Det var i vintras. Min grupp jobbade för tillfället ”inne”, det vill säga med utredningsarbete, så när en misstänkt gruppvåldtäkt med unga gärningsmän kom in så hamnade ärendet hos oss. Tack vare bra arbete av krimjouren och kollegorna i gruppen identifierades snabbt de flesta av de misstänkta killarna. Samarbetet med åklagaren fungerade utmärkt, och de anhölls, hämtades in och häktades senare.

Med tanke på hur grovt brottet var och hur många misstänkta det rörde sig om (åtta totalt), så behövde i princip hela gruppen hjälpa till med ärendet. Jag kom in då det skulle hållas längre förhör med de misstänkta. Vid det laget hade vi, tack vare att två kollegor hållit ett strålande förhör med målsägaren, en 15-årig tjej, en hyfsat klar bild av vad som faktiskt hade hänt.

Flickan och en vän till henne hade följt med en annan tjej som hennes vän kände till en fest dit hon i sin tur hade bjudits in av en kille som hon var bekant med. De tre tjejerna åkte ut till den tunnelbanestation dit de skulle bli hämtade, och fördes sedan till den lägenhet i vilken festen hölls. En av tjejerna blev snabbt väldigt berusad. Flickan själv, som var relativt blyg och tillbakadragen, fördes av en av killarna till ett sovrum. Hennes kompis var också där inne ett tag med en annan kille, men lämnade sedan då han ville ha sex med henne. Flickan övertalades först till att ha sex med den kille som hade tagit med henne in i rummet. Därefter kom det in fler och fler killar. Dem ville flickan absolut inte ha sex med, men trots att hon sa nej flera gånger så insisterade de. En efter en hade de sex med henne, och hon blev stundtals fasthållen av den kille som för tillfället låg över henne och höll på. Hon försökte ibland vrida sig undan, men vågade annars inte göra något motstånd. Då hennes vän redan hade gått och den andra tjejen var redlöst berusad, så var hon i princip ensam med de för henne okända killarna. Dessutom hade någon av dem tagit hennes mobiltelefon, vilket gjorde hennes situation ännu mer utsatt. Då de alla var färdiga lämnade flickan lägenheten. Hon var chockad och grät, och fick hjälp av förbipasserande som kontaktade polisen då hon berättade att hon hade blivit våldtagen.

Mitt första förhör i ärendet var med killen i vars lägenhet allt hade skett. Han mådde fruktansvärt dåligt. Vi fick bra kontakt. Han berättade utförligt om hela händelsen och om vem som hade gjort vad i vilken ordning. Hans berättelse skilde sig ifrån målsägarens då han hävdade att ingen hade hållit fast henne och de hade slutat om hon hade sagt till. Han var dock djupt ångerfull och sa mot slutet av förhöret gråtandes att han förstod att hon inte ville ha sex med dem alla. I förhöret framkom också att flickan inte hade visat några tecken på att vilja vara med på det hela, utan bara hade legat helt passiv.

Mitt andra förhör, med en annan av killarna, gick sämre. Då jag och kollegan kom in, ca 15 minuter försenade, så möttes vi arga och spydiga kommentarer ifrån advokaten. Att vi bad om ursäkt hjälpte inte. Sedan började advokaten att skälla ut kvinnan ifrån socialtjänsten som var med. Där vi ville ha en trygg stämning som gjorde det lättare för den misstänkte killen att öppna upp och berätta hade vi istället fått en spänd och irriterad situation där advokaten i sin klients ögon hade gjort både oss och socialtjänsten till fiender. Killen totalnekade till att ha varit på plats, trots att flera av hans vänner hade namngett honom och sagt att han var där. Då vi försökte öppna upp och skapa kontakt, samt prata om behovet av att stå för det man har gjort för att kunna gå vidare, så avbröt advokaten konstant och bad oss att ställa frågor som var relevanta för utredningen. Varken jag eller kollegan kom någonstans, och vi tvingades bryta förhöret. Den killen var den enda som häktades om.

I det tredje förhöret som jag var med om att hålla började killen vi då förhörde med att tvärljuga. Han hade dock en bättre advokat, så efter att vi hade fått advokaten att förstå att vi hade övertygande bevisning om att han hade varit på platsen och att han hade haft samlag där bad vi dem ta ett enskilt samtal. Efter det berättade han att han och de andra hade haft sex med flickan, och redogjorde för sin version av vad som han påstod hade hänt. Han visade dock inte samma ånger som den första killen, och stod fast vid att allt hade varit frivilligt, även om han också sa att flickan hade varit helt passiv. Den här killen förekom redan trots sin unga ålder i våra register. Det fanns även meddelanden som visade att han direkt efter händelsen hade försökt sälja en likadan telefon som den som flickan blev av med, att han hade försökt övertala andra att ljuga om händelsen, samt att han hade filmat och ombads radera filmen.

Efter att alla inblandade hade förhört gick det att pussla ihop en ännu tydligare bild av vad som hade hänt och vem som hade gjort vad. Vissa detaljer återkom, som exempelvis att den första killen kommer ut och kaxigt visar upp en använd kondom, samt att en av killarna hade erbjudit den som kom efter honom att använda samma kondom som han själv precis använt genom att bara vända den ut och in. Även om ingen av killarna erkänner brott och alla hävdar att flickan gjorde det frivilligt, så träder också i deras berättelser fram en bild av en rädd och passiv tjej som mest ligger orörlig på sängen medan killarna väntar ”på kö” och den ena efter andra tar för sig. Hon tar inga egna initiativ, visar inte på något sätt att hon samtycker. Flera nämner att hon säger att hon inte vill, men sedan blir ”övertalad”. Stundtals är dörren in till rummet låst, och ibland är det ett antal killar där inne med henne samtidigt. Även om det är uppenbart att killarna gärna vill ge en berättelse som inte innebär att de själva har gjort något fel, och än mindre något brottsligt, så stärker förhören med dem den totala bilden av en ensam 15-årig livrädd tjej som inte har vågat göra något för att ta sig ur situationen som hon hamnade i mer än att då och då tyst säga att hon inte vill.

Under utredningens gång så framkom även att det förekom hot och förolämpningar mot flickan på sociala medier, och speciellt då på ”KIK”. Vi var flera i gruppen som genast ville ta tag i detta för att se till att de upphörde direkt. Hon var redan enormt utsatt, och att hon kallades för lögnare, anklagades för att hon anmälde för att hon ville ha pengar, samt hotades med stryk om hon inte tog tillbaka anmälan var bara rent vidrigt. Jag pratade med flickan om hoten. Vi lyckadessedan få tag på tjejen som stod bakom dem, vilket resulterade i ettallvarligt samtal med henne och hennes mamma tillsammans medsocialtjänsten. Brottsmisstankarna lades ned eftersom hon var 14. Det mest tragiska med det samtalet var kanske hennes initiala förklaring till hur hon ”visste” att flickan ljög om våldtäkten, i hennes värld kunde det inte ha varit en våldtäkt eftersom flickan befann sig frivilligt i den lägenhet där det skedde...

Eftersom vår grupp jobbar regelbundet med våldtäkter och vet hur svårt det är att nå fram till en fällande dom var vi fullt medvetna om att det var ett svårt ärende. Därför jobbade vi så hårt vi bara kunde för att göra allt som stod i vår makt för att öka chansen för en fällande dom. Handläggaren och en kollega till gjorde ett otroligt bra arbete. Åklagarna var modiga och beslutsamma och drev ärendet stenhårt, vilket också ledde fram till en fällande dom i tingsrätten. Nyss kom hovrättsdomen, och där friades alla inblandade helt och hållet. Det känns för jävligt. Jag vet att det faktum att en domstol anser att ingen kan bevisas vara skyldig inte betyder att inget brott har begåtts. Den signal som både flickan, de misstänkta pojkarna, deras vänner, och alla andra ungdomar med en tvivelaktig syn på tjejers rätt till sin egen kropp får är dock att allt gick rätt till. Det är förfärligt, speciellt för 15-åringen som efter den initiala kränkningen också har kämpat sig igenom en krävande utredning och två tuffa rättegångar. Man skäms å samhällets vägnar.

Hur kan det då bli så fel? I grunden handlar det mycket om bevisvärdering och rättspraxis. Våra domstolar har extremt höga beviskrav i brottsmål. De utgår ifrån att den misstänkte alltid har rätt, och kräver väldigt övertydlig bevisning för att fälla någon (till skillnad ifrån exempelvis civilrättsliga mål). I strävan att aldrig riskera att en oskyldig person fälls, så frias mängder med skyldiga. För oss poliser så kan det vara en frustration även i mål om rån eller stöld, men det är väldigt mycket värre i just våldtäktsmål. Detta då den friande domen blir ett slag i ansiktet och en ytterligare kränkning för den målsägare som har kämpat sig igenom hela rättsprocessen. Det faktum att många tolkar en friande dom som att det är bevisat att den misstänkte är oskyldig (vilket i så fall skulle innebära att målsägaren har ljugit) gör det hela ännu värre. Jag känner personligen att balansen har hamnat fel, och att bevisvärderingen i det här våldtäktsmålet, där målsägaren har väldigt mycket högre trovärdighet än de misstänkte men ändå ifrågasätts av hovrätten på viktiga punkter, är ett exempel på det. Sen är ju juridik en bedömningssport, så det är möjligt att högsta domstolen skulle fatta ett annat beslut. Därför hoppas jag innerligt att man i alla fall försöker att ta fallet dit.

En annan anledning till att det blev fel är den våldtäktslagstiftning som gällde då brottet begicks. Då krävdes det enkelt sagt våld eller hot om våld, eller att målsägaren befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd” för att en handling skulle vara straffbar som våldtäkt. Det ansåg alltså inte hovrätten att flickan hade gjort. I den nu gällande lagen har ”hjälplöst tillstånd” ändrats till ”särskilt utsatt situation”, och det är möjligt att det hade räckt för en fällande dom. Jag hoppas det, och jag hoppas att man även framgent tar hänsyn till ung ålder, då det känns underligt att brott begås om en 14-åring har sex med sin pojkvän, men dagen hon fyller 15 så blir det fritt fram för ett helt killgäng om hon inte gör tydligt motstånd. Jag tror dock att det bästa vore att även införa ett tydligt samtyckeskrav, kanske i en kompletterande paragraf om sexuellt utnyttjande. Med en sådan lag så är jag övertygad om att killarna hade blivit fällda för brott, och att tjejen hade fått den upprättelse som hon förtjänar. Det hade dessutom inte bara minskat risken att uppenbara sexuella kränkningar förblir ostraffade, det hade också skickat en tydlig signal om att en tjej faktiskt måste vara med på det för att det skall vara ok att ha sex med henne.

Det finns några saker till som jag tycker är värda att reflekteras över. Trots den friande domen, så känner jag att vi kom ganska långt i utredningen vad gäller att ta reda på vad som faktiskt hände. Till stor del så beror det på mycket bra arbete av handläggarna och på att åklagarna fattade bra beslut igenom hela utrednigen. Ett av de helt nödvändiga besluten var att anhålla och häkta killarna trots deras ringa ålder. I förhören med de misstänkta fick vi fram en hel del som stärkte målsägaren berättelse, exempelvis att de hade väntat ”på kö”, att hon hade varit helt passiv, att killarna bestämde sig för att de alla skulle ha sex med flickan, att dörren stundtals var låst, att mobilen stals, med mera. Under rättegången, efter att de hade haft chansen att i lugn och ro prata ihop sig, så nekade de till alla dessa uppgifter. Utan frihetsberövandena så hade alltså flickans version varit mycket svårare att styrka.

En annan sak som blev tydlig i det här ärendet är hur viktig advokatens roll är, och hur mycket en advokat kan påverka. Den av killarna som jag misslyckades med att förhöra hörde senare av sig till min gruppchef och ville ha ett nytt förhör, utan advokat, där han ville berätta. Min chef åkte dit, men insisterade på att ringa killens advokat först och låta dem prata igenom det hela själva innan förhöret påbörjades, detta på grund av killens ringa ålder och den grova brottsmistanken. Efter telefonsamtalet så ändrades killens attityd helt ifrån att vara ledsen och ångerfull till att inte vilja prata alls. Jag kan tycka att det finns ett problem med att en del advokater så tydligt enbart verkar bekymra sig om att använda sin juridiska kompetens till att få sin klient frikänd oavsett skuld, och därigenom inte bara bortser ifrån ett samhälls- och målsägarperspektiv, utan även ifrån det faktum att det faktiskt kan vara bra för en ungdom som har gjort något som är fel att erkänna misstaget, ta ansvar för det, be om ursäkt och gå vidare. Istället lär man sig att det bästa är att ljuga så övertygande som möjligt. Det är självklart jätteviktigt att det finns advokater som tar tillvara de misstänktas intressen, men med tanke på hur ofta det blir uppenbart att advokaterna bara har hjälpt de misstänkta att hitta juridiskt vattentäta lögner, så kan jag ibland fundera på om vi skattebetalare som finansierar deras väl tilltagna löner kanske genom lagstiftning borde förtydliga eller ändra det finstilta i deras uppdrag...


Slutligen, så visade den här tragedin på ett fruktansvärt sätt på värderingar där våldtäktsoffret döms och misstänkliggörs av sin omgivning. Det är inte bara killarna som dömer, den person som hotade målsägaren med stryk om hon inte tog tillbaka anmälan var ju en tjej. Flickan hade vid ett tillfälle chansen att lämna lägenheten, men hon stannade för att inte lämna den redlöst berusade tjejen som hon faktiskt inte kände kvar själv då deras gemensamma vän gick. Samma tjej säger senare i förhör att hon inte tror på att flickan har blivit våldtagen då hon hävdar att hennes vänner ”berättat att hon fortfarande är med killar och har urringade kläder”. Den andra tjejen, som är nära vän med flickan, säger sig först tro på henne eftersom hon är ledsen, men börja tvivla då hon stundtals beter sig normalt och bland annat pratar med killar. För att bli trodd så måste man alltså vara konstant nedbruten och avlägsna sig ifrån alla andra, och speciellt då killar? Det känns som ett sätt att säga att man förväntas bete sig som om man hade något att skämmas för, och det är inte svårt att se ett sådant vidrigt underliggande budskap. Att offret borde skämmas. Dessa värderingar är kanske speciellt starka i en del ungdomsmiljöer, men de finns här och var i hela samhället. Att göra upp med dem är totalt grundläggande. Och jag hoppas att den här tragedin blir ett steg i att hjälpa oss att ta tag i den här frågan. Det är vi skyldiga den här modiga 15-åringen, och alla andra som har utsatts eller riskerar att utsättas för samma kränkningar.  

378 kommentarer:

 1. Tack Martin för ännu ett viktigt inlägg. Jag är djupt imponerad av hur du och dina kollegor tar er an alla svåra uppgifter. Jag förstår din frustration över ännu en friande dom och håller helt med dig om att det är oroande om unga förövare uppmuntras att ljuga sig fria. Sorgligt också att synen på kvinnan - hur hon ska klä sig och uppträda - är som huggen i sten. Och att både män och andra kvinnor anser sig ha rätt att döma utifrån eget tyckande. Jag är övertygad om att Sverige är fullt av tjejer, kvinnor, tanter och gamla damer som liksom 15-åringen någon gång befunnit sig i en mycket obekväm och olustig situation - men inte vetat hur hon skulle ta sig ur den. Alla gör misstag, men vi i vuxenvärlden - med all vår livserfarenhet - måste vara goda förebilder. Du är en verkligt god sådan, Martin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Brittmarie Lundmark30 september 2013 kl. 19:57

   Tack för den bloggen! En stor kram skall du ha <3

   Radera
  2. Det var min syster, min dotter, min vän, min flickvän... Och de som gjorde det var min son, min bror, min vän, min pojkvän... Vi har alla ett ansvar att lära våra barn om gränser. Börja nu.

   Radera
  3. Ingen bror, son, "pojkvän", vän till mig skulle bete sig som ett lågdjur så här. Och om vi ska lära de här specifika "barnen" gränser så krävs nog att man tar lagen i egna händer.

   Radera
  4. Tyvärr är det inte så enkelt..grupptryck kan få vem som helst att göra fruktansvärda saker.

   Radera
  5. Klockren blogg, tack Martin! Jag skulle vilja påstå att det är så enkelt, grupptryck är ingen ursäkt att göra nåt så hemskt och omänskligt, inte heller att vara berusad. Har man integritet och "ett sunt bondförnuft" går man mot strömmen då någonting är så allvarligt fel i en grupp. Det är då vad jag vill tro, men tydligen gäller det inte alla människor tyvärr, rätta mig om jag har fel.

   Radera
  6. Problemet är att vi är för snälla i Sverige, för mycket rättigheter och folket iaf vissa har tappat respekten för polisen och är inte rädda för konsekvenserna. Sverige behöver bli mer hårdhänt och visa att vi inte tänker acceptera allt som pågår och svenska fängelsen är ett skämt. Man ska inte kunna slippa undan och säga att man ångrar sig, mår dåligt och känner mer kränkt och allt som nu ingår i det "moderna Sverige", all jävla rödgrön PK vi har här i samhället gör saken inte bättre. Där jag kommer ifrån löser polisen alla frågor på det här viset och lägg märke till här är det ingen som säger "jävla snut fitta" "ayna" och andra kränkande saker som våra poliser får höra vardagligen av snorvalpar i förorterna. Personligen så tycker jag att våldtäkt och pedofili ska va hängning offentligt.

   http://www.liveleak.com/view?i=d59_1203357049

   Radera
  7. Försök inte att göra det här till ett invandrarproblem! Ska du rassa runt så får du göra det hemma för dig själv! Kan hålla med om att det svenska rättsväsendet är lite för snälla men jag tror inte att lösningen ligger i att hänga dem som gör brott offentligt. Det handlar inte om att skapa rädsla utan mer om att göra folk medvetna om vad som är okej och ha tydliga gränser för det. Det kan man till exempel visa i skola där man aldrig pratar om vad som är okej sex osv /15 årig tjej

   Radera
  8. Vem har pratat om rasism här? Men vad ska vi göra om dem inte förstår? vi kan inte uppfostra folk med kakor och bullar, vi kan inte betala miljarder efter miljarder till allt det här det funkar inte så. Svenska pensionärer har det sämre på ålderdom hem än vad fångar har i fängelsen. Folk är beredda att begå brott för att dem vet att om dem åker dit så erkänner dem för att få ett lägre fängelse straff och säger att dem mår dåligt. När förövarna är i överläge och inte tar hänsyn till offret varför ska vi då visa dem hänsyn?

   Radera
  9. "Ingen bror, son, "pojkvän", vän till mig skulle bete sig som ett lågdjur så här. Och om vi ska lära de här specifika "barnen" gränser så krävs nog att man tar lagen i egna händer."

   Det är ju just en sådan inställning som framkallar situationer som den i t.ex. Bjästa. Tanken om hur en våldtäktsman ser ut eller inte ser ut. Det finns inte en stereotyp våldtäktsman - vanligast är att våldtäkter sker i hemmet av en närstående - det är alltså möjligen din granne, din bror, din chef eller bästa polare. Folk måste börja inse detta!

   Radera
 2. Nu har jag lyckats byta min tidigare bloggidentitet Supporter och mecenat till mitt riktiga namn. Känns bättre :)

  SvaraRadera
 3. TACK! Dina reflektioner och texter är ett bra steg på vägen i att vi alla visar att det är INTE ok att "ta för sig" av en annan människa bara för att den inte mäktar reagera som rättsväsendet tänkt sig. Ett nej är ett nej. Jag beundrar alla som vågar anmäla sexuella övergrepp och sådana som dig som kämpar för att de skall straffas och upphöra. Anna

  SvaraRadera
 4. Bra skrivet, hoppas ert jobb ger resultat i HD. /David

  SvaraRadera
 5. Tack för inlägget - Bra formulerat. Hoppas att tjejen får juridisk upprättelse i HD. Det är inte bara de unga killarna som borde stå till svars för sina handlingar utan även de inblandade hovrättsråden och nämndemännen som utifrån sina personliga värderingar valde att fria förövarna.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grundproblemet är din attityd.

   Radera
  2. grundproblemet är patriarkatet.

   Radera
  3. Är det mer okej om icke-muslimer utför dessa handlingar?

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  6. Nej Martin, alla dessa killar hade inte muslimskt ursprung.

   Radera
  7. Det är verkligen inte flickans fel. Ingen våldtäkt är flickans/kvinnans fel.
   Och nej, skyll inte allt på invandare, det är ingen homogen grupp. Det är individer som kommit till Sverige av olika skäl, de allra flesta är faktiskt vanliga, hederliga människor.
   Politikerna har misslyckats sedan årtionden tillbaka med sin invandringspolitik, det är där krutet ska läggas.

   Radera
  8. Bra rutet Martin, alla kom från muslinska länder.

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  10. Vilken bra text men vilken äcklig och onödig kommentar om att de hade muslimst ursprung. Du förstörde hela din text. Skäms. Hur ska man hjälpas åt i samhället när man är så rasistisk. Du vet mycket väl att vare sig dem var muslimer eller kristna så var det dem gjorde fel. Oavsett religion. Hade vi haft ett problem mindre om det var svenskar utan religon? Hade våldtäkten varit mildare om de var svenskar? Ska vi försöka satsa på mer svenska våldtäkte? Nej invandrare begår knte fler våldtäkter, hur kan ni vara så efterblivna? Sitt och tänk nu för er själva att du martin som suttit och skrivit en så lång text för att rädda denna tjejen med fokus om rättvisa bara slänger en så dum kommentar. Då har väl ryktena rätt om att svenska poliser är rasister, eller?

   Radera
  11. Tror inte att det är samma Martin som skrivit texten som den hjärndöda rasist som ger kommentarer här

   Radera
  12. Det som MÅNGA glömmer är att det INTE har med religion alls att göra. En RÄTTROENDE muslim, våldför sig inte på en kvinna, lika lite som en RÄTTROENDE kristen skulle våldföra sig på en kvinna. Står det någonstans i Koranen eller Bibeln ATT en man ska eller får våldföra sig på en kvinna? Visa mig ..

   Radera
  13. Det är ju inte som att det här beteendet är tillåtet i muslimska länder. De lär blivit dömda riktigt hårt ifall de hade gjort en sån grej där.

   Radera
  14. Här har ni lite statistik istället. http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

   Sen kan ni ju alltid kalla Brottsförebyggande rådet för rasister om ni känner för det.

   Radera
  15. Grundproblemet är patriarkatet.

   Radera
  16. Grundproblemet är att föräldrar inte tar sitt ansvar att uppfostra ungjävlarna.
   Värderingar kommer hemifrån och flata curlingföräldrar är fan det mest värdelösa som finns.
   Ungjävlarna måste få lära sig att deras handlingar får konsekvenser, för dem själva och för andra.

   Radera
  17. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  18. Våldtäkter förekom redan på vikingatiden, och begås fortfarande av svenska män, både kristna, ateister, sverigedemokrater och andra kategorier. Det är mindre än 50 år sen som våldtäkt inom äktenskapet blev ett brott i Sverige, det är mindre än 100 år sen svenska kvinnor fick rösträtt, och otaliga är de svenskhyllande på flashback och ute i landet som vräker ur sig "hora" och våldtäktshot så fort nåt inte passar. Så lyft blicken, inse att det fortfarande finns mycket skit kvar i systemet som inte går att skylla på invandring, och jobba för förbättring istället.

   Radera
  19. " utrikes födda som skäligen misstänkts för något
   brott var som nämnts 2 gånger högre än för dem med två svenskfödda för-
   äldrar. Motsvarande överrisker för de utrikes födda att registreras för ett
   brottsbalksbrott var 2,2 och för brott mot person 2,5. För några enskilda
   brottstyper var andelen utrikes födda särskilt hög. Andelen utrikes födda
   som registrerats som misstänkta för våldtäkt var 4,5 gånger högre än andelen registrerade bland dem med svenskfödda föräldrar. När det gällde misshandel mot obekant man var deras andel 4 gånger högre. "
   ref: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

   Radera
  20. Till Martin som skriver bloggen:
   Fantastiskt bra skrivet! Håller speciellt med i det du skriver om försvarsadvokaternas roll. Tack!

   Till Martin som säger att massinvandringen är problemet:
   Nej. Du har fel. Problemet är att ett fåtal individer (alla nationaliteter - oavsett om de bor i sitt ursprungsland eller ett annat land. Även svenskar!) inte vet skillnaden på vad som är rätt och vad som är fel. Det är inget problem som är unikt för just invandrare.

   Radera
  21. Våldtäkter har alltid förekommit, i alla samhällen, i alla kulturer, i alla tidsåldrar. Än sen? Om du går så lite som 20-30 år sedan tillbaka i tiden så var gruppvåldtäkt ett i det närmaste okänt begrepp i vårt land, nu har det blivit så vanligt att det knappt ger mer än en notis i våra dagstidningar. Och gärningsmännen bakom dessa är till 99% invandrade. Ser du inte att vi har importerat ett problem med kvinnosyn och brottslighet så är du blind.

   Sen pratade vi om våldtäkt, inte rösträtt, men för din information så hade inte heller alla män rösträtt för 100 år sedan. Bara 60% av männen hade det. Och går du 150 år tillbaka i tiden så hade bara 20% av männen rösträtt.

   Tillbaka till ämnet, våldtäkter förekom på vikingatiden(relevant?), men redan på den tiden fanns i Sverige något som kallades kvinnofrid. Vi i norden har en mer än tusenårig tradition av att behandla våra kvinnor drägligt, och under långa delar av vår historia så har de varit mer skyddade än män av samhället.

   Att våldtäkt inom äktenskapet inte skulle ha varit ett brott i Sverige för 50 år sedan är dessutom ett rent missförstånd från din sida. Det var olagligt att våldta sin fru även innan lagändringen 1962, däremot rubricerades det inte som våldtäkt. utan det klassificerades annorlunda, exakt vilket brott det gick som minns jag inte, men det var definitivt olagligt. På samma sätt som man sedan lagändringen i våldtäktsdefinitionen år 2005 klassificerar femfalt fler brott som våldtäkter idag än man gjorde innan den så skedde. Det betyder självklart inte att dessa våldtäkter var lagliga innan 2005, utan dessa räknades som andra brott tidigare, tex "sexuellt utnyttjande"

   Radera
  22. Till Anonym 22.29; och hur stor andel av våldtäkterna begicks av kvinnor? Och hur var fördelningen lågutbildad/högutbildad, och i socialgruppstillhörighet?
   Kanske ska alla män få utegångsförbud tills de lärt sig vad som gäller enligt svensk lag? Fast de flesta våldtäkter och misshandlar sker ju i hemmet, av någon offret känner, så det får ju bli i något slags läger då.

   Radera
  23. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  24. "Fast de flesta våldtäkter och misshandlar sker ju i hemmet, av någon offret känner, så det får ju bli i något slags läger då. "

   I statistikens värld så räcker det att du hälsat på din våldtäktsman tidigare och att våldtäkten sker i ett hem (inte ditt). Så ta det lite lugnt med att lura i folk att de de ska vara mest försiktiga med är gamla vänner de bjuder in i sitt hem.

   Nej alla män ska inte få utegångsförbud, men en bra start vore att låsa in dem som begår våldtäkter så länge det går och utvisa dem som det går efter avtjänad dom. Och sen vara ärliga om skillnaderna i kulturell syn på kvinnor som gör invandrare till mer sannolika att våldta kvinnor, allra mest utmärkande när det gäller gruppvåldtäkter där de har i det närmaste monopolställning.

   Radera
  25. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  26. Lyssna upp era jävla rasister. Det fanns klart som fan gruppvåldtäkter i sverige innan invandringen. Ni är riktiga idioter med IQ minus. Låt folk med vett bakom pannbenet och en grundskoleutbildning fatta beslut åt er.

   Radera
  27. Liknande saker hände redan på femtiotalet med enbart svenska förövare. Skillnaden var att polisen vägrade att ta upp anmälan. De hävdade att jag aldrig skulle bli trodd vid en rättegång. Det skulle bara förstöra mitt rykte och mitt fortsatta liv. Man uppmanade mig att GLÖMMA det hela och inse att det inte hänt.


   Radera
  28. Mikey, jag ser att du lägger ner mycket tid på dina argument men tyvärr är de ogrundade och bygger på din rädsla för saker du inte förstår. Du måste vara jättebegränsad som människa, seriöst.

   Radera
  29. Det hände säkerligen innan men fan inte i närheten av så mycket som det sker i dagsläget. Det kan ju vilken idiot som helst se. När jag var liten behövde man aldrig vara rädd för att gå utanför dörren, det fanns inte ens försvarsspray att köpa och det stod aldrig sån här skit i tidningarna. Inga bilbränder eller gänguppgörelser mitt på ljusa dagen. Man hörde aldrig talas om våldtäkter...nu får man fan ha dubbellås på sin dörr och elpistol i fickan om man ska vara säker. Vardagsmat....

   Radera
  30. Grundproblemet på den där kommentaren är att du är en idiot och begår ett stort fel när du generaliserar. Vem fan bryr sig om vad svinen har för religion? De har begått ett fasansfullt övergrepp. Jag har både en son och en dotter och min värld skulle rasa totalt om det hände min dotter och om min son skulle begå ett sådant brott. Pojkarnas föräldrar har misslyckats totalt, skolan har misslyckats totalt, samhället har misslyckats totalt när något sådant sker. Epic fail med ett hemskt slut. Skulle detta hända min dotter skulle jag vilja slakta killarna, men hur skulle jag då kunna finnas till hands för att trösta henne. Det sista jag skulle bry mig om är vilken gud deras föräldrar eller förfäder bad till, troligen är de inte direkt aktiva i sin församling vare sig de är judar, muslimer, kristna eller frikyrkliga, du tappar fokus och tar ljus ifrån en klar redogörelse från en person med god insyn som äntligen har luftat vad som faktiskt har hänt. All kärlek och kraft till tjejen! Victor

   Radera
  31. Att överhuvudtaget ha en diskussion huruvida våldtäkt skall existera eller inte är i sanning helt barockt! Givetvis och självfallet ska inte begreppet överhuvudtaget existera, om det är någon som tycker/skriver/säger något annat så skall den personen tas bort. Antingen av sig själv eller någon annan. Det finns det inget tvivel om.
   Hudfärg och ursprung spelar ingen som helst roll när det gäller detta, det är en extremt viktig sak att komma ihåg i sammanhanget!!!! Det är inte "Muslimer" "Judar" "Kristna" eller vad faan du kan komma på för att separera människor. Det är fullkomliga idioter o människor som inte förtjänar att få fortsätta ett vanligt fritt liv efter en sådan här utförd handling. Världens enklaste sak att förstå!
   Men att dra en viss folkgrupp/religiös gruppering över en o samma kam o skylla på det är oerhört enfaldigt.

   Du kan visa mig vilken jävla statistik som helst, jag kommer ALDRIG att tro på att det är en speciell folkgrupp i Sverige som begår alla sådana här våldsbrott. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi inte tar hand om våra barn. Vi lär dom inte vad som viktigt, vi lär dom inte inte vad man skall skydda, vi lär dom inte vad som är rätt o fel, vi lär dom inte att ta ansvar för sina egna handlingar. Och framför allt!!! Vi är inte tillräckligt försiktiga vad vi säger till våra barn. Därför ligger det största ansvaret på föräldrarna. ALLTID på föräldrarna. TÄNK PÅ VAD DU SÄGER TILL DITT BARN! Säger du fel sak så kan det följa med under hela livet. Vill du inte att det som hänt den här stackars 15åriga tjejen, händer DITT barn, så se till att för faaan ta ditt ansvar som förälder.

   Radera
  32. Eftersom alla personer här som skyller på invandrare verkar sakna total brist på bildning i kausala samband och validitet är budskapet till er kort men koncist. Ta ett år eller två på något universitet och lär er vad innebörden av de två ovan nämnda begreppen innebär. Som ni för er i diskussionen nu skäms man för hur fatalt pantade många svenskar verkar vara när det gäller att kunna se slutsatser och samband i statistik.

   Radera
  33. Mikey - med tanke på hur du refererar till statistik och ord i andra inlägg är det lite roligt att du själv länkar till en rapport från 2005, som för det första handlar om REGISTRERADE MISSTÄNKTA, inte dömda, och som dessutom 1. tar upp att överrisken delvis beror på att dessa grupper är mer övervakade och utsatta för selektiv kontroll
   2. påpekar att kvoten för överrisk varit stabil sen 1970, TROTS ÖKAD INVANDRING, INVANDRING FRÅN MER AVLÄGSNA PLATSER, SAMT FÖRSÄMRING AV DE INVANDRADES SITUATION (dvs vad gäller inkomst, utbildning, arbetsinvandring vs annan invandring, mm).

   Du tror inte att massinvandringen av the almighty Internet kan ha påverkat ungas (och äldres) syn och vanor när det gäller sex?
   Det är inte bara naivt om du verkligen tror att gruppvåldtäkt inte hänt tidigare i Sverige, av och med ursvenska män, det visar också att du inte hängt med i nyhetsflödet ordentligt.

   Enligt statistiken du själv hänvisade till står svenskar och övriga nordbor för majoriteten av de REGISTRERADE MISSTÄNKTA. Så även om det inte skulle komma ens en liten turist över gränsen så finns det fortfarande egenproducerade brottslingar.

   Oavsett vad förövaren har för ursprung finns dessutom fortfarande mycket värderingar kring våldtäkt som behöver rensas. http://www.svtplay.se/video/345696/ingen-riktig-valdtakt

   Radera
  34. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  35. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 09:44

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  36. Jag är så trött på okunskap!! Invandring ?!? Vilka var det som dömde i den här rättegången?? Svenska rättsväsendet säger att om du hade lite kläder på dig så får du skylla dig själv, om du inte skrek nej och kämpade för ditt liv så du med på det! är det en bra kvinnosyn??? Och är det fler våldtäkter nu?? Nu är det olagligt att våldta sin fru, det var det inte förr i takt med att lagen ändras "ökar brotten" för att det finns saker att anmäla är det inte olagligt att bli våldtagen av sin man finns det heller inget att anmäla är?!? Iq befriade jäkla fiskmåsar , snälla görer själva en tjänst, läs en bok !!!

   Radera
  37. Förstår inte hur du resonerar Martin, jag skulle säga att det är ett mansproblem om något, andelen män som begår dessa brott är mycket högre än de som är kvinnor, jämfört med förhållandet mellan "invandrare" och "svenskar" så med din slutledningsförmåga är det mycket mer rimligt att säga att det är ett mansproblem än något annat.

   Mycket tragiskt detta som hänt, men att klumpa ihop människor leder aldrig till något bättre, Hitler trodde han hade en lösning genom att skylla alla problem på en grupp människor, vi kan väl alla vara överens om att det inte var rätt, eller?

   Radera
  38. 15 årig Tjej som är förbannad på samhället1 oktober 2013 kl. 10:21

   Försök inte att göra det här till ett invandrarproblem! Ska du rassa runt så får du göra det hemma för dig själv! Kan hålla med om att det svenska rättsväsendet är lite för snälla men jag tror inte att lösningen ligger i att hänga dem som gör brott offentligt. Det handlar inte om att skapa rädsla utan mer om att göra folk medvetna om vad som är okej och ha tydliga gränser för det. Det kan man till exempel visa i skola där man aldrig pratar om vad som är okej sex osv /15 årig tjej som är förbannad på samhället

   Radera
  39. Det är ett kulturellt fenomen som har kommit från diverse olika länder då man inte respekterar svenska lagar och värderingar, om du inte ser det så har du skygglappar på. Rassa runt? Kan en uppkommen situation vara rasistisk? Kan verkligheten som den är idag vara rasistisk? Det handlar främst om att göra folk uppmärksamma på vad som faktiskt händer i samhället istället för att mörka verkligheten som media försöker göra. Sen är rättsväsendet inte "snälla" dom väljer att döma på olika grunder enligt de lagar som drivits genom. Om du nu är förbannad på samhället så föreslår jag att du forskar lite om varför det ser ut som det gör nu.

   Radera
  40. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 11:57

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  41. @anonym 10:15

   Så det är ok att klumpa ihop alla män då tycker du? Hur många män begår våldtäkter? 0,1% kanske? För detta tycker du att överiga 99,9% ska hängas ut. Skäms! Sedan har du helt fel i att det är ett mansproblem snarare än ett invandrarproblem. Överrepresentationen hos våldtäktsmän med utländsk bakgrund är total. Då påstår du säkert att de flesta våldtäkter sker i hemmen av svenska män. Då undrar jag: Varför skulle de göra det, när invandrarna är överrepresenterade i den officiella statistiken om anmälda våldtäkter.

   Radera
  42. Det värsta här i kommentarerna är alla så kallade feminister (femi-nazis), som i ena meningen hävdar att man inte kan klumpa ihop kulturer och folkslag, för att i nästa sekund själva dra alla män över en kam.

   Radera
  43. Intressant diskussion om vilka som utför en våldtäkt, tycker diskussionen skulle vara bra mycket intressantare om den rörde själva problemet; att Sveriges lagar kan tolkas på så sätt att de går fria för våldtäkt. Det är väl inte invandrare som skrivit de lagar som rättsväsendet dömer efter? För det är ju rättsväsendet som genom sin dom talar om att det är OK att utföra dessa våldtäkter. Rikta er aggression åt rätt håll! Det är "vi svenskar" som röstar och tillsätter politiker och därmed påverkar lagstiftningen. Fegt att gömma sitt ansvar bakom attityden att det är "de" som bär hela skulden!

   Det som hände då i den lägenheten var hemskt för denna 15-åringen, det som hände i Hovrätten är en skandal för Sverige som påstås vara så jämställt!

   Radera
 7. Angående försvarsadvokater och deras arbete tycker jag man ska komma ihåg vad många av dem själv påpekar. Nämligen att det ofta är de och klienten mot hela världen. Staten i form av polis och åklagare med i princip oändliga resurser är emot deras klient och klienten har endast en advokat till hjälp med ofta väldigt begränsade resurser. Det är ur det perspektivet jag tycker man bör se försvarsadvokaten. Då kan man kanske få lite större förståelse för det ur deras perspektiv. Tänk dessutom på om en person faktiskt vore helt oskyldig och så skulle advokaten börja försöka övertala personen att erkänna, en sådan person skulle nog känna sig extremt ensam.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte övertala att erkänna - men det räcker långt med att be dem tala sanning...

   Radera
 8. I övrigt har ju advokater en rad etiska regler att förhålla sig till och de får t.ex. inte säga sådant som de vet är osant. De får alltså inte göra vad som helst för att få klienten fri. Utan måste arbeta inom åtminstone relativt strikta etiska regelverk med risk för i grövre fall uteslutning ur samfundet om de inte följer dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Advokater brukar sällan bry sig om etik, det är endast de advokater som sysslar med småbrott. De som försvarar grova brottslingar är själva så djupt insyltade i de skumma affärerna att det t.o.m. nästan åker dit, men bara nästan, för en advokat vet exakt vad polisen får och inte får göra, vilka bevis, oavsett hur tydliga de är, så är giltiga eller ogiltiga.

   Radera
 9. Vet ju dock självklart inget om hur advokaterna agerade i det här specifika fallet utan det är mer allmänna reflektioner.

  SvaraRadera
 10. Jag uppskattar väldigt mycket att kunna läsa det här ifrån någon som var med i undersökningen och som faktiskt tar upp båda sidor istället för de väldigt försäljningsinriktade kvällstidningarna.

  SvaraRadera
 11. I Texas hade de fått 30 år utan benådning. Sverige är så jäkla ynkligt att skydda folk från vålds- och sexbrott. I Sverige är det görallvarligt om någon inte deklarerar lite extraarbete eller kränger ett tjog pizzor kontant - för det är ett brott mot staten. Att däremot sno, skada och våldföra - det är gratis för det drabbar "bara" människor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 12. http://kajjan.bloggo.nu/Sa-sakrar-du-en-fallande-dom-efter-valdtakt/
  Underbart med poliser som du som engagerar er trots mycket motvind! <3

  SvaraRadera
 13. Otroligt bra och klokt skrivet. Tack för dina begåvade tankar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med "En trygg man". Beundransvärt att ta sig den tiden att beskriva ärendet och scenarion så att man får en helhetsbild.

   Radera
 14. Om det hadde skett i USA så skulle killarna inte blivit frikända.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du ska kaaaaanske googla lite INNAN tungan gär före din hjärna i kommentarer? http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16027616.ab

   Radera
  2. Too funny, two of the guys were convicted in that case. Guess who needs to do a better job of googling?

   Radera
 15. Jag som tjej och med en historia av övergrepp skulle vilja tacka dig. När jag läste dina ord blev jag glad. Det kändes som om du stod på min sida. Jag önskar att fler poliser och myndighetspersonal hade din empati och kvinno(e.g. människo)syn.

  SvaraRadera
 16. tack för ditt balanserade och kloka text som verkligen reder ut begreppen!

  SvaraRadera
 17. Skriv på den här lista och gör skillnad: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8062#.UkmRqOvR1PM

  Intressant läsning, Polismartin. Förutom när du pratar om att förövarna "haft sex" med tjejen de våldförde sig på. Man kan inte "ha sex" med nån som inte vill. Om du ligger med nån som inte vill ligga med dig är det inte sex. Då är det våldtäkt. Våldtäkt är inte sex. Våldtäkt ÄR INTE sex.

  SvaraRadera
 18. Tack för att du skriver, Martin! Du beskriver problemen, problematiken, utan att dessutom måla upp killarna som monster. De är offer för patriarkala strukturer och våldtäktskulturen också...
  Vi alla i samhället måste göra allt för att lära barn och ungdomar mer om sex, om hur man respekterar varandra och kommunicerar med varandra.

  SvaraRadera
 19. Bra att du skriver dina tankar. För många poliser och enligt mig, de neutrala packet inom rättväsendet vars jobb är att kunna ta båda sidor, är för tysta.

  SvaraRadera
 20. tappar helt ord....men om dagen skulle komma att det hände min dotter e någon jag känner till (tyvärr känner jag inte alla som blir förgripna)...så ALL HEDER till er poliser, men i ett sånt tänkbart scenario tar jag lagen i egna händer! tyvärr bara "lagom" mycket så att inte dottern blir med en mamma på kåken för länge(: o vet du...e inte alls avis på ditt/ert jobb

  SvaraRadera
 21. Det var mycket givande att läsa Din beskrivning av arbetet Ni poliser gör. Ett mycket viktigt arbete med målet att alla i samhället ska få uppleva en tryggare vardag med mindre oro och rädsla för att bli utsatt för brottsliga gärningar. Jag tycker det är bra att Du så utförligt beskriver hur det kan bli med en advokat som inte har några större kunskaper om psykologi, etik, moral eller ungdomar och ungdomskultur. Hatten av för de övriga mer kompetenta advokaterna som hade ett balanserat förhållningssätt till sin profession. Du dryftar viktiga teman och har ett långsiktigt och klokt tankesätt avseende ungdomars levnadsvillkor och samhällets syn på sexuell brottslighet men framför allt har Du ett empatiskt vidöppet hjärta som e direktkontakt med Dina hjärnceller. Hoppas också på en annan utgång i HD. Mina tankar går till den våldtagna flickan och hennes anhöriga. Skolvärlden vakna!!! Det e viktigare för en ung människa att få reflektera över sex, samlevnad, ungdomskultur, moraliska dilemman etc än att veta vad kvadratroten ur 64 är. Ja, ja, matten e väl viktig den med men gör nåt NU på exempelvis samhällskunskapen så att ungdomar för reflektera över vad samtycke till sex innebär och hur ett nekande till sex kan se ut beroende på individens personlighet, fysiska status etc. Detta är en viktig debatt och det gör mig glad att så många ropar högt avseende att lagar tolkas bokstavligt IN ABSURDUM. Du har ett bra förslag på en vettigare lagstiftning, Martin. Make love not rape <3

  SvaraRadera
 22. Inte för att vara den men... det jag har lärt mig om det här är att aldrig låta mina döttrar åka på fest till Husby eller liknande förort. Även om man röstar på miljöpartiet, moderaterna eller SD så finns det ändå en verklighet där ute, fråga ungdomarna, dom lever i den! Det är en myt att alla människor är lika, dom är olika i både religion, kultur och människosyn! Finns fakta och statistik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Inte för att vara den men.." Innebär att det ALDRIG skett/sker några våldtäkter NÅGONSIN i Djursholm odyl ? ;-)

   Radera
  2. Inte denna typ av gruppvåldtäkter. Motbevisa det gärna...

   Radera
 23. Sjukt viktigt Martin. Enormt tack. /Andreas

  SvaraRadera
 24. Skulle det vara min dotter skulle jag se till att ingen av de killarna skulle känna sig säker någonsin igen. Varje gång någonting sånt här händer går vi närmare dagen då någon som fått sin dotter förstörd väljer att ta lagen i egna händer. Det blir bara så när det blir nog och man upplever att rättssamhället inte skyddar en.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har väl tekniskt sett redan skett en variant på det -om någon minns Rödebypappan.

   Radera
 25. bara att hoppas dessa våldtäktsmän får ett hårt kännbart straff och att det kommer upp i högsta domstolen jag föraktar dessa individer land skall med lag byggas vänligen mitchel ramnesjö facebooksgruppen vi som kränkts på barnhem och fosterhem 1920-1980.

  SvaraRadera
 26. bara att hoppas dessa våldtäktsmän får ett hårt kännbart straff och att det kommer upp i högsta domstolen jag föraktar dessa individer land skall med lag byggas vänligen mitchel ramnesjö facebooksgruppen vi som kränkts på barnhem och fosterhem 1920-1980.

  SvaraRadera
 27. Det du skriver är SÅ viktigt. Jag hoppas att du kan ta upp att det knappt finns någon samtalsbehandling för våldtäktsoffter/sexuellaövergreppsoffer.
  Jag har väntat 10 år och nekats samtalterapi efter sexuellaövergrepp.
  Det är fullt överallt och kötiderna är långa och när man väl söker så får man avslag för att de inte kan ta emot mer tjejer.

  Snälla skriv om detta, enligt DN och Aftonbladet är det ingen som bryr sig om detta. Ska länka till den här bloggen, du är SÅ viktig!

  SvaraRadera
 28. Tack Martin... du är en fantastiskt polis. Blir så arg när jag läser detta hur denna stackars tjej mottags efter något sådant att man vänder på det att det är hennes fel. En tjej som är 15 ska skyddas, jag hade säkert gjort samma sak som 15 åring. Jag kan sätta mej in i hur hon tänkte när 8 killar köar varför hon valde att inte skrika och slås. När man är 15 är man ett barn fortfarande! Spelar ingen roll hur man klär sig ingen ska ge sig på en tjej för hon har en urringad klänning. Nu ska denna stackars tjej behöva leva med detta trauma resten av livet, dessutom känna sig rädd för dessa killar i framtiden att dom ska dyka upp och skada henne efter ha anmält dom. När man är 15 och andra människor går runt och sprider rykten att man ljuger så är det STORT man tar åt sig så innehelvete. Stackars lilla tjej... och förbannade svenska rättsystem hur kan dessa killar frias? Gör mej så illa berörd! Tack till Martin och hans team som kämpat för att hjälpa tjejen och andra tjejer som råkar ut för dessa situationer.

  SvaraRadera
 29. tjänar du pengar på o driva den här bloggen på andras bekostnad?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En riiiiiktigt sunkig kommentar från dig! "Tjänar du pengar..." Varför tar du inte ställning i sakfrågan istället för att ordbajsa?

   Radera
 30. Jag gråter när jag läser detta. Jag är tjej o kan relatera till vad den tjejen varit med om, utan att gå in på detaljer. Jag känner så otroligt mkt för henne, blit livrädd för att skaffa barn eller att få en dotter med den risk det är att vara kvinna. Du, och din redogörelse ger mig lite hopp. Fint skrivet. Blir lite varm.i hjärtat av ditt/erat bra arbete. Men hur ska vi gå vidare? Hur kan vi förändra? Keep up a great work. Medmänsklig kärlek.

  SvaraRadera
 31. Har du funderat på att kontakta flickan och berätta vad du anser om hovrättsdomen? Jag tror faktiskt att det kunde vara något som stärker henne i nuläget, att veta att det finns folk inom polisen som tror på henne och anser att det hon blivit utsatt för inte är okej, och att hovrättsdomen är fel. För som du säger - domen signalerar ju på något vis att hon ljuger och att killarna inte gjort något fel, trots att det kanske inte är det som är meningen, att det bara handlar om att bevisen inte räcker. Jag tycker du ska höra av dig till henne. Tack för ett riktigt bra blogginlägg, och för det arbete ni inom polisen gör.

  SvaraRadera
 32. Tack för en väldigt intressant berättelse från utredningen! Mycket klokt och välformulerat tycker jag!

  SvaraRadera
 33. Missar jag nåt i sammanhanget? Står det inte; " De samlag som ägt rum kan mycket väl ha skett mot hennes uttryckliga vilja". MOT HENNES UTTRYCKLIGA VILJA.. ÄR inte det våldtäkt per definition? Gäller inte den gamla lagen likafullt? 2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.
  Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.
  Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).

  SvaraRadera
 34. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men skärp dig gosse.. Vad de har för bakgrund, om de ens var invandrarkillar, eller om tjejen är svensk eller inte ska fan i mig inte göra nån som helst skillnad. Lagen ska naturligtvis vara lika för alla, oavsett vilka attribut man har.
   Och inte är det väl storleken på straffpåföljden som är det största problemet, utan bristen på domar överlag. Om/När de flesta brottslingar döms kan det ju kanske vara intressant att diskutera storleken på straffen, men före det så tycker jag det är en betydligt viktigare diskussion..

   Radera
  2. Om tjejen inte är svensk, bryr du dig inte då? Du är vidrig.

   Radera
  3. Då blir ju inte lagen lika inför alla. Då har du ett problem när du delar in befolkningen i ett A- och B-lag. Skillnader i samhället leder för eller senare till en utjämning. Frågan är om du vill vara med om detta.

   Radera
 35. Tack för ert fina arbete Martin! / Therese

  SvaraRadera
 36. Tack! Dina ord behövs!!
  /Annika

  SvaraRadera
 37. #nätkärlek till er poliser, för att ni kämpar och värnar om oss

  SvaraRadera
 38. Jävligt synd om denna tjej, men jag kan säga som så:

  Jag är man, och jag skulle aldrig sätta min fot på en fest där det bara fanns vilt främmande människor. Framförallt inte om festen var i Tensta/Rinkeby eller nån annan likvärdig förort.

  Nu är jag dubbelt så gammal som denna tjej, och det krävs lite livserfarenhet för att veta vilka risker man kan kosta på sig. Stackars jävla människa. Jag önskar hon hade sluppit råka ut för detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men alltså nej! Detta resonemang är så inåt HELVETE fel; man kan inte skriva att man tycker synd om flickan i fråga, för att i nästa andetag skriva att "Ja jag minsann, jag skulle ALDRIG ha gått på en fest där jag inte känner någon". Snacka om att lägga skulden på flickan, snacka om att spotta henne (och alla andra våldtäktsoffer) i ansiktet och mena att hon borde tamigfan skämmas.
   Hade jag varit flickan, eller vilken jävla person som helst som blivit utsatt för våldtäkt (eller liknande), och läst detta så hade jag tänkt "Jag får skylla mig själv. Jag skulle aldrig ha följt med på festen, för då hade jag aldrig behövt vara med om detta. Att jag gick dit var som att be om att bli våldtagen". FYFA-AN säger jag bara.
   Det är sånthär som gör att det är ett sådant jävla stort mörkertal, sånthär som gör att de allra flesta inte vågar anmäla. För de är rädda att inte bli trodda, och för att folk ska tycka att det som hände faktiskt var deras eget fel. För tillslut tror man att det är så, man tror tillslut att det var ens eget fel att man blev våldtagen. Och det är så mycket åt helvete. Skrämmande och äckligt är vad det är. Dethär är en sån viktig sak att jobba vidare på, man får aldrig lägga skulden hos offret. Speciellt inte om offret är 15 år och har blivit utsatt för en gruppvåldtäkt, det är tamigfan inte humant. Och jag skäms över att tillhöra den generation som nu får lära sig att en kvinnas kropp är något som alla får ta för sig av, för beroende på vart hon befinner sig/hur hon klär sig/i vilket tillstånd hon är i, så är det hennes eget fel om flera personer turas om att våldta henne. Fyfan.

   Radera
  2. Tror ju inte han menade att det var hennes fel. Det får man ju nästan hoppas att du med fattar? Menade väl bara att ju äldre man blir, ju mer lär man sig att läsa av situationen. Du är ju bara ilsk och bitter och vrider på orden som står skrivna.. Lägg ner!

   Lider verkligen med denna stackars flicka. Hon måste känna sig jävligt ensam just nu. Vilket värker i kroppen hos en annan!

   Radera
  3. Det svåra med ditt resonemang är i grund och botten så är det skillnad på folk och folk. Självklart är händelsen tragiskt och det åligger i varje förälders ansvar att lära sin dotter att skydda sig, oavsett om festen är i Djursholm eller i Tensta.

   Radera
  4. Eller så borde alla föräldrar lägga fokus på att lära sina söner att inte våldta istället för att med pekpinnar lära tjejer hur man undviker bli våldtagen.

   Radera
  5. "Säg inte åt mig att låsa dörren, lär dina barn att inte stjäla"

   Radera
 39. Tack för dina ord. Håller med en här ovan som säger att flickan skulle må bra av, att få veta vad du och dina kollegor anser om domen.

  SvaraRadera
 40. "Jag kan tycka att det finns ett problem med att en del advokater så tydligt enbart verkar bekymra sig om att använda sin juridiska kompetens till att få sin klient frikänd oavsett skuld, och därigenom inte bara bortser ifrån ett samhälls- och målsägarperspektiv, utan även ifrån det faktum att det faktiskt kan vara bra för en ungdom som har gjort något som är fel att erkänna misstaget, ta ansvar för det, be om ursäkt och gå vidare".

  Ja, det kan du tycka. Men resten av oss lämnar helst avgörandet i skuldfrågan till domstolen. Särskilt när det gäller unga misstänkta lagöverträdare som kanske inte förstår när de ska begära en ny advokat.

  SvaraRadera
 41. Jag har absolut ingen respekt för Polisen längre men fan va bra skrivet! Skönt och se att det finns några vettiga människor kvar i Sveriges rättsväsende. Fruktansvärt tråkigt det som har hänt. Det som är ännu tråkigare är att vissa måste ta fram rasismen hela tiden, det hade väl varit lika illa om det var svenskar som utförde det?

  Hoppas verkligen att det går vidare till HD och att dom döms! Tack för ett bra jobb Martin!

  SvaraRadera
 42. Tack för ett jättebra inlägg, Martin.

  SvaraRadera
 43. Har man inte tystnadsplikt som polis som deltar i förhör av misstänkta? Är det verkligen lämpligt att man deltar i den allmänna debatten med sin åsikt när domstolen beslutat och polisen har kommit till tals vid rättegången?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har väl mer göra med vad som är sekretessbelagt eller ej! Absolut behövs alla röster i den allmänna debatten och bloggen ger ju lite hopp åt mänskligheten. Som lärare skulle jag gärna se att mina elever läste detta för att balansera upp en "torr" dom.

   Radera
 44. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snälla du, om du skall skylla detta också på diverse invandrare och muslimer så kanske du skall börja undervisa sexualkunskap bland tonåringar. Synen på sex och konsumtion av porr är helt förändrad för yngre generationer och föreställningarna vad som är normalt och rätt är väldigt skruvad utifrån äldre generationers syn. Att tro att det bara har med vissa grupper av invandrare riskerar bara användning av fel åtgärder.

   Radera
  2. Uppenbarligen så är åter resonemanget att människor med rötter från andra länder aldrig blir svensk. Varför dras alltid religionen upp som någon sorts orsak och verkan? Taskig kvinnosyn beror inte på var man kommer ifrån utan vad för uppfostran av föräldrarna där man lär ut vad som är rätt och fel. Svårare än så är det inte.

   Radera
 45. Otroligt bra skrivet och en mycket viktig punkt som verkligen behöver lyftas ännu mer öppet. Fantastiskt att en polis kan vara med och skapa en intressant debatt kring ämnet, samt kunna delge utan att bryta tystnadsplikten.
  Är snart 37 år gammal och blev våldtagen som 15 åring och skulle fortfarande aldrig kunna tänka mig att anmäla händelsen då jag än idag har känslan av att vem skulle tro mig eller han kommer ändå aldrig bli dömd, trots att jag skrek, sparkade, spottade och försökte ta mig loss.
  Fick jag bestämma skulle domen för alla våldtäktsmän vara könsstympning!

  SvaraRadera
 46. Om man vill få kontakt med flickan och visa sitt stöd, hur gör jag då?

  Vill innerligt inte att även denna tjej skall ta sitt liv till följd av denna skiten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill också skicka en fin tanke till flickan personligen. Kan någon vidarebefodra? Jag sitter här med tårar i ansiktet som inte har någon hejd. Jag hoppas innerligt att hon kommer förbi denna tragedi och lever ett fint och lyckligt liv och inte låter detta påverka henne för mycket. Må henne få ro i själen.

   Radera
 47. Tack för kloka och ord medmänsklighet, Martin. Fint att få ord från polisen, som annars håller sig neutral i utredningar. Viktigt med reflektionerna och även dina värderingar.

  Dags att sluta skylla våldtäkterna på invandrare. Det är vissa män som begår dessa fruktansvärda brotten, glöm inte det! En syster, en mamma, en väninna, som blir utsatt. Det brukar vara så att alla vet någon som blivit utsatt för våldtäkt, men sällan är det någon som känner någon som våldtagit. Fundera på detta. Dags att fatta att ingen kvinna ber om detta, eller vill bli skändad på detta vidriga sätt. Varken med kläder eller beteende. Det är ett maktutövande på högsta nivå, och givetvis ett hemskt våldsövergrepp. det är vad det är, inget annat. Du som man, kvinna eller människa måste visa ditt deltagande och ta avstånd från detta.

  Massor av kramar och tankar till alla oss som blivit utsatta!

  SvaraRadera
 48. Martin polis är en nyttig idiot. Förvisso även en duktig skribent, men till syvende och sist, en nyttig idiot.

  SvaraRadera
 49. Som verksam jurist blir jag lite förvånad över polisens agerande och bloggande. Jag uppmanar alla verksamma, poliser att ta del av domen B6426-13 på ett riktigt och rättssäkerhetsmässigt sätt. Rättssäkerheten i en demokrati är det avgörande. Läs in i denna dom att Hovrätten följde lagen och inte moral och känsla. När vi anser att moral och känsla ska styra vad vi får göra och inte och med vilka rättsmedel vi ska straffa dem som begår ett brott så är vi mycket nära märklig moral lag. För att fällas för ett brott måste brottet ha begåtts med någon form av uppsåt eller oaktsamhet i vissa fall. Läs domen och skriv sen

  SvaraRadera
  Svar
  1. tveksam till om du faktiskt är verksam jurist? Frågan är ju hur detta kunde ses som inte uppsåtligt? Det är klart att det var uppsåtligt och därmed ett brott. Grabbar som ställer sig i kö för att ha sex med en vars telefon kompisarna tagit ifrån henne. Grabbar som låser dörren. Inte uppsåtligt? Och varför ansågs inte flickan vara i hjälplöst tillstånd? Flickan blev per definition våldtagen eftersom hon INTE gav samtycke till sex med x antal okända personer. Hon var helt hjälplös. Det handlar inte om känslor. Det handlar om att x antal personer våldförde sig på henne. 15 år och livet delvis förstört av ett gäng kompisar som inte förstod att ett nej är ett nej. Hon var förmodligen vettskrämd.

   Radera
  2. Uppsåtet tycks ju enligt de inledande förhören ha varit att alla 6-8 killarna skulle sätta på en helt passiv och med största sannolikhet livrädd tjej. Var det 15 år gammal hon var? Och en viss oaktsamhet måste man väl ändå oxå säga har förekommit. Kanske inte desamma typ av oaktsamhet som i det internationellt ganska uppmärksammade bussgruppvåldtäktsfallet i Indien tidigare i år där gärningsmännen avslutade det hela med att sonika köra upp nåt redskap i tjejens vagina och sedan lyckas slita ut hälften av hennes inälvor den vägen. Men likväl en viss oaktsamhet. Finns väl för övrigt idioter som påstår att det i det fallet också var flickans eget fel eftersom hon klev på fel buss. I hennes fall var det förmodligen en befrielse att hamna i koma och senare avlida.
   Och nej jag får erkänna att jag inte läst nån dom i något av fallen.

   Radera
 50. Kan inte förstå hur man får det till att flickan inte skulle befinna sig i ett hjälplöst tillstånd! Det är sjukt vilka värderingar som finns i vårt Sverige och det är sjukt att dessa pojkar är på fri fot. Jag tror på hårdare straff för den här typen av våldsbrott och ett system som inte ger friande dommar när det är uppenbart för varje människa med sund värderingen och lite moral i kroppen att ett brott har begåtts. Långt fängelsestraff och ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort könsorganet på förövaren vore på sin plats! Vad ger vi våra unga för värderingar? Vilket misslyckande föräldrarna till dessa pojkar måste känna!

  SvaraRadera
 51. Martin - en eloge till dig! Mycket bra beskrivning av ett icke allt för ovanligt brott i dagens Sverige. En av de stora frågorna som följer är vad som händer i ett samhälle där förövarnas integritet är viktigare än offrets? Ett domstolsväsende som inte klarar av att bistå ett offer hela vägen till fällande dom gentemot dem som är skyldiga - rent tekniskt sett? En femtonåring, tämligen ensam, mot ett skickligt gäng
  advokater - som lätt sliter sönder denna tjejs argument.
  Hade jag varit pappa till en flicka i motsvarande situation hade jag känt mig nödsakad att "ta i tu med problematiken" på mitt eget sätt. Ett samhälle som inte klarar av att bedriva rättskipning inom lagen - får räkna med att skipning kommer att ske i en annan form - så är det bara. Martin - dina ord är viktiga och betyder väldigt mycket för alla systrar till den utsatta flickan. All heder åt dig!

  SvaraRadera
 52. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 53. Jag hoppas flickan får HJÄLP, jag fick ingen hjälp, och ingen kan hjälpa mig nu, det har satt sina spår som alltid finns där. Så hjälp den stackars flickan, själv var jag bara 11 år, men ålder har ingen betydelse. Min våldtäkt är 56 år gammal. ÖVERKLAGA

  SvaraRadera
 54. Tack för att du skrev detta, så glad att det finns några män kvar i dagens samhälle som tycker som du..
  Själv utsatt för våldtäkt och blir glad att någon påtalar det faktum att bara för att det inte ledde till dom betyder inte det att det inte har hänt!

  SvaraRadera
 55. Jag önskar att vi alla kunde byta kön och leva som 'det andra könet' en tid. Kanske skulle det få oss att bättre förstå varandra och vad jämlikhet i verklig bemärkelse innebär. Hela den här händelsen och även diskussionen efteråt är ett gigantiskt bevis på att även vi - i Sverige 2013 - har långt till ett samhälle där män och kvinnor lever som jämlikar. Där även män har ett ansvar att säga Nej och döms hårt om de inte skriker det tillräckligt högt, slår omkring sig samtidigt och inte ger sig innan alla omkring dem förstår att det är dags att sluta... våldföra sig på EN ensam flicka. NÄR är det dags för pojkarna och männen att ta sitt ansvar!?

  SvaraRadera
 56. Jag kan verkligen förstå de som inte skriker eller gör motstånd. Ett nej ÄR ett nej! En normal människa förstår att nej betyder *nej, jag vill inte*! Punkt! Min våldtäkt är 10 år sedan av en jag trodde var tillförlitlig. Jag blockerade att det hänt, det tog flera månader innan det gick upp för mig vad som verkligen hände den där kvällen hemma hos honom. Och då var det för sent att anmäla. Jag talade med en kurator som fick mig att förstå att det han gjort var fel. Det spelar ingen roll vad andra säger; ingen har rätt att släta över.

  Bra att du tar upp detta fallet Martin, det visar på det faktum att alla våldtäkter inte sker i en mörk park på natten.

  SvaraRadera
 57. Som våldtäktsoffer (dock med bara en förövare) så är jag inte förvånad. Att först bli våldtagen, att behöva gå igenom långa rättegångar och för att sedan få se sin förövare frikänd är det värsta man kan uppleva!! Utifrån mig själv skulle jag säga att frigivandet är värre än hela våldtäkten och dess förvarande, då en frigivande dom blir godkännandet på att det är ok det där hemska som hände. Det där man gråtit över, försökt hantera fast det inte går att hantera, den kränkande känslan sitt självförakt och samhället ger gärna en känslan över att det är jag som utsatt som ska skämmas inte han?

  Oftast beskrivs våldtäkten ur ett "kroppsligt" perspektiv, men det är så mycket mer än en kropp som går sönder. Hela ens mentala och psykiska värld faller samman, tillit till andra, tron på ett funderande rättssystem, skammen av att inte kunna fly fast man vill. Den där känslan av att ligga där och hela ens kropp och och röst skriker nej, man gråter försöker fly, "snälla sluta" att räkna minuter tills det ska vara över osv men sen ändå få höra i rätten att man inte gjort tillräckligt motstånd? Vad ska man göra för att få rätten på sin sida som kvinna.

  Allt detta gör mig så otroligt ledsen. Det var två år sedan det hände och jag tänker på det fortfarande och lider inte minst när jag läser det här.
  Jag finner inga ord, så känner jag. Jag fick aldrig någon upprättelse och tvingas leva med det varje dag tills jag dör, samma med denna stackars tjej.

  Detta är så inte ok Sverige!

  SvaraRadera
 58. Jag hinner helt enkelt inte gå igenom alla kommentarerna nu. Till de flesta av er, ett stort tack! Till er som vill dra främlingsfientliga poäng på händelsen och/eller skylla på islam, vänligen hitta ett annat ställe att sprida er hatpropaganda på! Eller ännu bättre, sluta upp helt och hållet, sätt er ner och prata med någon som kan få er att öppna upp era vyer och göra er av med lite fördomar. Och framför allt, försök att hata lite mindre, det skulle inte bara samhället, utan även ni själva må betydligt bättre av. Mvh Martin (dvs den Martin vars blogg detta är)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 10:02

   Tråkigt att du har en sådan inställning när man läst allt bra i ditt inlägg. Du som jobbar i närområdet i aktuellt område borde se problemen med kvinnosyn och fundamentalism. Jag har svårt att se att du själv skulle vilja sätta dina barn i dessa invandrarområden där svenska kvinnor allmänt ses som horor.

   Att man tar upp ett problem betyder inte att man automatiskt hatar. Här har vi ett enormt problem som massinvandringen skapat, och för att komma åt problemet måste man få diskutera även den obehagliga verkligheten.

   Ni som inte förstår detta enkla budskap är själva ett av de grundläggande problemen varför vi har det som vi har. Om inte ni vill se problemet kan vi inte göra något åt problemet.

   Radera
 59. Ja i min värld så har jag aldrig stött på en gängvåldtäkt med svenska förövare. Kan möjligen ha missat något, men nej, inte vad jag kan minnas i alla fall

  SvaraRadera
 60. Vilket iofs inte har med saken att göra. Lika illa vem eller vilka som än begår den, lika jäkla illa för kvinnan. Blir bara lite fundersam när en beskrivning av den verklighet jag känner möts av diverse förklenande omdömen.

  SvaraRadera
 61. Har alla missat det uppenbara felet här? Detta handlar inte om att "det är socialt accepterat i vissa kulturer att våldta" eller liknande. Det handlar om en otroligt kass idé från en person och vanligt jävla grupptryck som spädde på detta. Grupptryck är någonting som alltid funnits i Sverige och även om grupptrycket i detta fall tagit aggressivare former än "att snatta godis i kiosken" så är det ändå grupptryck (brist på självkänsla) som allt ebbar ut i. I texten framgår det att de flesta av gärningsmännen har mått väldigt dåligt av det som hänt så redan där har ni ju prov på att de INTE tyckte detta var rätt sak att göra (rasismkorthuset får härmed falla). Hade bara en eller två av dessa killar haft självkänslan nog att lyda sitt samvete hade de säkert ringt polis, rytit åt mot sin kompis och frågat vafan han höll på med och hur i helvete han tänker och hjälpt tjejen. Men vi lär våra barn så tidigt att det bästa du kan göra är att "passa in" och då är det inte konstigt att sånt här händer! Vi föräldrar måste ta ansvar och övertyga våra unga om att det sämsta de kan göra är att "bara passa in"! De måste bli övertygade om att de själva bestämmer vem de vill bli, och att vem de än vill bli är en väldigt bra person sålänge den är sig själv trogen!
  /Adam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta lite dålig meningsbyggnad här och där. Det är sent och jag blev smått upprörd av vissa kommentarer. :P
   /Adam

   Radera
  2. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 10:03

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 62. Äcklad jag blir av vårt rättsystem ush skiter i hudfärg

  men jag vill att en rättegång ska vara så rättvis så möjligt men de går ju inte när de sitter hobbypolitker som nämndemän? Svenska Polisen är bland världens skjutgladaste har han som Sköt den Finske mannen någon som hels empati? hur kan han sova om natten efter ett skott i skallen ... För mej är ni Respektlösa tjänstemän visst finns bra Poliser men väldigt få!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan du säga att svenska poliser är bland världens skjutgladaste? Har du någon som helst koll på omvärlden?
   Om en polis skjuter känner denne att det krävs i situationen den befinner sig i.
   En brottsling som blir skjuten har gjort X-antal medvetna val innan den ens kommer till situationen då den står och tittar in i en polis pistolsmynning. Om brottslingen sedan fortsätter att göra lika korkade val får den ta en kula i huvudet. Sluta dalta med brottslingar och att se de som offer!
   Säger polisen "släpp vapnet" då ska du fan släppa vapnet, annars har du bara dig själv att skylla!

   Radera
 63. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverige har hög statistik vad gäller våldtäkt eftersom ovanligt många tjejer anmäler. Det gör de eftersom de tror att de kommer att bli lyssnade på, tagna på allvar, och hjälpta.
   Om du läser bloggkommentarerna här ser du att många har blivit våldtagna utan att anmäla. Det finns ett mörkertal som är mindre i Sverige än i andra länder... Eller det har varit det hittills. Sådana här domar hjälper inte utsatta offer att våga anmäla.
   Under min uppväxt i småländska bibelbältet visste alla att man som tjej inte fick bli för full, inte ha utmanande kläder, inte vara ute ensam på natten osv. Och den tjej som blev skitfull och våldtagen när hon däckade på toa fick skylla sig själv. (Det hände, jag var på festen). Detta var åttiotalets Sverige, helt utan invandrare. Vidrigt. Vi ska inte tillbaka dit.

   Radera
  2. Det kan också bero på hur statistiken registreras. I Sverige registreras alla brott, så säg att en kvinna levt med en man som våldtagit henne varje dag i flera år. Då kan det registreras som hundratals fall av våldtäkt. I många andra länder registreras det som en våldtäkt, och om andra brott varit inblandade samtidigt, händer det att bara ett blir registrerat. Jag har också för mig (obs: jag är osäker här) att mycket av den svenska statistiken baseras på anmälningar. Om någon anmäler våldtäkt men dommen blir något annat, sägmisshandel, så ändras inte statistiken, utan den kvarstår som våldtäkt. Det är nödvändigt att förstå hur brotten registreras och hur registret hanteras!

   Jag säger dock inte att det inte sker fler våldtäkter här än på andra platser. Det vet jag absolut ingenting om!

   Radera
 64. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den dagen det Europeiska samhället förstår detta så har vi ett nytt världskrig.

   Radera
 65. Egentligen är det ju bara att acceptera och förstå rättstaten Sveriges nya attityd och åsikt om att detta var ingen våldtäkt så ja killarna hade sex med henne och det var alltså frivilligt eftersom det itne var någon våldtäkt. Vi har dom politiker vi förtjänar eftersom vi alla väljer in dom i demokratisk ordning och då gör vi också ett aktivt val att sätta våra åsikter så bit i det sura äpplet, staten anser itne att detta är våldtäkt utan en normal lördagkväll för många.
  Vill ni förändra detta så fundera på er nästa politiker

  SvaraRadera
 66. Så synd att det finns så många rasister här. Det finns kräk i alla länder och med olika religiösa bakgrunder. I Sverige har vi en mycket lång tradition av att supa och slå våra fruar. Det är nog inte helt ovanligt att många toppar det med en våldtäkt. Att gruppvåldtäkterna har ökat, om de nu har gjort det - det kan också vara antalet anmälningar som har ökat - kan lika gärna ha att göra med de ökade möjligheterna att titta på hårdpornografiskt material via internet.

  Både skolan och föräldrarna behöver ta en aktiv roll i att bygga barns värderingar. Jag skulle gärna vilja säga att våldtäkter är en klassfråga men det är det nog inte heller. Det handlar om att barn inte blir vägledda genom livet, inte får lära sig rätt och fel och att mod har blivit ett sällan sett karaktärsdrag.

  Till alla som ständigt kritiserar muslimer: även Islam har värderingar och budord. De tror på en gud och de flesta är goda. I Sverige har vi inte längre någon gud. Kanske skulle det vara bättre om ni som kastar skit på muslimerna levde efter guds tio budord. Dessutom skulle ni ha gått klart skolan så att ni hade lärt er att stava.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 09:47

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 67. Jag antar att problemet i fallet var att uppsåt inte ansetts visat. Det kan ju vara bra i en sådan här bloggpost, i pedagogiskt syfte, att klargöra vad som är problemet. Det behöver ju inte handla om att rätten har misstrott flickan, som du vet så räcker det inte med att en person känner sig våldtagen för fällande dom, även om du verkar propagera för en sådan lagstiftning. Från det du beskriver så kan inte jag se att det är uppenbart att alla pojkar hade uppsåt, förutom lägenhetsinnehavaren, om han nu deltog, framgår inte av bloggposten riktigt. Fallet verkar, som så många andra, användas politiskt för ännu en utvidgning av våldtäktsbegreppet.
  /Kaisa Olsson

  SvaraRadera
 68. Folk har en tendens att referera till diverse statistik utan att egentligen fundera på vad denna statistik verkligen visar och varför. Att fler personer med invandrarbakgrund (om vi nu talar om en homogen grupp) visas i statistiken behöver inte bero på att de faktiskt begår fler brott än "svenskar". Det faktum att invandrare ser ut som invandrare, vilka det finns sådana fördomar mot som synliggörs i era kommentarer, gör att de oftare misstänks och anhålls. Om antalet människor som begår brott i Sverige faktiskt är proportionerligt till "svenska" och "invandrade" medborgare, säger det sig självt att personer med invandrarbakgrund ändå kommer att vara fler i statistiken. Ex: 100 "invandrare" anhålls misstänkta för brott under juli månad. 50 % av dessa kunde bevisas ha begått ett brott. 50 "svenskar" anhålls under samma månad, också 50 % av dessa förklaras skyldiga. Proportionerligt är det ingen skillnad, men i statistiken visas fler brottslingar med invandrarbakgrund. Även om proportionen inte skulle vara lika, kan det ges samma förklaring. Eftersom att mörkhyade, svarthåriga och brunögda oftare kontrolleras, ifrågasätts, misstänks osv. kommer brott också lättare och oftare att upptäckas inom denna "grupp".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 09:51

   Fast i BRÅs rapporter som heter invandrare och invandrarbarns brottslighet så finns det inga sådana förhågor.

   Invandrare och barn till invandrare är generellt med brottsbenägna, men inte för alla invandrargrupper. Det finns en anledning varför våra länder är så mycket bättre än deras.

   Tittar man i BRÅs rapport om detta (1996) så ser man väldigt stor skillnad mellan olika invandrargrupper. Sydostasiater är i stort sett inte alls överrepresenterade trots sitt "icke-svenska" utseende. Tittar man däremot på invandrargrupper från mellanöstern/nordafrika är överrepresentationen enorm. Under kategorin våldtäkter är människor med bakgrund i nordafrika ca 20 gånger mer benägna att registreras för en våldtäkt. 20 gånger!

   Radera
 69. Pamela Ciardella1 oktober 2013 kl. 07:25

  Tack Martin för ditt inlägg! Det är verkligen förkastligt att förövare av denna grad blir frikända. All heder till alla polisers insatser för att skapa trygghet åt samhället. Jag ber för att flickan en dag ska kunna gå vidare med huvudet högt. Hon har inte gjort något fel

  SvaraRadera
 70. Kanske inte så konstigt att försvarsadvokater gör vad de kan för att få sin klient att gå fri när det dyker upp exempel på exempel på hur polis och åklagare manipulerat och utelämnat viktig information för försvaret i syfte att få tilltalad fälld. På det stora hela är förhållandet mellan polis/åklagare och försvarsadvokat djupt osymmetriska och det stora ansvaret att hålla på neutraliteten ligger på myndigheterna. Men istället läcks det information som aldrig förr från polisen under förundersökningsskedet (som man har en lagstadgad rätt att göra) samtidigt som försvaret måste hålla tyst och inte kan bemöta något. Sen visar det sig att polis gömt saker i slasken eller inte ens bemödat sig om att ta med tex viktiga förhör överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 71. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 72. Sverige är inte så långt från Indien vad gäller syn på kvinnors värde och våldtäkter. Skrämmande!

  SvaraRadera
 73. Tack Martin ....Och er alla andra som orkar med att arbeta inom polismyndigheten det är nog inte alltid det enklaste arbete.

  M

  SvaraRadera
 74. När? är det okey att ha samlag mot ens, i detta fallet en kvinna vilja ? Aldrig, inte av make ,sambo, vän eller annan. Att en 15-årig flicka ska bli utsatt för detta är vidrigt och dessutom av flera, i kö! Hur är det möjligt att vårt rättssystem kan fria? Har vi ingen respekt för det kvinnliga könet? Våldtäckt sker väldigt ofta, men hur ofta blir förrövaren fälld? Jag sänder mina tankar till dig 15-åriga flicka ,och dina föräldrar. Vi är många som reagerar och tänker på vad ni går igen! Hoppas ni får upprättelse i Högsta Domstolen! <3

  SvaraRadera
 75. Måtte HD fälla i detta fall. Dags att statuera att det inte är acceptabelt med våldtäckt, och absolut inte i grupp!

  SvaraRadera
 76. Detta med höga beviskrav i svenska rättegångar är en sanning med modifikation. Jag har själv, i egenskap av företagare, blivit dömd p.g.a. att hovrätten ansåg det "otänkbat" att jag, i egenskap av chef och huvudägare i ett företag med 50 anställda, inte skulle ha vetat att en av bolagets servrar hade blivit stulen, vem som stal den och vad han använde den till. Här var den kärande emellertid inte en fattig 15-årig flicka utan en mäktig koalition av svensk och amerikansk medieindustri. Din kollega Jim Keyzer skötte förundersökningen och blev efter detta anställd som konsult åt industrin under ett år. Han lär ha flyttat från sin lägenhet till en villa i Bromma i detta sammanhang. Svensk rätt är den mäktiges rätt.

  SvaraRadera
 77. Det finns ett behov av praxis i sådana här fall; för hela samhället och framförallt för flickan. Hoppas att HD inser det.

  SvaraRadera
 78. Mina tankar går till den utsatta flickan. Må du få styrka att klara dig igenom detta.

  SvaraRadera
 79. Det du skriver om är så fruktansvärt viktigt. Modigt att du ger oss läsare en insyn i polisarbetet.

  SvaraRadera
 80. Man kan inte ha massa våldtäktsmän springande på gatorna, det förstår ju vem som helst.Det är bara ta in dom igen o så får ni väl häkta dom tills det blir en fällande dom för såna där skitstövlar har missbrukat sin makt o bör straffas hårt. O att flickan sitter hemma antagligen o mår jätte dåligt det tar ingen hänsyn till fy fan. Rättsväsendet är ett jävla skämt för dom som blir utsatta för brott.
  Dessa ord är till tjejen: Hoppas du mår bra jag tänker på dig o hoppas att du får upprättelse, o även fast du varit med om så hemska grejer så är du värdefull o du är en hjälte kram va rädd om dig.

  SvaraRadera
 81. Det finns ett behov av praxis i sådana här fall; för hela samhället och framförallt för flickan. Hoppas att HD inser det.
  Det du skriver om är så fruktansvärt viktigt. Modigt att du ger oss läsare en insyn i polisarbetet.

  SvaraRadera
 82. Bra inlägg. Det är sjukt hur lätt killar kommer undan med denna typ av brott. Har en närstående som blev bortförd och våldtagen och där utredningen lades ner på en gång trots att de hittat killarna och hade ett vittne på att hon blev bortförd mot sin vilja.

  SvaraRadera
 83. "ALLA/lagen?" tycker att flickan borde sagt NEJ tydligare...nej va inte nej. Utan TYDLIGARE. Men har inte killarna en skyldighet att säga NEJ.
  Skulle de inte kunna vända sig om och gå, eller förstå att deras agerande inte va lämpligt.
  Va de förhindrade att låta bli?
  va de grupptryck? Va de hotade av en ledare?
  Om de inte våga säga nej så hur skulle flickan våga de?

  Och kunde de inte säga nej själva och saknar empati, sympati och allt vad som finns så borde de få vård allihopa! Killar har också en skyldighet att säga NEJ!
  /Tack för mig

  SvaraRadera
 84. *Grupptryck kan få vilken svag människa som helst att göra vad som helst. En normalt begåvad och någorlunda ryggradsutrustad kan ju säga emot.

  SvaraRadera
 85. Hej Martin

  Tack för att du delar med dig om dina erfarenheter kring det här fallet. Om media återgav sådana här saker med samma detaljrikedom och nyans som du gjort här så skulle nog många känna mer respekt för medias roll i samhället.

  Jag har en fråga. Utifrån dina kunskaper och erfarenheter kring brott i allmänhet och hur juridiken fungerar i verkligheten. Finns det något konkret vi kan göra för att "vässa" lagens arm så att sådana här saker inte ska kunna ske utan repressalier?
  Jag menar utifrån oskuldspresumtionen och svårigheten att leda ett "nej" i bevis.

  Nu talas det ifrån politikerhåll om en "medgivandelag" dvs att man måste bevisa att ett "ja" förekommit ett sexuellt umgänge. Spontant känns det som, utan att ha läst det eventuella lagförslaget som sådant, att man då förkastar oskuldspresumtionen och kräver omvänd bevisbörda ifrån försvaret.

  Mvh
  Mr Galahad

  SvaraRadera
 86. Det blir alltid två diskussioner, en som håller sig till ämnet och en som försöker att hitta enkla lösningar genom generaliseringar.
  Problemet med generaliseringar kommer från två håll, många "skäms över att vara svensk för svenskar säger si eller så". Det är att dra alla svenskar över en kam, lika dumt som att tillskriva ett helt folk egenskaper som en enskild förövare har. Skäms man över det så borde man rimligen tycka att alla från samma land som förövaren ska skämmas och vips så blev det pajkastning på en nivå som inte leder framåt.
  Om ett brott begås så ska förövaren straffas, det är alla med på, kan man hoppas. Vi kan inte straffa en förövarens familj, vänner eller personer som kommer från samma land eller har samma religion som denne.
  Men problemet i Sverige är nog att det är så svårt att tala om kulturella skillnader, i alla fall om man är kritisk. Finns det kulturer som till exempel har en kvinnosyn som kan leda till problem? Finns det kulturer som har ett så starkt patriarkat att männen från dessa kulturer har svårt att anpassa sig i Sverige? Om man ponerar att det existerar sådana problem så är frågan hur man hanterar flyktingar/invandrare som kommer till Sverige och är fostrade utifrån andra normer än de vi är vana vid att uppleva?
  Jag tror att vi gör oss en otjänst genom att inte kunna diskutera dessa frågor på riksdagsnivå. SD har blivit starka och det beror på det enkla faktum att många människor röstar på de, med allt vad det innebär. I en demokrati ska man lyssna på alla röster men det tycks som att vi ska lyssna på alla röster utom de som är kritiska, märkligt.
  Personligen vill jag ha öppna gränser, jag vill ha en fristad för alla som flyr krig, förföljelse, tortyr och andra hemskheter. Men jag är också för en öppen diskussion om hur det ska hanteras. Jag tror att med en öppnare debatt så kan vi hitta lösningar som gör att alla som vill kan komma till vårt vackra land och kanske kan vi till och med bidra till att bygga upp länder så att människor kan få komma hem igen.
  Jag vill att Sverige ska vara en öppen famn men jag vill också att Sverige ska vara hårda nypor om man missbrukar förtroendet som vi ger.

  SvaraRadera
 87. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 88. Tack för att du återupprättar tron på den svenska polisen. Skönt att det finns poliser som du.

  SvaraRadera
 89. Tror att det skulle behövas en tydligare lagstiftning, samt avsevärt mycket hårdare straffskalor för just våldtäkt. Det kanske kan avskräcka vissa från att våldta. Vidare skulle kanske en tydligare lagstiftning manövrera ut lagförvrängande försvarsadvokater som bara ser på fallen med en cynism som är totalt motbjudande. Dessa är lika delskyldiga till att dessa gärningsmän går fria och kan bete sig som svin om och om igen. Finns säkert ett egenintresse för försvarsadvokaterna i detta, för dom tjänar ju mer pengar om dom kan försvara sina klienter om och om igen. Visst, justitia ska vara blind och inte lägga in empatiska värden utan ske på fakta, men när fakta inte ens duger längre, vad har då domstolarna för funktion ?? Att en ung tjej har fått men för livet verkar inte relevant, vilket är det största misslyckandet. Trodde Sverige var en rättstat, men har nu insett att det inte är så längre. Beklagligt.

  SvaraRadera
 90. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 91. Om det är så svårt juridiskt att hitta det 'lagrum' som anser detta vara våldtäkt, kan man väl helt enkelt åtala för fysisk och psykisk misshandel? Detta är ett övergrepp. Det är misshandel, det är grov kränkning.
  Inlåst, bestulen, fysiskt misshandlad blev hon. Utsatt för brott.
  Om någon blir nedslagen på gatan, avsliten sina kläder och rånad på sin mobil är det knappast någon som resonerar: hmm...hon/han var nog med på det.

  SvaraRadera
 92. Om detta med muslimer och kultur:

  När jag var i artonårsåldern berättade en av mina bästa kompisar om ett fruktansvärt övergrepp som skett när hon var 12. En manlig, femtonårig släkting hade tagit med henne och sina kompisar ut i en skog, och de hade turats om att ha sex med henne. Hon hade varit livrädd och drömt mardrömmar i många år. Hon var ett barn, och visste inte vad sex var. Hon var rädd.

  Hennes föräldrar hade efteråt fått reda på detta, och sagt till både henne och den femtonårige släktingen att "sluta med detta".

  Det var det hela.

  Efter att ha framfört denna makabra historia för mig avslutade hon med "Jag skäms så varje gång jag ser någon av dem. Vad ska de tänka om mig?"

  Alla inblandade var uppenbarligen "pursvenskar". I mitt mellansvenska samhälle existerade i slutet av sjuttiotalet knappt någon muslim alls.

  Så det är rent skitsnack att detta med gruppvåldtäkt skulle vara någon sorts invandrargrej. Det är en "vi har inte pratat tillräckligt med våra barn"-grej.

  Om killar tidigt matas med porrfilmer kan de uppriktigt tro att det finns unga tjejer som tycker det är helt ok med gruppsex. Om de då inte hör ett tydligt nej, eller hör ett nej men tjejen sedan låter sig ändå "övertalas", är det inte uppenbart självklart att tänka "med denna gärning skadar jag henne för livet".

  Det är något de måste få förklarat för sig. Det är allas vårt ansvar att de får det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 09:57

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  2. Det jag berättade hände på 70-talet, och jag har betydligt fler liknande exempel, så du har helt fel.

   Vad jag förstått hade det som hänt räckt för fällande dom om det hänt efter 1 juli. Det gör att jag inte ropar på lagändring. Men i övrigt är det mycket viktigt att samhället sätter gränser, och att vi inte inbillar oss att detta är ett vi- och dom-problem som går att skyffla under mattan genom att skylla på kultur.

   Inget tyder på att tjejens kompisar, som dömde henne så hårt, hade invandrarbakgrund. Ändå delar de männens värderingar.

   DÄR har du ett värdegrundsarbete som rör oss alla.

   Radera
  3. Martin (föregående skribent)1 oktober 2013 kl. 11:55

   Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 93. Tack Martin, blir så oerhört glad och tacksam för att det finns poliser som du <3 / Ann-Sofie

  SvaraRadera
 94. Ännu ett välskrivet och initierat inlägg, Martin. Att säga att det är ett nöje att läsa din blogg känns fel, för det är ofta verkligen inga roliga saker du skriver om. Men det är viktiga saker. Du gör oss alla en stor tjänst genom att ge oss en inblick i och kanske lite större förståelse för de här frågorna. Tack för att du skriver. /M

  SvaraRadera
 95. Stort tack för att du delar med dig av din synvinkel "från insidan", Martin. Du ska ha eloge för att du på ett konstruktivt och objektivt sätt lyckas berätta hur fel det har gått i detta vidriga fall.

  SvaraRadera
 96. Problemet är som sagt att man har en skev kvinnosyn, märks inte minst på hur "tjejen som hotade via KIK" ansåg att det inte var våldtäkt för att 15åringen var i lägenheten frivilligt....eh, vad har det med saken att göra?? Bara för att jag är en på en fotbollsmatch betyder det inte att jag VILL komma i vägen för hulliganer eller bara för att jag tar en sen promenad betyder inte det att jag VILL bli rånad- om så nu skulle ske. Det ena hänger inte ihop med det andra. I det här landet ska en kvinna naturligtvis kunna ha en vanlig tröja med lite urringning utan att bli kallad för både det ena o det andra pga det. De som kommer hit SKALL anpassa sig till oss/våra seder o inte vi till DEM!! Den här domen är ett hån, man har okcså slösat ännu mer av skattebetalarnas pengar iom att rättvisa inte skipats. Ska förövarna ha skadestånd för "sveda o värk" nu också så kommer jag som egenföretagare sluta betala skatt i ren protest! Tvi så det kan bli

  SvaraRadera
 97. Såg på tv om kvinnorna i afgahanistan! De som satt i fängelse. klart som fan att deras kvinnosyn är helt förvriden.

  SvaraRadera
 98. Hej Martin! Ville bara säga att jag är grymt imponerad av dig och dina kollegor. Du inspirerar mig enormt att nu söka polishögskolan och göra skillnad.
  Fler poliser som Martin!

  SvaraRadera
 99. Tacksam att de finns poliser som DU....Göran

  SvaraRadera
 100. Dagen efter att en tjej blivit våldtagen i Angered satt jag på banken bredvid två ungar tjejer varav den ena sa "Men alltså, går man av i Angered mitt i natten så ber man fan om att bli våldtagen". Seriöst. Det är något seriöst fel på många människors syn om hur tjejer ska bete sig, spelar ingen roll om det är tjej, kille, muslim eller kristen.

  SvaraRadera
 101. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 102. Fantastiskt bra skrivet! Bra jobbat av alla inblandade för att försöka återfå flickans trovärdighet.
  Ett stort problem är ju följande text: "I grunden handlar det mycket om bevisvärdering och rättspraxis. Våra domstolar har extremt höga beviskrav i brottsmål. De utgår ifrån att den misstänkte alltid har rätt, och kräver väldigt övertydlig bevisning för att fälla någon (till skillnad ifrån exempelvis civilrättsliga mål). I strävan att aldrig riskera att en oskyldig person fälls, så frias mängder med skyldiga."
  Man kan ju inte säga annat än att Sverige måste vara brottslingarnas paradis! Här finns bevis på alla sätt och ändå frias 6 stycken!!! Vad skickar det för signaler? Att det de gjorde är helt OK?
  För h-ve! Rättsväsendet måste ju ta sitt ansvar nu! Brottsoffer ska inte behöva få ytterligare en käftsmäll när misstänkta släpps fria!

  SvaraRadera
 103. Jag håller med om väldigt väldigt mycket det är bara en enda sak som jag aldrig kommer att gå med på och det är det här med tydligt samtyckeskrav. Glöm det! Det är bara en enda sak som skall gälla. Ett nej är alltid ett nej. Detta är det vi skall fästa oss vid. Detta är det vi skall lära unga killar och tjejer, killar och tjejer som blir våldtagna skall veta att ett nej alltid är ett nej, killar och tjejer som våldtar skall veta att ett nej alltid är ett nej.... Punkt.

  SvaraRadera
 104. Det är ju riktigt skrämmande att läsa många av kommentarerna här. Sverige borde se över sina lagar och straff 2013 och där med punkt. En stor eloge till er (Martin) som jobbar inom rättsväsendet att ni orkar med. Jag är imponerad av erat jobb. =) / Emma

  SvaraRadera
 105. Det är för mig helt sinnessjukt, hur Sveriges rättsystem fungerar.
  Handlar det om att fårskingra pengar, då åker du dit så det sjunger om det!
  Handlar det om att våldta en 15-årig flicka kommer du undan. Jag vet inte vad jag ska säga!

  Om flick som blev utsatt läser detta:
  Det finns människor som inte skälper eller skadar, hoppas du har sådana omkring dig! Annars är du välkommen att höra av dig, Josefin Svensson, du hittar mer info på min blogg. info@josefins.se

  Du är inte ensam och du har förhoppningsvis 90% av Svenska folket bakom din rygg! Stå upp och kom ihåg, kanske inte idag.. kanske inte imorgon.. Men dem som har gjort detta mot dig, kommer att bli straffade på ett eller annat sätt, utan att du behöver lyfta ett finger!

  SvaraRadera
 106. Jag blir så trött på den här debatten om våldtäktsmännens etnicitet och tro. Det tar bort fokuset från det verkliga problemet; att det finns de människor, oavsett i vilka former de kommer, som inte bryr sig om att Nej betyder just Nej. En tjej har blivit utsatt för våldtäkt, kränkningar och hot. Är det våldtäktsmännens hudfärg som är problemet, eller det faktum att denna tjej har blivit utsatt för den värsta kränkning som går?
  När jag var 15 var jag i en liknande situation. Skillnaden var att jag befann mig hemma hos min svenska pojkvän. Han var blond, hade blåa ögon och engagerade sig i Svenska kyrkan. Handuppräckning de som vill skylla detta på hans ras, utseende och/eller tro.
  Han ville inte heller acceptera att jag sade "Nej, sluta, jag vill inte, lägg av". Var det hans efternamn eller födelseort som var den avgörande faktorn där kanske?

  Eller var det kanske rentav mitt eget fel? Skulle jag ha undvikt att åka till en av Stockholms finare områden? Skulle jag kanske ha struntat i att sova i samma rum som min pojkvän? Kanske jag skulle ha haft på mig något mer än underkläder när jag sov?

  Någonstans fick jag för mig att jag själv skall få bestämma över min egen kropp, själv avgöra om jag har lust att ha sex eller inte. Att det skall räcka med "Nej", oavsett hur personen ifråga ser ut, vad den har för fritidsintressen eller om personen har ett durkslag på huvudet i sin tro. Jag trodde att människor skall få vara var de vill och ha på sig vad de vill, utan att detta skall behöva ske. Och att vi har stora problem om detta inte efterföljs.

  SvaraRadera
 107. Tack för en bra blogg, Martin. Kloka tankar.

  SvaraRadera
 108. Tack för ert arbete, ni gör ett fantastiskt jobb!
  Jag blev både nedslagen och glad när jag läste din berättelse, mina tankar går till tjejen som var stark nog att ta sig igenom allt det här och jag blir glad när jag ser att ni verkligen tar fall som detta på största allvar, och att ni stöttar tjejen och försöker få ett bra klimat även i förhören med killarna.

  Vad som dock gjorde mig väldigt ledsen är att se hur människor i kommentarerna gör det här till en rasfråga.
  Det är inte muslimer, kristna eller judar som gjort det här, det är människor. Att de kan tänka sig att ställa sig på kö och en efter en våldföra sig på en annan individ är inget något val de gör utifrån sin religion eller sin hudfärg.

  Jag hoppas att vi kan börja se varandra som individer, oberoende av religion och etnicitet. Jag kommer att göra mitt yttersta för att mina framtida barn inte bara ska respektera människor så mycket att de aldrig skulle kunna våldföra sig på en annan levande varelse på det här viset, och att de ska ha tillräckligt mycker ryggrd för att aldrig kunna säga att allt är invandrarnas fel. Det här är vårt land, det är deras land. Vi kan leva i det tillsammans om vi bara kunde sluta skylla ifrån oss hela tiden och se det som allas ansvar att se till att saker som det här inte händer.

  All respekt till alla poliser som orkar jobba med fall som det här, ni är fantastiska!

  SvaraRadera