tisdag 9 juni 2015

Fattiga EU-migranter - avhysningar och upplevda problem

För ett tag sedan fick jag i uppdrag att tillse att vi under ett kvällspass besökte två boplatser med fattiga EU-migranter och tog ID-uppgifter på dem, något som Kronofogden (när det ej rör sig om allmän plats) behöver för att kunna verkställa en avhysning. Både jag och flera av kollegorna var djupt obekväma med arbetsuppgiften, då det innebar att besöka boplatserna väldigt sent på kvällen för att öka sannolikheten att de som bodde där var hemma. Båda av dem låg dessutom väldigt avsides inne i skogspartier nära stora motorleder, och det kunde rimligtvis inte störa någon att det fanns bosättningar där.

Vi åkte hur som helst i slutet av passet ut mot den första bosättningen. Efter en del letande i skogen, som var fruktansvärt nedskräpad av plast, glaskross mm och delvis kändes som en soptipp så hittade vi ett improviserat skjul. Vi knackade på och bad om att få prata med dem som bodde där. Efter ett tag kom tre rumäner ut, och vi förklarade på engelska att vi behövde ta id-uppgifter på dem på uppdrag av markägaren/staden då det eventuellt skulle bli aktuellt med avhysning. De var vänliga och samarbetsvilliga, och vi bad också flera gånger om ursäkt för att vi hade stört dem. Den andra bosättningen som vi hade fått i uppdrag att kontrollera det passet var tom.

Efter besöket ifrågasatte vi starkt vad meningen var med att avhysa rumänerna ifrån det aktuella skjulet. Man skulle ställa till stort besvär för dem till ingen som helst vinst för samhället. De skulle ju bara flytta på sig till en annan, mindre undanskymd och nedskräpad, plats och bosätta sig där istället, men förlora sitt mödosamt uppbyggda hem/skjul.

Veckan därpå skedde avhysningar ifrån två stora boplatser i Kista, båda på parkeringsplatser där EU-migranternas närvaro orsakade de boende och markägaren problem. Lyckligtvis gjordes ingen avhysning i skjulet som jag hade besökt. Dessa avhysningar genomfördes i samverkan med Kronofogdemyndigheten och Socialtjänsten. Jag var själv inte med.

I ett antal trygghetsundersökningar framgår att många Kistabor anser att närvaron av EU-migranter i och kring Kista Galleria är det som skapar mest otrygghet i området. Det finns grovt uppskattat 200 fattiga EU-migranter, främst ifrån Rumänien och Bulgarien, som brukar sova på boplatser i Kista, och troligtvis fler som uppehåller sig i och runt gallerian under dagtid. Andelen Kista-bor som anser att de fattiga EU-migranterna är ett problem har också enligt samma undersökningar stigit kraftigt under det senaste året.

Polisen i allmänhet och närpolisen i synnerhet har i uppdrag att arbeta för och lyssna på medborgarna. I den nya polisorganisationen är det ännu tydligare beskrivet att polisens arbete till stor del skall styras av medborgardialog och medborgarlöften, så att vi ägnar oss åt det som just människorna i lokalsamhället upplever som problem. Vi i närpolisen får också regelbundet höra berättelser och klagomål riktade mot de fattiga EU-migranterna, speciellt ifrån näringsidkare och ordningsvakter i Kista Galleria. Ibland rör det helt enkelt att deras blotta närvaro anses vara störande, men det handlar också ofta om eventuella ordningsstörningar eller brott. En del människor är förtvivlade, och berättar exempelvis om fekalier i eller utanför deras butiker/restauranger eller om affärer som inte längre går runt.
Även boplatserna upplevs skapa otrygghet, dels då markägare berövas sin rätt till den egna marken, men också genom vad som ibland kan vara en mycket omfattande nedskräpning.

Det finns ett tryck både ifrån delar av allmänheten och ifrån en del kollegor att vi agerar mer resolut mot EU-migranterna. Det har lyfts rykten om att polisen i andra gallerior har nolltolerans mot tiggare och systematiskt avvisar alla. När vi på vår närpolisstation hade en hypotetisk diskussion om hur man eventuellt skulle kunna använda ordningslagen för att (i upprepade fall) gripa en passivt stillasittande tiggare på allmän plats så klargjorde jag dock att om det någonsin skulle bli aktuellt så skulle jag ordervägra eller lämna.

Jag kan förstå att en del av dem som bor och verkar i området är bekymrade, och att det finns en förväntan på att vi agerar på något sätt mot den upplevda otryggheten. Vi har också en skyldighet att ingripa mot brott och ordningsstörningar samt att verkställa/biträda vid avhysningar av illegala boplatser, exempelvis på någons tomtmark eller parkeringsplats, eller på allmän plats (stadsnära parker mm).

Polisen får dock ALDRIG agera mot en grupp enbart för att omgivningen anser att deras närvaro innebär ett problem. Brott, likväl som ordningsstörningar, begås av INDIVIDER, ej av en etnisk grupp. Vi kan ALDRIG hålla en enskild EU-migrant ansvarig för hur en annan EU-migrant har agerat.

Vad gäller ordningsstörningar så är det helt grundläggande i vår rättsstat att bedömningen om ett beteende är ordningsstörande eller ej inte får påverkas av individens etnicitet, sexuella läggning, etc. Vi kan inte ha en polis som exempelvis behandlar två män som kysser varandra offentligt som ordningsstörande bara för att det finns många som betraktar det (till skillnad ifrån en heterosexuell kyss) som normbrytande och provocerande. Det räcker alltså inte med att omgivningen anser att det är ordningsstörande att det sitter EU-migranter och talar högt med sina väskor på bänkar i mittgången i gallerian så länge inte samma beteende hade ansetts ordningsstörande om det hade rört sig om välklädda norrmän.

Angående bosättningar, så kommer polisen fortsätta att behöva göra (eller biträda vid) avhysningar. Ingen, oavsett etnicitet, har rätt att bosätta sig på annans mark eller i parker. Rör det offentlig plats så kan polisen avhysa med hjälp av ordningslagen. Vi samverkar dock alltid med kommunen/socialtjänsten som nu erbjuder evakueringsboenden för alla som avhyses. Rör det tomtmark (privatägd eller allmän) så är det Kronofogden som fattar beslut om avhysning. Det är dock viktigt att ha med sig att de här människornas behov av någonstans att vara inte försvinner bara för att de avhyses ifrån en plats, de kommer så klart bara att flytta till en annan plats. Därför ter sig avhysningar ifrån platser där få människor störs eller berövas sin rätt som en väldigt dålig idé, då man försvårar för utsatta människor till liten eller ingen nytta. Bättre då att låta dem stanna tills det finns ett bättre alternativ. Sen måste vi hitta lösningar, gärna i samförstånd med EU-migranterna, på den enorma nedskräpning och miljöförstörelsen omkring bosättningarna.

EU-migranterna är en mycket fattig och utsatt grupp. Det förekommer dessutom en hel del fördomar mot dem, vilket gör att man behöver vara källkritisk vad gäller alla de historier som berättas. Lösningen på problem med fattigdom och diskriminering är inte polisiär. Stockholms stad har precis påbörjat ett arbete med att ge bättre stöd och hjälp till den här gruppen, där det även ingår att samverka med ideella organisationer som arbetar på plats i exempelvis Rumänien. Slutligen, för er som upplever att närvaron av fattiga EU-migranter är besvärlig så kommer här ett antal förslag:

1. Behandla fattiga EU-migranter som vilken individ/medmänniska som helst. Hälsa, nicka, se dem i ögonen och visa respekt. Lös konflikter och problem genom kommunikation och samförstånd där det går. Reagera, inklusive genom att anmäla brott och ordningsstörningar, när det behövs. Som för vem som helst annars.
2. Det är kanske självklart för de flesta, men var medmänsklig och se den utsatta människan. Bli arg på fattigdomen och inte på den fattige.
4. För er som vill göra något för att hjälpa så finns det många bra ideella föreningar som jobbar med att hjälpa fattiga EU-migranter både här (Crossroads, Föreningen Hem, etc) och i sina hemländer (ex Hjärta till Hjärta eller lokala romska organisationer) som man kan engagera sig i eller skänka pengar till.

Självklart finns inte lösningen på de fattiga EU-migranternas misär i Sverige, utan i de länder som de kommer ifrån. Vi behöver dock bli bättre på att lindra den utsatthet de upplever medan de är här. Kanske främst genom insatser ifrån samhället likt de ifrån Stockholm Stad som nämndes ovan, men även genom hur vi alla bemöter dem som medmänniskor då våra vägar korsas i vardagen.


26 kommentarer:

 1. Hej Martin,

  Om du frågor godtycklig svensk person om de skulle uppskatta ett tiggarläger inom gångavstånd ifrån där de bor så skulle (uppskattningsvis) 95-99% svara nej. Det har inget med rasism att göra. Det är rent och skärt förnuft. Med sådana här boenden kommer stora problem. Nedskräpning, kriminalitet (stölder, vandalism etc) och ett allmänt obehag för de människor som bodde i området tidigare. Inte pga rasism som sagt utan för att människor man inte känner igen kulturellt har bosatt sig där man själv bor. Det som är främmande är oftast lite otäckt. Det är mänskligt och inget du kan hålla folk till last. Det handlar inte om rasism eller strukturell diskriminering. Det är helt enkelt så människor fungerar.

  Nu har jag såklart inga exakta siffror, men utan tvekan skulle jag säga att den absoluta majoriteten resonerar som mig. Det är denna majoritet som dessutom betalar din lön. Det är dessa människor som är medborgare i landet Sverige (och de kommer i alla färger, sexualitet och Gud vet vad) och det är gentemot dem du i första hand har ett ansvar som polis. Ditt ansvar är inte gentemot hitresta människor som vill sko sig ekonomiskt på ett rikare land som Sverige. Det är helt förståligt att de tagit sig hit, men situationen är inte hållbar och ditt job som polis är inte att tillgodose deras intressen.

  Själv bor jag i Milano för tillfället. Milano är betydligt närmare Rumänien än Sverige. Hur kommer det sig att jag nästan aldrig ser tiggare här? I Italien hade de det här problemet för många många år sedan. Deras första reaktion var som Sverige är nu men efter att tiden gick insåg landet att situationen inte var hållbar. Folk slutade ge pengar och de polisiära insatserna blev mer frekventa (och mer hårdhänta). Resultatet var att de kringresande, dvs romerna, flyttade sig till annan ort. I det här fallet långsamt norrut. Det här var långt innan Rumänien slapp visumtvång, men det är ju inget hemlighet att denna grupp människor befunnit sig i Europa en längre tid.

  Problemet är som du säger Rumänien. Det är väldigt fattigt och denna grupp är mycket utsatt. Men och andra sidan, jämfört med tex unga män i Nordafrika så är deras situation rätt acceptabel. Hur kommer det sig att vi inte ser svarta nordafrikaner sitta och tigga utanför ICA? Problemet med romerna har också en kulturell prägel. Till stor del är deras kultur avskärmad ifrån vad vi skulle kalla 'samhället'. Givetvis är problemet med den här gruppen socioekonomiskt, men det har som sagt också en kulturell prägel. Är det rasism att säga så? Nej, inte alls. Det är bara ett faktum. Det finns många fattiga i vårt närområde, men det är nästan uteslutande denna grupp vi ser på våra gator och torg. Varför är det så?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Polisen i Sverige har till ansvar att värna säkerhet, upprätthålla lagen etc för ALLA som befinner sig i Sverige. Även hjälp till dig som bor i Milano kan fås via Svenska ambassaden i Rom. För ett anstal år sedan (många) så var det vanligt med tiggare på svenska gator och torg, då var det svenska fattiga människor, inte EU migranter, det sattes upp skyltar att "tiggeri och bettleri undanbedes"/alternativt "är förbjudet". Sedan kom det sociala skyddsnät för människor i Sverige såväl som stora delar av Europa. Vissa länder i Suropa har inte dessa skyddsnät, deras invånare diskrimineras pga härkomst. Ska vi vara likadana? NEJ!
   PS Martin, mycket bra inlägg!! Ds

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Tack för ditt medmänskliga blogginlägg Martin!
  /Mikael Good

  SvaraRadera
 4. P, du skriver: "Problemet med romerna har också en kulturell prägel. Till stor del är deras kultur avskärmad ifrån vad vi skulle kalla 'samhället'. Givetvis är problemet med den här gruppen socioekonomiskt, men det har som sagt också en kulturell prägel. Är det rasism att säga så? Nej, inte alls. Det är bara ett faktum. "

  Det låter som om du antar att det att romer är marginaliserade beror på val som de själva har gjort, att de helt enkelt inte vill integrera sig i samhället. Det är i alla fall ett argument jag ofta hör. Men det stämmer inte riktigt, romer är också väldigt diskriminerade i Rumänien men också i andra länder, också i Sverige för den delen, och det påverkar deras situation. Nu behöver vi inte prata om vem som är rasist eller ngt. Men, det att man säger att det är "ett faktum" att romer är si o så är om inte rasism så i alla fall en fördom. O om man vill att andra människor ska t.ex. avhysas eller förbjudas att vara någonstans måste man ha mer än fördomar som grund. Förstår du vad jag menar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,

   Jag förstår precis vad du menar. Men faktum kvarstår att det finns många utsatta grupper i vår omvärld där romerna i Rumänien bara är en av dem. Det finns många fattiga ryssar, nordafrikaner, centralasiater osv men varför ser vi inte dessa på våra gator och torg? Visst att visumtvånget stället till det, men rutten via Medelhavet in i Europa är ju rätt vältrafikerad.

   Åtminstone i Milano där jag bor så finns det nog fler nordafrikaner (som lever mycket knapert) än vad det finns romer. Trots det ser man aldrig denna grupp sitta på gatorna och tigga. Det var lite det jag försökte säga med 'kulturell prägel'. Att tigga verkar vara lite av en tradition för den här gruppen vilket jag ser som ytterligare ett problem.

   Men visst, att tigga av tradition är väl såklart en konsekvens av tidigare diskriminering och så vidare.

   Radera
 5. Personerna i fråga har redan en plats. Vanligtvis belägen i Rumänien eller Bulgarien. Folkförflyttningar löser inte problem inom länder. Har testats ett antal gånger tidigare utan vidare positiva resultat om man säger så. Vi lever i en värld där geografin definieras utifrån nationalstater. Det kan man givetvis tycka vad som helst om, men detta faktum är också en grundförutsättning för exempelvis en generös offentlig sektor inom vissa av dessa geografiska områden. Märk väl - generös för densamma nationalstatens medborgare som också är de som arbetar, betalar och gör denna välfärd möjlig - inte för samtliga världens medborgare. Rasistiskt? Nej. Cyniskt? Kanske. Men i min personliga moral och livsåskådning går mina egna barns framtid före Rumäniens och Bulgariens medborgares framtid. Är förresten gift med och har dessa barn tillsammans med en kvinna född i ett grannland till länderna ovan och befinner mig i regionen regelbundet. Vet inte riktigt hur många gånger romerna där skrattandes till mig personligen berättat historier om hur jävla dumma vi svenskar är och hur lätt vi och våra myndigheter är att lura. Gäller självklart inte alla, eller ens majoriteten, men så ligger det tyvärr till. Men vi har inte ens sett början av hur det kommer utvecklas framöver, tyvärr.

  SvaraRadera
 6. Otroligt bra, professionellt och välskrivet inlägg. Moraliskt, empatiskt och lagligt korrekt.

  SvaraRadera
 7. Intressant inlägg, klickar för prenumeration på framtida inlägg =)

  SvaraRadera
 8. Bra skrivet inlägg Martin, håller med. Blev nästan tårögt av ”var medmänsklig och se den utsatta människan. Bli arg på fattigdomen och inte på den fattige”. Det var väldigt fint skrivet.


  För dig jenholg, som skriver
  ”Men i min personliga moral och livsåskådning går mina egna barns framtid före Rumäniens och Bulgariens medborgares framtid.” Du bör skämmas.
  Det är inget hemlighet i att föräldrar älskar sina barn mer än andras barn, men att i detta sammanhang så enkelt kunna skriva det du skrivit, det saknar jag ord för. Det är helt hjärtlöst. Du säkert uppfostrar dina barn med samma moral och livsåskådning. För mig du och dina barn är de värsta farliga människorna för Sverige och Sveriges framtid. Eftersom du tillhör den typ av människor som för eget gagn är bred göra vad som helt, att göra vad som helt, det kommer skada samhället värst.


  För dig P som inte bor i Sverige
  Du pratar om nedskräpning en sådan bagatell sak gem fört med de människors liv. Pratar om kriminalitet som stöld och vandalism, vadå för vandalism. Pratar om allmänt obehag för de människor. Människor som man inte känner igen kulturellt. Det som är främmande är oftast lite otäckt. Fattar du vad du själv säger, det skulle lika gärna någon annan säger samma sak till dig. Det du skriver spelar ingen roll om det inte är rasism den är ändå väldigt omänskligt. Varför en framände människa är otäckt, och i så fall då är du själv också otäckt för miljontals människor som inte känner dig. Du anser också att poliser här i Svettige har inget ansvar att skydda redan högst utsatta människor (de som tigger) i vårt samhälle, utan uppmanar du poliser att de har ansvar och ska använda våld mot de stakars människor. Om enligt dig majoriteten av oss svenskar skulle resonerar som dig, då är det katastrofalt, då borde vi svenskar skämmas som en hund. Men du, hur blir du behandlad och bemött där du bor nu, för du måste ju vara en otäckt främling, oj?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej Anonym - jag skäms inte det minsta. Inte heller anammar jag ditt språkbruk och kastar skit på skribenter jag inte känner - utan önskar dig en alldeles utmärkt framtid. Även ytterst naiva människor har en plats att fylla i samhället. Som gift med en invandrare och i huvudsak umgåendes med personer födda utanför gränsen gör jag som dom och skakar ledsamt på huvudet åt den nuvarande galenskapen i detta land.

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så klar tillåtet med olika åsikter i kommentarsfälten, men den här kommentaren tas bort på grund av det kränkande språkbruket mot den aktuella gruppen.

   Radera
  2. Andra ggn på 25 år som en kommentar tagits bort av bloggägaren.
   Minns inte vad jag skrev, men DU om någon borde ha sett det TV-prog som sändes i TV2(!) slutet 90-talet om romer.
   Det hade säkert lärt Dig en hel del. Kommenterades av en svensk professor i ämnet.

   Radera
 10. Skrev en lång kommentar, men så försvann allt.. så nu skriver jag bara - Tummen upp för detta inlägg och din empati!

  SvaraRadera
 11. Väljer du alltså vilka uppdrag du utför som du får av dina chefer? Ordervägrar du flyktningavvisningar från Migrationsverket med i så fall eller är det mer humant?

  SvaraRadera
 12. Jag har lärt mig att göra som du föreslår, dvs att se dem och säga hej till dem när de säger hej till mig. Det blir ett hej på vägen in i affären och ett hej på vägen ut. Jag gör det inte för att det känns rätt utan för att jag har förstått att det förväntas av mig och jag har tänkt att poletten kanske trillar ner för mig någon gång och att jag då hajar något jag tidigare inte förstått.

  Poletten har inte trillat ner än. Jag tror på att behandla människor lika och människor som stör och tigger har jag inte mycket till övers för. Ska jag också säga hej till och respektera fyllot som sitter framför mig på tunnelbanan och luktar spya samtidigt som han försöker skoja med mitt barn?

  När jag sitter i Kunsträdgården på en festival och dricker en öl kommer det ca 7 migranter på en kvart och frågar om de kan få mitt ännu inte tomma ölglas så att de kan panta det. Borde jag besvara var och en av dem med blicken i ögat och med en förklaring om att tyvärr så vill jag först dricka upp min öl och sedan vill jag kanske själv använda panten när jag köper min nästa öl. Det blir inte mycket tid över för samtal med det sällskap man har och den tiden man har blir ganska uppbruten. Min naturliga reaktion i det läget är att inte se dem utan att fortsätta dricka min öl och prata med mitt sällskap. Det jag såg omkring mig får mig att tro att typ 99% av oss gör likadant.

  SvaraRadera
 13. Tack för alla kommentarer, och kul med en engagerad och livlig diskussion. Speciellt tack till er som har tagit er tid att svara på andras kommentarer. Just nu har jag själv dock inte möjlighet att gå in djupare i diskussionen, men fortsätt gärna att diskutera.
  Mvh
  Martin

  SvaraRadera
 14. Ja, Martin, jag läser Din blog, och ser, hur Dina åsikter evaluerar i takt med det politiska korrektheten. Du hyser medkänsla med sk. "fattiga EU migranter", Du vet, att barn alltid talar sanning, Att kvinnor är "utsatta" i ett forhållande, att prostituerade "tvingas" till prostitution,osv.
  Kan det vara så, att det är anställningstryggheten, villket poliser, i motsats till civilingenjörer har, har genererat dessa insällsamma åsikter? Det naturligvis gör Dig till perfekta redskapet för myndigheter-villka dem nu skulle vara eller bli. Det vare någ ärligare at säga:
  Jag har inga. Eller jag bryr mig inte. Jag får ju betalat för det...
  IL.
  --------
  "fter en del letande i skogen, som var fruktansvärt nedskräpad av plast, glaskross mm och delvis kändes som en soptipp så hittade vi ett improviserat skjul."

  .....................
  Martin, har Du alldrig funderat varför närområde till "fattiga EU migranter" alltid ser så här ut? Både i Sverige och i Rumänien?
  IL.

  SvaraRadera
 15. Jag är normalt ingen ordmärkare men att kalla denna grupp för EU-migranter är inte speciellt lyckat. Ingen riktig EU-migrant sitter utanför butikerna och tigger. De är istället populära och hårt arbetande medborgare i våra grannländer och drar mer än sitt lass i samhället.

  De som i den politiska debatten brukar kallas EU-migranter förtjänar inte att jämföras med dem. Ett bättre och fortfarande ideologiskt acceptabelt uttryck vore "utländska tiggarligor" och har den fördelen att tanken främjas av att man talar ur skägget.

  För övrigt är Rumäniens program för denna etniska grupp generöst. Det är de själva som avvisar det eftersom de som vill ta del utesluts ur gruppens gemenskap utan att släppas in i någon ny. Till och med kommunistdiktaturen misslyckades med att assimilera denna grupp trots betydande insatser.

  Detta är ett svenskt problem. I resten av Europa slipper man snava över tiggare när man skall in i butiker och stationer. Sverige utmärker sig genom att ha de politiker i Europa som värst lämnar folkflertalets legitima intressen obeaktade.

  SvaraRadera
 16. "efter en del letande i skogen, som var fruktansvärt nedskräpad av plast, glaskross mm och delvis kändes som en soptipp så hittade vi ett improviserat skjul."


  Martin
  Jag funderar mest på vem du tror det är får röja efter dem som du tycker bor lite undanskymt och därför inte utgör ett problem?

  Det är ju ändå så att någonstans hamnar alltid räkningen för de där röjningen - vanligen då på markägaren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kommer givetvis tillbaka efter avvisningen och plockar upp det själva micro113. Eller hur Martin?

   Radera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 18. Du som polis skall göra som din chef säger åt dig. Att du i en offentlig blogg skriver att du kommer ordervägra i ett visst sammanhang gör dig helt olämplig som statlig tjänsteman och du bör omedelbart säga upp dig. Vad får dig att tro att dina personliga åsikter har någon relevans för tjänsteutövningen? Varför tror du att dina åsikter om tiggare betyder mer än mina? Helt sanslöst vilka poliser jag som skattebetalare får dras med idag.

  SvaraRadera
 19. Jag håller inte med Gustav. Det kan alltid finnas en punkt där man kan och bör säga, nej, det här uppdraget är moraliskt fel, jag utför det inte.
  Människor som är beredda att blint lyda order till varje pris är däremot helt olämpliga som statliga tjänstemän. Jag är glad och stolt över att se att svenska tjänstemannakåren innehåller sansfulla personer som Martin som håller fast i både civilkurage och moralisk ryggrad. Då betalar jag min skatt med stolthet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Woolalan: Det där var det dummaste jag hört på länge, och då har jag ändå läst hela vägen från toppen här. Moral är subjektivt. Hur ska en polis kunna arbeta efter dennes egna moraliska värderingar? Om jag tycker det är omoraliskt att betala moms på bensinskatten, ska jag inte göra det då? Du inser hur snurrigt ditt resonemang är va? En lag är en lag och den ska följas, oavsett en polismans moraliska preferenser. Det är rent av skrämmande det du skriver.

   Radera